Μελέτες 

Για να καταστεί δυνατή η βέλτιστη τεκμηρίωση του έργου των εισηγητών και των μελών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών σχετικών με ορισμένα θέματα ενδιαφέροντος.

Πέραν των εν λόγω μελετών που δημοσιεύει η ΕτΠ, η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) εκπονεί επίσης ενημερωτικά σημειώματα και αναλύσεις με θέμα —και υποστηρικτικά προς— το συμβουλευτικό έργο της ΕτΠ, βάσει της συμφωνίας συνεργασίας που συνήψαν η τελευταία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Φεβρουαρίου 2014.


​​Browse ​studies by year:


​​

Μελέτες

 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  Ημερομηνία έκδοσης: 06/09/2023Θέμα: EU energy policy, Green DealΣυντάκτης: Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The New European Bauhaus at the local and regional level

  Ημερομηνία έκδοσης: 29/08/2023Θέμα: Culture, Education, Research and innovationΣυντάκτης: Beatrice Errico, Fabio Bisogni, Teresa Levi (Fondazione FORMIT)
   
 • Effective decentralisation in the context of the European Semester and beyond

  Ημερομηνία έκδοσης: 26/07/2023Θέμα: Multi-level governance and devolution, Economic Governance, Economic and Monetary Union (EMU), Sub-national financeΣυντάκτης: Sabine Zillmer and Erik Gløersen (Spatial Foresight GmbH) and Michele Alessandrini and Alessandro Fratini (t33 Srl) with inputs from Bozhidar Ivanov, Kirsti Hagemann and Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight GmbH), Language review by Tim Will
   
 • Cities and regions’ potential role in Mediterranean civil protection

  Ημερομηνία έκδοσης: 03/07/2023Θέμα: Disaster prevention, Euro-Mediterranean Partnership, Cross-border and territorial cooperationΣυντάκτης: Erdem Ergin, Louis Boutaud de la Combe, Marie- Eve Ciparisse, Halyna Kovalchuk
 • The delivery system of Cohesion Policy now and in future

  Ημερομηνία έκδοσης: 22/06/2023Θέμα: Cohesion policy reformΣυντάκτης: Kai Böhme, Paola Marinović, Sabine Zillmer (Spatial Foresight) Kinga Hat, Bernd Schuh (ÖIR)
 • E-services for citizens at local and regional level in EaP countries

  Ημερομηνία έκδοσης: 20/06/2023Θέμα: Eastern Partnership, Digital policy and connectivity, Public administrationΣυντάκτης: Agnieszka Kulesa, Delia Agostinelli, Olga Aleszko-Lessels
 • The Future of Regional Smart Specialisation Strategies - Sustainable, Inclusive and Resilient

  Ημερομηνία έκδοσης: 26/05/2023Θέμα: Research and innovation, Smart specialisation, Digital policy and connectivityΣυντάκτης: Susanna Fontana, Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Robin Renwick (Trilateral Research Limited)
   
 • New avenues for functional cooperation at local and regional level in EaP countries

  Ημερομηνία έκδοσης: 24/05/2023Θέμα: Eastern PartnershipΣυντάκτης: Agnieszka Kulesa and Piotr Kazmierkiewicz (CASE- Center for Economic and Social Research), Riya Roy and Elitsa Garnizova (LSE Consulting)
 • The cost of non-rurality - preparing for a better urban-rural balance in EU funding

  Ημερομηνία έκδοσης: 28/04/2023Θέμα: AgricultureΣυντάκτης: Jorge Núñez Ferrer, Tamás Kiss-Gálfalvi, Doina Postica (CEPS), Izabela Marcinkowska and Karolina Zubel (CASE)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Ημερομηνία έκδοσης: 28/04/2023Θέμα: Climate change policy, Energy efficiency, Green DealΣυντάκτης: Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Digital Resilience

  Ημερομηνία έκδοσης: 28/04/2023Θέμα: Digital agenda, Digital policy and connectivity, Research and innovationΣυντάκτης: Simona Cavallini, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Gabriele Casalini, Giorgos Verdi, Antonio Grasso (European DIGITAL SME Alliance), Edited by Ruth Harland
 • The role of Mediterranean cities and regions in building urban health policies, in particular through sustainable urban mobility measures

  Ημερομηνία έκδοσης: 17/04/2023Θέμα: Euro-Mediterranean Partnership, Urban policy, Sustainable mobility, Public healthΣυντάκτης: Raffaele Alfonsi, Gabriele Giustiniani, Matteo Grassi
 • Overview: Cohesion Policy benchmarks beyond GDP to better reflect well-being standard of living

  Ημερομηνία έκδοσης: 06/03/2023Θέμα: Cohesion policy reformΣυντάκτης: Kai Böhme, Kirsti Hagemann, Bozhidar Ivanov, Paola Marinović and Sabine Zillmer
Κοινοποίηση:
 
Back to top