Αξιολογήσεις εδαφικού αντικτύπου  

​Οι αξιολογήσεις εδαφικού αντικτύπου (ΑΕΑ) έχουν στόχο να παρέχουν στους εισηγητές της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) ανάλυση του δυνητικού εδαφικού αντικτύπου των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της γνωμοδότησης με τίτλο «Αξιολόγηση του εδαφικού αντικτύπου του 2013, η ΕτΠ προτίθεται να προωθήσει τις ΑΕΑ ως μέσο βελτίωσης της διαδικασίας χάραξης πολιτικών της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο δυνητικός εδαφικός αντίκτυπος πολιτικών και νομοθετικών προτάσεων. Ο στόχος αυτός ενισχύθηκε περαιτέρω με την ανανεωμένη στρατηγική αξιολόγησης εδαφικού αντικτύπου (ΑΕΑ) του 2015.

Τις δραστηριότητες ΑΕΑ της ΕτΠ διαχειρίζεται η γραμματεία COTER σε στενή συνεργασία με τις γραμματείες των άλλων επιτροπών.​


Έγγραφα

Επικοινωνία

Κοινοποίηση:
 
Back to top