Οργανώστε την επίσκεψη/εικονική επίσκεψή σας 

© Atelier Paul Noel sprl and Art& Build s.a.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διοργανώνει ενημερωτικές επισκέψεις για τους πολίτες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της και τον ρόλο των περιφερειών στη διαμόρφωση του περιεχομένου της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιεχόμενα

Σχετικά

Η παρουσίαση, που πραγματοποιείται από έναν υπάλληλο της ΕτΠ, διαρκεί κατά κανόνα μία ώρα και περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή σχετικά με την ΕτΠ. Οι επισκέψεις διοργανώνονται από τις 9.30 έως τις 16.30, από Δευτέρα έως Πέμπτη, και την Παρασκευή έως τις 14.30.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στην Υπηρεσία Επισκέψεων δύο μήνες νωρίτερα και να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • αριθμό συμμετεχόντων
 • φύση της ομάδας
 • ομιλούμενες γλώσσες
 • ηλικία των συμμετεχόντων
 • στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της ομάδας (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε για την αίτησή σας το έντυπο «Ερωτηματολόγιο» (EN - DE - FR).

Σημειώνεται ότι:

 • μια ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 συμμετέχοντες
 • οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 14 ετών
 • είναι δυνατές εικονικές επισκέψεις

Διεύθυνση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Rue Belliard 99-101

B-1040 Brussels

Πολυμέσα

Ever wondered what is the European Committee of the Regions

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • Ever wondered what is the European Committee of the Regions
  Ever wondered what is the European Committee of the Regions

Επικοινωνία

Υπηρεσία Επισκέψεων (Klaus Hullmann/Renata Sikora)
Κοινοποίηση:
 
Back to top