Δίκτυο Πρώην Μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών 

Το Δίκτυο αποτελεί νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει στα πρώην τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών τη δυνατότητα να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις πολιτικές εργασίες και δραστηριότητες της ΕτΠ. Είναι επίσης ανοιχτό σε άλλους ιδιώτες και φίλους της ΕτΠ που επιθυμούν να θέσουν την εμπειρία και τη γνώση τους στην υπηρεσία της ΕτΠ και της Ευρώπης.

Περιεχόμενα

Στόχος του Δικτύου είναι

 • να συνδράμει την ΕτΠ στην προσέγγιση των τοπικών και των περιφερειακών συμβουλίων και του ενός εκατομμυρίου τοπικών και περιφερειακών πολιτικών σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·
 • να συμβάλλει στην προώθηση των πολιτικών πρωτοβουλιών της ΕτΠ·
 • να ενημερώνει σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σημαντικές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·
 • να μοιράζεται την εμπειρία και τη γνώση σας με τους πολιτικούς ιθύνοντες σε επίπεδο ΕΕ μέσω των δικτύων και των δραστηριοτή​των της ΕτΠ·
 • να υποστηρίζει στην προσπάθειά σας να φέρετε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες μας.

Τι προσφέρουμε

 • προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, διαδικτυακές θεματικές συνεδρίες ενημέρωσης και υψηλού επιπέδου πολιτικές συζητήσεις·
 • συνοπτικές ενημερώσεις σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στις πολιτικές της ΕΕ που είναι σημαντικές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·
 • προσωποποιημένη κάρτα εισόδου για την πρόσβαση ή τη χρήση των εγκαταστάσεων της ΕτΠ στις Βρυξέλλες·
 • εξατομικευμένο ενημερωτικό δελτίο της ΕτΠ και νέα διαδικτυακή εφαρμογή για τα μέλη·
 • υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών σας πρωτοβουλιών (π.χ. των διαλόγων με τους πολίτες).

Πώς μπορείτε να συνεισφέρετε

 • βοηθώντας μας να προωθήσουμε τις πολιτικές πρωτοβουλίες και προτάσεις της ΕτΠ και την παροχή γενικής ενημέρωσης σχετικά με την ΕΕ σε ένα ευρύτερο κοινό·
 • συμμετέχοντας σε τοπικές εκδηλώσεις σχετικά με ενωσιακά θέματα που διοργανώνονται στην πόλη ή την περιφέρειά σας·
 • προτείνοντας νέες ιδέες ή πρωτοβουλίες.​​

Έγγραφα

Πολυμέσα

CoR president - Launch of the former Members' network (May 19, 2021)

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • CoR president - Launch of the former Members' network (May 19, 2021)
  CoR president - Launch of the former Members' network (May 19, 2021)

Επικοινωνία

Μονάδα Εθιμοτυπίας της ΕτΠ - Υπηρεσία Επισκεπτών και Πρώην Μελών
Κοινοποίηση:
 
Back to top