Χώρες της διεύρυνσης  

© Rawpixel.com / Adobe stock.com


Η επιτροπή CIVEX της ΕτΠ είναι υπεύθυνη για τη θεσμική θέση της ΕτΠ όσον αφορά την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ. Με μέλημα την προαγωγή του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ΕΕ και στις χώρες διεύρυνσης και την υποστήριξή τους στην πορεία τους προς την ένταξη στην ΕΕ, έχουν δημιουργηθεί τα εξής δύο είδη θεσμικών πλατφορμών:

 • οι μικτές συμβουλευτικές επιτροπές (ΜΣΕ)
 • οι ομάδες εργασίας

Περιεχόμενα

Μικτές σ​​​υμβουλευτικές επιτροπές (ΜΣΕ)

Δήλωση αποστολής

Μια ΜΣΕ παρέχει συνεπή και σταθερή μορφή συνεργασίας με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μιας χώρας που επιδιώκει να προσχωρήσει στην ΕΕ. Οι δραστηριότητες της ΜΣΕ συμβάλλουν στα εξής:

 • στην προετοιμασία των εκπροσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την ένταξή τους στην ΕΕ
 • στην αξιολόγηση της επίδρασης των ενωσιακών πολιτικών από τοπική και περιφερειακή σκοπιά
 • στην άμεση και αμφίδρομη ενημέρωση σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στις εν λόγω χώρες και στην ΕΕ
 • στην παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων, με έμφαση σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Πώς συγκροτείται μια ΜΣΕ;

 • Κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της εκάστοτε χώρας διεύρυνσης,
 • δυνάμει της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ή
 • με επίσημη διακήρυξη του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Ποιος συμμετέχει στις ΜΣΕ;

 • Οι μισοί από τους εκπροσώπους μιας ΜΣΕ είναι εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της οικείας χώρας και οι άλλοι μισοί είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.
 • Μιας ΜΣΕ προεδρεύουν ένας εκπρόσωπος της ενδιαφερόμενης χώρας και ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Πώς λειτουργούν οι ΜΣΕ;

 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού.
 • Κάθε ΜΣΕ εγκρίνει τον δικό της Εσωτερικό Κανονισμό.

Οι ΜΣΕ συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο, μία στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Ημέρα Διεύρυνσης και μία στη χώρα-εταίρο.


 • Μαυροβούνιο

  Νομική βάση: Απόφαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ – Μαυροβουνίου της 21ης Ιουνίου 2011

  Ίδρυση: Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2012 στις εγκαταστάσεις της ΕτΠ, στις Βρυξέλλες


  Συμπρόεδροι

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  Μαυροβούνιο
  • Dušan Raičević

   Mayor of Bar

  Μέλη

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  Μαυροβούνιο
  • Nikola ĐURAŠKOVIĆ

   Mayor of Cetinje

  • Olivera INJAC

   Mayor of Capital City Podgorica

  • Vladimir JOKIĆ

   Mayor of Kotor

  • Marko KOVAČEVIĆ

   Mayor of Nikšić

  • Petar SMOLOVIĆ

   Mayor of Bijelo Polje

  • Dario VRANEŠ, Observer

   Mayor of Pljevlja

  • Radoš ŽUGIĆ

   Mayor of Žabljak

 • Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

  ​Νομική βάση: Απόφαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ – Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 24 Ιουλίου 2007

  Ίδρυση: 2009​  Συμπρόεδροι

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  • Jasna GABRIČ (Slovenia / Renew Europe)

   Member of the municipal council, Municipality of Trbovlje

  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
  • Danela ARSOVSKA

   Mayor of City of Skopje

  Μέλη

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  • József BERÉNYI (Slovakia / EPP)

   Vice - Chairman of Trnava Self – Governing Region

  • Dimitrios BIRMPAS (Greece / PES)

   Municipal Councilor of Egaleo

  • Dan BOYLE (Ireland / The Greens), Observer

   Member of a Local Executive: Cork City Council

  • Loredana CAPONE (Italy / PES)

