Εκδηλώσεις  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) στις Βρυξέλλες είναι το σημείο συνάντησης για τις περιφέρειες και τους δήμους της Ευρώπης. Υποδεχόμαστε περί τους 50.000 επισκέπτες ετησίως, που συμμετέχουν στις σημαντικότερες εκδηλώσεις των εμπειρογνωμόνων της ΕτΠ ή σε μία από τις 200 διασκέψεις που διοργανώνονται από περιφέρειες, δήμους ή ενώσεις και οργανώσεις.