Ειδήσεις  
ExtentedCQWP
Άνοιξε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής!
Άνοιξε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής!
Press release27.03.2023 | Agriculture;Food production;Rural development;
Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα βραβεία βιολογικής παραγωγής της ΕΕ για το 2023 έχει πλέον ξεκινήσει. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής, που διοργανώνονται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την COPA-COGECA και την IFOAM Organics Europe, έχουν ως στόχο να επιβραβεύσουν διάφορους παράγοντες ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι ανέπτυξαν καινοτόμα, βιώσιμα και ελπιδοφόρα έργα που δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση. Προβλέπονται οκτώ βραβεία σε επτά διαφορετικές κατηγορίες, 3 εκ των οποίων (για την καλύτερη βιολογική περιφέρεια, τον καλύτερο βιολογικό δήμο και την καλύτερη βιοπεριφέρεια) θα απονεμηθούν από την ΕτΠ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής.Η Isilda Gomes, πρόεδρος της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» (NAT), δήλωσε: «Η αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για καλύτερη ποιότητα, πιο βιώσιμα, πιο τοπικά και υγιεινά τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών προϊόντων, μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την αγροτική οικονομία. Η βιολογική γεωργία έχει καταστεί σημαντική πηγή απασχόλησης και εισοδήματος που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του μακρόπνοου οράματος για τις αγροτικές περιοχές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕτΠ υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο της ΕΕ που ορίζεται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για βιολογική καλλιέργεια τουλάχιστον του 25% της γεωργικής γης της ΕΕ έως το 2030. Η φιλοδοξία αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω εργαλείων πολιτικής που στηρίζουν την ανάπτυξη του κλάδου βιολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων βραβείων όπως αυτά, που επιβραβεύουν την αριστεία στην αλυσίδα βιολογικών τροφίμων και τονώνουν τόσο την παραγωγή όσο και την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων.Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Πορτιμάο, στηρίζουμε σθεναρά τον στόχο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και συνεργαζόμαστε με τοπικούς παραγωγούς για την επίτευξή του, βοηθώντας τους να βελτιώσουν τις πωλήσεις των προϊόντων τους στην αγορά της πόλης και παρέχοντας στους κατοίκους της περιοχής πρόσβαση σε τρόφιμα καλύτερης ποιότητας, προστατεύοντας παράλληλα τις αγροτικές μας κοινότητες».Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν έως τις 14 Μαΐου μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:ΒιοπεριφέρειεςΠεριφέρειεςΔήμοιΓια τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση EuorganicawardsCoR@cor.europa.eu 
Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ ζητούν κοινή απάντηση της ΕΕ στην ενεργειακή κρίση
Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ ζητούν κοινή απάντηση της ΕΕ στην ενεργειακή κρίση
Press release09.02.2023 | EU energy policy;
Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές της ΕΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τη στήριξη των ανθρώπων που έχουν πληγεί από την ενεργειακή κρίση και για την εφαρμογή μέτρων με στόχο τη διασφάλιση της εξοικονόμησης ενέργειας και τη διατήρηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Επιθυμούν να συμμετέχουν περισσότερο στις εν εξελίξει ενεργειακές μεταρρυθμίσεις για την εξασφάλιση στρατηγικών επενδύσεων προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Με επείγον ψήφισμά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών καλεί την ΕΕ να οικοδομήσει μια πραγματική Ενεργειακή Ένωση και να σφυρηλατήσει συνέργειες μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για την επιτάχυνση έργων βιώσιμης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο καθώς και προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων και αναβάθμισης δεξιοτήτων, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023. 
Οι περιφέρειες ζητούν ισχυρό ρόλο στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας προς αποτροπή κάθε κινδύνου για την επισιτιστική ασφάλεια
Οι περιφέρειες ζητούν ισχυρό ρόλο στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας προς αποτροπή κάθε κινδύνου για την επισιτιστική ασφάλεια
Press release08.02.2023 | Agriculture;Forestry;Rural development;Food production;Pollution control;
Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της διακυβέρνησης της πιστοποίησης σε σχέση με την ανθρακοδεσμευτική γεωργία προς στήριξη της ανάπτυξης έργων προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και σύμφωνα με τις περιφερειακές γεωργικές και αγροτικές στρατηγικές. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της γνωμοδότησης με θέμα «Περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής για την επίτευξη γεωργίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» του Loïg Chesnais-Girard, προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου της Βρετάνης, η οποία εγκρίθηκε κατά την 153η σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ ως απάντηση στο σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενωσιακή πιστοποίηση για τις απορροφήσεις άνθρακα. Το νέο ενωσιακό σύστημα πιστοποίησης για την απορρόφηση άνθρακα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο της εκμετάλλευσης, όλες τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και όχι μόνον το διοξείδιο του άνθρακα, και να έχει ισχυρή κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση, ειδάλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπονομευτεί η επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ. 
Σχετικές πληροφορίες
International cooperation