   President and Member of the Regional Council of Apulia

  • Allessia CLAES (Belgium / EA), Observer

   Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

  • Juraj DROBA (Slovakia / ECR)

   President of the Bratislava Region

  • Deirdre FORDE (Ireland / EPP)

   Member of a Local Executive: Cork City Council

  • Andries GRYFFROY (Belgium / EA)

   Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

  • Tilo GUNDLACK (Germany / PES)

   Member of the Landtag of Mecklenburg-Western Pomerania

  • Bruno HRANIĆ (Croatia / EPP), Observer

   Mayor of the Municipality of Vidovec

  • Raymund KOVÁCS (Hungary / ECR), Observer

   Member of a Local Assembly: Local Government of District 16 of Budapest

  • Jonny LUNDIN (Sweden / Renew Europe)

   Member of Västernorrland County Council

  • Rait PIHELGAS (Estonia / Renew Europe), Observer

   Member of a Local Assembly: Järva Rural Municipality Council

  • Niina RATILAINEN (Finland / The Greens)

   Member of a Local Assembly: Turku City Council

  • Ivan ŽAGAR (Slovenia / EPP)

   Mayor of the Municipality of Slovenska Bistrica

  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
  • Erkan ARIFI

   Mayor of the Municipality of Lipkovo

  • Blerim BEDZETI, Observer

   Mayor of the Municipality of Saraj

  • Visar GANIU

   Mayor of the Municipality of Chair (Skopje) and ZELS’ Vice President

  • Goran GERASIMOVSKI

   Mayor of the Municipality of Centar (Skopje)

  • Orce GJORGJIEVSKI

   Mayor of the Municipality of Kisela Voda (Skopje), President of ZELS

  • Kostadin KOSTADINOV

   Mayor of the Municipality of Strumica

  • Pero KOSTADINOV

   Mayor of the Municipality of Valandovo and ZELS’ Vice President

  • Darko KOSTOVSKI

   Mayor of the Municipality of Butel (Skopje)

  • Kiril PECAKOV

   Mayor of the Municipality of Ohrid

  • Aco RISTOV

   Mayor of the Municipality of Radovish

  • Aleksandar STOJKOSKI

   Mayor of the Municipality of Gjorche Petrov

 • Σερβία

  ​Νομική βάση: Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ – Σερβίας, 2014

  Ίδρυση: 2015  Συμπρόεδροι

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  • Franz SCHAUSBERGER (Austria / EPP)

   Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: State Parliament of Salzburg

  Σερβία
  • Dragana SOTIROVSKI

   Mayor of Niš, Nišava District

  Μέλη

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  Σερβία
  • Boban DJUROVIĆ

   Mayor of Vrnjačka Banja, Raška District

  • Nataša MIJATOVIĆ

   Member of Municipal Council, City Municipality of Vračar, Belgrade

  • Nikola NIKODIJEVIĆ

   Chairman of the City Assembly, City of Belgrade

  • Jasmina PALUROVIĆ

   Mayor of Kruševac, Rasina District

  • Antonio RATKOVIĆ

   Mayor of Sombor, West Bačka District

  • Aleksandar SOFIĆ

   Provincial Secretary for Regional Development, Interregional Cooperation and Local Self-Government, Autonomous Province of Vojvodina

Ομάδες Εργασ​​​ίας (ΟΕ)

Οι δραστηριότητες των ομάδων εργασίας συμβάλλουν στα εξής:

 • στην καλλιέργεια της συνεργασίας με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας ή των χωρών που αφορούν
 • στην αξιολόγηση της επίδρασης των ενωσιακών πολιτικών από τοπική και περιφερειακή σκοπιά
 • στην άμεση και αμφίδρομη ενημέρωση σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στις εν λόγω χώρες και στην ΕΕ
 • στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε σ​υγκεκριμένους τομείς συνεργασίας

Πώς συγκροτείται μια ομάδα εργασίας;

 • Με απόφαση του Προεδρείου της ΕτΠ δυνάμει του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕτΠ

Ποιος συμμετέχει στις ομάδες εργασίας;

