Χώρες της διεύρυνσης  

Η επιτροπή CIVEX της ΕτΠ είναι πρωτίστως υπεύθυνη για τη θεσμική θέση της ΕτΠ όσον αφορά την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ. Για την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ΕΕ και τις χώρες διεύρυνσης, και για την υποστήριξη της πορείας τους προς την ένταξη στην ΕΕ, δημιουργήθηκαν δύο είδη θεσμικών πλατφορμών:

 • οι Μικτές συμβουλευτικές επιτροπές (ΜΣΕ)
 • οι Ομάδες Εργασίας (ΟΕ)
Περιεχόμενα

Μικτές σ​​​υμβουλευτικές επιτροπές (ΜΣΕ)

Δήλωση αποστολής

Μια ΜΣΕ παρέχει συνεπή και σταθερή μορφή συνεργασίας με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές μιας χώρας που επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ. Μεταξύ άλλων, οι δραστηριότητες της ΜΣΕ συμβάλλουν:

 • στην προετοιμασία των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων για την ένταξη στην ΕΕ
 • στην αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτικών της ΕΕ από τοπική και περιφερειακή σκοπιά
 • στην άμεση και αμφίδρομη ροή ενημέρωσης σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στις εν λόγω χώρες και στην ΕΕ
 • στην παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων, με έμφαση σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Πώς συγκροτείται μια ΜΣΕ;

 • Κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της εν λόγω χώρας
 • Δυνάμει της «Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ)»
 • Ή με επίσημη διακήρυξη του «Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης» μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υποψήφιας χώρας

Ποιος συμμετέχει στις ΜΣΕ;

 • Οι μισοί συμμετέχοντες είναι τοπικοί ή περιφερειακοί εκπρόσωποι της εν λόγω χώρας
 • Οι άλλοι μισοί είναι μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών
 • Υπάρχουν δύο συμπρόεδροι, που εκπροσωπούν τις προαναφερθείσες κατηγορίες

Πώς λειτουργούν οι ΜΣΕ;

 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού
 • Κάθε ΜΣΕ υιοθετεί το δικό της Εσωτερικό Κανονισμό
 • Οι ΜΣΕ συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο, μία στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Ημέρα Διεύρυνσης και μία στη χώρα εταίρο​ • Μαυροβούνιο

  ​Νομική βάση: Απόφαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Μαυροβουνίου, 21 Ιουνίου 2011


  Συμπρόεδροι

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  Μαυροβούνιο
  • Dušan Raičević

   Mayor of Bar

  Μέλη

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  Μαυροβούνιο
  • Nikola ĐURAŠKOVIĆ

   Mayor of Cetinje

  • Vladimir JOKIĆ

   Mayor of Kotor

  • Marko KOVAČEVIĆ

   Mayor of Nikšić

  • Petar SMOLOVIĆ

   Mayor of Bijelo Polje

  • Veselin VUKIĆEVIĆ

   Mayor of Žabljak

  • Ivan VUKOVIĆ

   Mayor of Capital City Podgorica

 • Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

  Νομική βάση: Απόφαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, 24 Ιουλίου 2007


  Συμπρόεδροι

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  • Jasna GABRIČ (Slovenia / Renew Europe)

   Member of the municipal council, Municipality of Trbovlje

  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
  • Danela ARSOVSKA

   Mayor of City of Skopje and President of ZELS

  Μέλη

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
  • Erkan ARIFI

   Mayor of the Municipality of Lipkovo

  • Visar GANIU

   Mayor of the Municipality of Chair (Skopje) and ZELS’ Vice President

  • Goran GERASIMOVSKI

   Mayor of the Municipality of Centar (Skopje)

  • Orce GJORGJIEVSKI

   Mayor of the Municipality of Kisela Voda (Skopje)

  • Kostadin KOSTADINOV

   Mayor of the Municipality of Strumica

  • Pero KOSTADINOV

   Mayor of the Municipality of Valandovo and ZELS’ Vice President

  • Darko KOSTOVSKI

   Mayor of the Municipality of Butel (Skopje)

  • Kiril PECAKOV

   Mayor of the Municipality of Ohrid

  • Aco RISTOV

   Mayor of the Municipality of Radovish

  • Aleksandar STOJKOSKI

   Mayor of the Municipality of Gjorche Petrov

 • Σερβία

  ​Νομική βάση: Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της ΕΕ με τη Σερβία, 2014


  Συμπρόεδροι

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  • Franz SCHAUSBERGER (Austria / EPP)

   Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: State Parliament of Salzburg

  Σερβία
  • Dragana SOTIROVSKI

   Mayor of Niš, Nišava District

  Μέλη

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  Σερβία
  • Boban DJUROVIĆ

   Mayor of Vrnjačka Banja, Raška District

  • Nataša MIJATOVIĆ

   Member of Municipal Council, City Municipality of Vračar, Belgrade

  • Jasmina PALUROVIĆ

   Mayor of Kruševac, Rasina District

  • Zoran RADOJIČIĆ

   Mayor of Belgrade

  • Antonio RATKOVIĆ

   Mayor of Sombor, West Bačka District

  • Aleksandar SOFIĆ

   Provincial Secretary for Regional Development, Interregional Cooperation and Local Self-Government, Autonomous Province of Vojvodina

