Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών 

event logo

​Φέτος η #EURegionsWeek θα υποδεχθεί αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων από τις 9 ως τις 12 Οκτωβρίου 2023 σε δια ζώσης συνεδρίες και χώρους εκθέσεων στις Βρυξέλλες.

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην #EURegionsWeek, επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας στην 21η έκδοση της #EURegionsWeek!

Εγγραφείτε από τώρα και έως τις 30 Σεπτεμβρίου!

Περιεχόμενα

​Περ​ί τίνος πρ​​όκει​​​ται;

Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών (#EURegionsWeek) αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση με θέμα την περιφερειακή πολιτική. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας τετραήμερης εκδήλωσης, οι δήμοι και οι περιφέρειες εκθέτουν τις ικανότητές τους να συνεισφέρουν στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, να εφαρμόζουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ και να αποδεικνύουν τη σημασία του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου για την εύρυθμη διακυβέρνηση της ΕΕ.

Από το πρώτο έτος διεξαγωγής της το 2003, η εκδήλωση έχει εξελιχθεί σε μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας και δικτύωσης, στον οποία συμμετέχουν δήμοι και περιφέρειες από ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους εκπροσώπων, αξιωματούχων, ειδημόνων και πανεπιστημιακών. Η «Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών» έχει συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη προβολή του τρόπου με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες αξιοποιούν τα κονδύλια της ΕΕ για να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών τους.

Τον Οκτώβριο, περισσότεροι από 10.000 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων πάνω από 1.000 ομιλητές από ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής, θα συμμετάσχουν σε πλούσιο πρόγραμμα συνεδριάσεων, εκθέσεων και εκδηλώσεων δικτύωσης με θέμα την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Κάθε χρόνο, οι διοργανωτές προσαρμόζουν το πρόγραμμα στο εκάστοτε ειδικό πλαίσιο του θεματολογίου της ΕΕ. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Προς τι μια «εβ​​δομάδα» των δήμων και των περιφερειών;

Οι δήμοι και οι περιφέρειες συμμετέχουν στον σχεδιασμό των περισσότερων πολιτικών της ΕΕ. Οι υποεθνικές δημόσιες αρχές της ΕΕ έχουν την ευθύνη του ενός τρίτου των δημοσίων δαπανών (2,1 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως), καθώς και των δύο τρίτων των δημοσίων επενδύσεων (περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ) ― επενδύσεις που συχνά πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ.

Πώς ξεκίνη​​​σε;

Το 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), η συνέλευση των τοπικών και των περιφερειακών εκπροσώπων της ΕΕ, προσκάλεσε τοπικές και περιφερειακές αντιπροσωπείες στην ΕΕ με έδρα τις Βρυξέλλες να ανοίξουν ταυτόχρονα τις πόρτες τους στους επισκέπτες ως μέρος των «Ημερών ελεύθερης προσέλευσης». Με την πάροδο των ετών, η πρωτοβουλία μετατράπηκε σε σημαντική ετήσια εκδήλωση με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων. Το 2016, μετονομάστηκε από «Ημέρες ελεύθερης προσέλευσης» σε «Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών». Αυτό έγινε για να μην συγχέεται με τις ετήσιες εκδηλώσεις «Ανοιχτές πόρτες»/«Ημέρα ελεύθερης προσέλευσης» που διοργανώνονται κάθε Μάιο, κοντά στην «Ημέρα της Ευρώπης», στις Βρυξέλλες, από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και με παρόμοιες εκδηλώσεις που πραγματοποιούν αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη, με την ίδια ευκαιρία.

