Μελέτες 

Για να καταστεί δυνατή η βέλτιστη τεκμηρίωση του έργου των εισηγητών και των μελών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών σχετικών με ορισμένα θέματα ενδιαφέροντος.

Πέραν των εν λόγω μελετών που δημοσιεύει η ΕτΠ, η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) εκπονεί επίσης ενημερωτικά σημειώματα και αναλύσεις με θέμα —και υποστηρικτικά προς— το συμβουλευτικό έργο της ΕτΠ, βάσει της συμφωνίας συνεργασίας που συνήψαν η τελευταία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Φεβρουαρίου 2014.


​​Browse ​studies by year:


​​

Μελέτες

 • Green Deal in Figures: Understanding Europe’s Green Transition from a Local and Regional Perspective

  Ημερομηνία έκδοσης: 14/06/2024Θέμα: Green DealΣυντάκτης: Mariya Gancheva, Isa Vroom, Marie Muller, Margaux Truc, Pietro Freguglia
   
 • Implementing the European youth work agenda and the Bonn Process at the local and regional level in the EU

  Ημερομηνία έκδοσης: 22/05/2024Θέμα: Education, Employment, Culture, Youth policyΣυντάκτης: Susanna Fontana, Fabio Bisogni, Sara Tedesco (Fondazione FORMIT)
 • Tourism and rural development

  Ημερομηνία έκδοσης: 14/03/2024Θέμα: Transport policy, Environment policy, Agriculture, Fisheries and maritime affairs, TourismΣυντάκτης: Izabela Marcinkowska, Agnieszka Maj, Katarzyna Sidło
 • Attracting Global Skills and Talents to EU’s cities and regions

  Ημερομηνία έκδοσης: 06/02/2024Θέμα: Migration, asylum and integration of migrants, Employment, Multi-level governance and devolutionΣυντάκτης: Dr Jean-Pierre Gauci, Dr Rosana Garciandia, Georgia Greville. Peer review: Julinda Beqiraj
 • Rural areas and the geography of discontent

  Ημερομηνία έκδοσης: 05/02/2024Θέμα: Agriculture, Rural development, Future of Europe, Disinformation, Cohesion policy reform, Investment policy, Multi-annual financial framework (MFF), Sustainable developmentΣυντάκτης: Jennifer McGuinn, Arianna Cantarelli, Agnieszka Kulesa, Giovanni Carletti, Ivan Lichner, Margaux Truc, Marie Müller, Martin Hudcovsky, Martyna Gliniecka (Milieu Consulting SRL)
 • State of play and future challenges of automotive regions

  Ημερομηνία έκδοσης: 02/02/2024Θέμα: Multi-annual financial framework (MFF), Industrial policy, SME policy, Green Deal, Sustainable mobility, Employment, Road transportΣυντάκτης: Ivo Hindriks, Mirco Hogetoorn, Maria Rodrigues (Panteia) Roberto Zani, Izabela Kaczmarzyk (Tplan) Damiano Ravera, Karun Gelibolyan (Ramboll)
   
 • Healthier environment for healthier lives: impacts of the European Green Deal on human health

  Ημερομηνία έκδοσης: 30/01/2024Θέμα: Climate change policy, Green Deal, Air Quality, Biodiversity, Environment policy, Pollution controlΣυντάκτης: Ian Keyte (WSP), Karina Reynolds (WSP), Natalie Sims (WSP), Will Cooke (WSP), ,Zhelyan Vichev (WSP)
 • Cohesion Policy and the Single Market: The cost of non-cohesion

  Ημερομηνία έκδοσης: 29/01/2024Θέμα: Territorial cohesion, Cohesion policy reformΣυντάκτης: Maria Toptsidou, Kai Böhme, Sofia Aalbu, Bernd Schuh (Spatial Foresight) Erich Dallhammer, Helene Gorny, Roland Gaugitsch (ÖIR) Language review by Tim Wills
Κοινοποίηση :
 
Back to top