 • Μέλη της ΕτΠ
 • Η συμμετοχή εκπροσώπων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από τις χώρες-εταίρους ποικίλει αναλόγως των υπό συζήτηση θεμάτων και του τόπου διεξαγωγής της συνεδρίασης

Οι ομάδες εργασίας συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο, μία στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Ημέρα Διεύρυνσης και μία στη χώρα-εταίρο.​​

 • Τουρκία

  ​Νομική βάση: Συμφωνία συνεργασίας, 1963

  Ίδρυση: 2006​
  Πρόεδρος

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

  Μέλη

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  • Nedzhmi ALI (Bulgaria / Renew Europe)

   Member of a Local Executive holding an electoral mandate: Dzhebel Municipality

  • Dan BOYLE (Ireland / The Greens)

   Member of a Local Executive: Cork City Council

  • Daniela CÎMPEAN (Romania / EPP)

   President of Sibiu County Council

  • Karine GLOANEC-MAURIN (France / PES)

   First Deputy Mayor of Couëtron au Perche

  • Mihkel JUHKAMI (Estonia / EPP)

   Member of a Local Assembly: Rakvere City Council

  • Anders KNAPE (Sweden / EPP), Observer

   Member of a Local Assembly: Karlstad Municipality

  • József KÓBOR (Hungary / EA)

   Member of a Local Assembly: Local Government of Pécs with county rights

  • Robert KOŚCIUK (Poland / ECR)

   Mayor of Krasnystaw

  • Michael MURPHY (Ireland / EPP)

   Member of Tipperary County Council

  • Robert Sorin NEGOIȚĂ (Romania / PES)

   Mayor of District 3, Bucharest Municipality

  • Mindaugas SINKEVIČIUS (Lithuania / PES)

   Mayor of Jonava District Municipality

  • Dainis TURLAIS (Latvia / Renew Europe)

   Member of Rīga city council

 • Ukraine

  Ίδρυση: 2015, ως ειδική ομάδα «Ουκρανία»​

  Πρόεδρος

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

  Μέλη

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
 • Δυτικά Βαλκάνια

  ​Ίδρυση: 2006


  Ασχολείται επί του παρόντος με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο (η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων που έχουν εκφράσει τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με το καθεστώς του Κοσόβου, καθώς και σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου της 22ας Ιουλίου 2010 σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου).


  Πρόεδρος

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

  Μέλη

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Τελευταίες ειδήσεις

Εκδηλώσεις

Προσεχείς εκδηλώσεις

Προηγούμενες εκδηλώσεις

Μελέτες

 • Challenges and opportunities of LRAs’ involvement in the reconstruction of Ukraine

  Ημερομηνία έκδοσης: 19/09/2022Θέμα:Ukraine, Eastern PartnershipΣυντάκτης:Tetiana Anakina, Paulina Salek-Lipcean and Halyna Kovalchuk
 • EU financial assistance available to local and regional authorities in the candidate and potential candidate countries for EU enlargement

  Ημερομηνία έκδοσης: 21/09/2018Θέμα:EnlargementΣυντάκτης:Andrzej Dziurdzik, Katarzyna Sidło and Klaudia Wolniewicz-Slomka (Center for Social and Economic Research - CASE)
 • Regional Development in Ukraine: Priority Actions in Terms of Decentralization

  Ημερομηνία έκδοσης: 17/01/2017Θέμα:European Structural and Investment Funds, UkraineΣυντάκτης:Dr Tomila Lankina (LSE Department of International Relations), Dr Claire Gordon (LSE Teaching and Learning Centre) and Professor Svitlana Slava (Uzhhorod National University, Department of Economics and Business)
 • The Place of Local and Regional Self-Government in Eastern Partnership Policy-Making and Delivery

  Ημερομηνία έκδοσης: 23/09/2015Θέμα:International cooperationΣυντάκτης:Dr Claire Gordon and Dr Tomila Lankina (LSE Enterprise).

Επικοινωνία

Κοινοποίηση :
 
Back to top