Ποιοι είναι οι δ​​ιοργανωτές;

Την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών» διοργανώνουν από κοινού η ΕτΠ και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ REGIO). Οι διοργανωτές δημοσιεύουν πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής εταίρων στις αρχές του έτους, συνήθως τον Ιανουάριο. Σε συνέχεια της πρόσκλησης, επιλέγονται εταίροι από ολόκληρη την Ευρώπη: περιφέρειες και δήμοι —κατά κανόνα ομαδοποιημένοι σε θεματικούς ομίλους που τους απασχολούν κοινά ζητήματα («περιφερειακές συμπράξεις»)—, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διεθνείς ή πανεπιστημιακές οργανώσεις. Οι εταίροι καλούνται να διοργανώσουν σεμινάρια για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία συχνά σχετίζονται με την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ.

Πώς είναι διαρ​​​θρωμένο το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με άξονα ένα βασικό σύνθημα και μια σειρά σχετικών θεμάτων. Οι συνεδρίες διοργανώνονται από τρεις κατηγορίες εταίρων: 1) περιφέρειες ή δήμους 2) θεσμικούς εταίρους της ΕΕ και 3) επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τοπικές και ευρωπαϊκές ενώσεις. ​

Ποιοι συμμε​​τέχουν στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών;

Το ακροατήριο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την περιφερειακή και την αστική πολιτική, άρα πρόκειται κυρίως για εκπροσώπους αρχών του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ενωσιακού επιπέδου. Ο μέσος συμμετέχων προέρχεται από κάποιον οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ποια είναι η επ​​ίδραση της Ευρωπαϊκής εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών;

Η επίδραση της εκδήλωσης αξιολογείται συστηματικά από τότε που ξεκίνησε. Οι συμμετέχοντες έχουν επισημάνει ειδικότερα ότι θεωρούν σημαντική για την επαγγελματική διαχείριση από μέρους τους των πόρων της ΕΕ, τη χρήσιμη πληροφόρηση που τους παρέχουν τα όργανα της ΕΕ και τη δικτύωση με συναδέλφους από άλλες χώρες. Η σημασία της εκδήλωσης αποδεικνύεται, εξάλλου, και από τη σημαντική προβολή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ και χρόνια, έως και 300 δημοσιογράφοι του γραπτού Τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των διαδικτυακών ΜΜΕ από όλη την Ευρώπη έρχονται στις Βρυξέλλες για να καλύψουν την εκδήλωση.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση ​​​συμμετοχής ως εταίρος;

Οι αιτήσεις εν γένει ανοίγουν στα τέλη Ιανουαρίου κάθε χρόνου. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών, στην ενότητα «εταίροι», για περισσότερες πληροφορίες για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση συμμετοχ​​​ής ως συμμετέχων;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο εγγραφής ως συμμετέχων στην εκδήλωση, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών. Οι εγγραφές ανοίγουν το καλοκαίρι.

Πώς θα εγγραφείτε​ για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο;

Ζητείστε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών.​


Προηγούμενες εκδηλώσεις

Podcasts

#4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda

 

​Close to one-third of EU citizens live and work in Europe's border regions. They often encounter peculiar challenges, whether it is finding a job, accessing healthcare, everyday commuting etc. In this episode, member of the European Committee of the Regions Pavel Branda, rapporteur for the opinion on cross-border public services in Europe, explains what EU is doing to improve cross-border public services that would address the real needs of the citizens living in border regions 

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
  #4 European Citizens Ask - Cross-border regioins w/ Pavel Branda
 • #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
  #1 European Citizens Ask - Small urban areas w/ Kieran McCarthy
 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Πολυμέσα

Opening Session

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • Opening Session
  Opening Session
 • Europe's cohesion: building together the future of the EU
  Europe's cohesion: building together the future of the EU
 • Europe's cohesion: making the EU deliver for people
  Europe's cohesion: making the EU deliver for people
 • Europe's cohesion: a key for social progress
  Europe's cohesion: a key for social progress
 • Good morning regions: episode #1
  Good morning regions: episode #1
 • Good morning regions: episode #2
  Good morning regions: episode #2
 • Good morning regions: episode #3
  Good morning regions: episode #3
 • Good morning regions: episode #4
  Good morning regions: episode #4
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Liveblog

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

Κοινοποίηση:
 
Back to top