 • Ισλανδία

  ​Οι δραστηριότητες της ΜΣΕ Ισλανδίας διακόπηκαν λίγο μετά τη δημιουργία της το Μάιο του 2013, κατόπιν αιτήματος της Ισλανδίας


Ομάδες Εργασ​​​ίας (ΟΕ)

Μεταξύ άλλων, οι δραστηριότητες των Ομάδων Εργασίας συμβάλλουν:

 • στην καλλιέργεια της συνεργασίας με τις τοπικές και περιφ​ερειακές αρχές της χώρας ή των χωρών που καλύπτουν
 • στην αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτικών της ΕΕ από τοπική και περιφερειακή σκοπιά
 • στην άμεση και αμφίδρομη ροή ενημέρωσης σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στις εν λόγω χώρες και στην ΕΕ
 • στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας

Πώς συγκροτείται μια ΟΕ;

 • Με απόφαση του Προεδρείου της ΕτΠ δυνάμει του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕτΠ

Ποιος συμμετέχει στις ΟΕ;

 • Μέλη της ΕτΠ
 • Η συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων από τις χώρες εταίρους ποικίλει ανάλογα με τα υπό συζήτηση θέματα και με τον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης

Οι ΟΕ συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο, μία στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Ημέρα Διεύρυνσης και μία σε χώρα εταίρο​


 • Τουρκία

  Συγκροτήθηκε το 2006  Πρόεδρος

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  • Antje GROTHEER (Germany / PES)

   Vice-President of Bremen State Parliament

  Μέλη

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
 • Ukraine

  Created: 2015 (as "Task Force on Ukraine")​

  Πρόεδρος

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

  Μέλη

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
 • Δυτικά Βαλκάνια

  • ​Συγκροτήθηκε το 2006
  • Σήμερα καλύπτει την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο (δυνάμει του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ)


  Πρόεδρος

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

  Μέλη

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  • Uroš BREŽAN (Slovenia / The Greens)

   Mayor of Tolmin

  • Loredana CAPONE (Italy / PES)

   President and Member of the Regional Council of Apulia

  • Roberto CIAMBETTI (Italy / ECR)

   President and Member of the Veneto Regional Council

  • Antje GROTHEER (Germany / PES)

   Vice-President of Bremen State Parliament

  • Ivan GULAM (Croatia / Renew Europe)

   Mayor of the Municipality of Pirovac

  • Tilo GUNDLACK (Germany / PES)

   Member of the Landtag of Mecklenburg-Western Pomerania

  • Jaroslav HLINKA (Slovakia / PES)

   Mayor of Košice - South

  • Tanya HRISTOVA (Bulgaria / EPP)

   Mayor of Gabrovo Municipality

  • Roman LÍNEK (Czech Republic / EPP)

   Vice-President of Pardubice Region

  • Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ (Czech Republic / Renew Europe)

   Member of a Regional Assembly: Councillor of the Central Bohemian Region

  • Miloslav REPASKÝ (Slovakia / EA)

   Member of the Regional Parliament of the Prešov Self – Governing Region

Τελευταίες ειδήσεις

Εκδηλώσεις

Προηγούμενες εκδηλώσεις

Μελέτες

 • Challenges and opportunities of LRAs’ involvement in the reconstruction of Ukraine

  Ημερομηνία έκδοσης: 19/09/2022Θέμα:Ukraine, Eastern PartnershipΣυντάκτης:Tetiana Anakina, Paulina Salek-Lipcean and Halyna Kovalchuk
 • EU financial assistance available to local and regional authorities in the candidate and potential candidate countries for EU enlargement

  Ημερομηνία έκδοσης: 21/09/2018Θέμα:EnlargementΣυντάκτης:Andrzej Dziurdzik, Katarzyna Sidło and Klaudia Wolniewicz-Slomka (Center for Social and Economic Research - CASE)
 • Regional Development in Ukraine: Priority Actions in Terms of Decentralization

  Ημερομηνία έκδοσης: 17/01/2017Θέμα:European Structural and Investment Funds, UkraineΣυντάκτης:Dr Tomila Lankina (LSE Department of International Relations), Dr Claire Gordon (LSE Teaching and Learning Centre) and Professor Svitlana Slava (Uzhhorod National University, Department of Economics and Business)
 • The Place of Local and Regional Self-Government in Eastern Partnership Policy-Making and Delivery

  Ημερομηνία έκδοσης: 23/09/2015Θέμα:International cooperationΣυντάκτης:Dr Claire Gordon and Dr Tomila Lankina (LSE Enterprise).

Επικοινωνία

Κοινοποίηση:
 
Back to top