Επιχειρησιακή ομάδα «ΕτΠ-Ουκρανία»  

H επιχειρησιακή ομάδα «ΕτΠ-Ουκρανία» συγκροτήθηκε το 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και έχει ως αποστολή να συσφίξει τις διμερείς σχέσεις και να υποστηρίξει πολιτικά και τεχνικά την προσπάθεια των Ουκρανών εταίρων της ΕΕ να επιτύχουν χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα.

Τον Μάρτιο του 2018 ξεκίνησε η πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ ομοτίμων, υπό την αιγίδα του προγράμματος U-LEAD και του —αρμόδιου για την εφαρμογή της— γερμανικού αναπτυξιακού οργανισμού GIZ.

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Περιεχόμενα

​Πώς λειτουργεί;

Η επιχειρησιακή ομάδα «ΕτΠ-Ουκρανία» συγκροτήθηκε με απόφαση που έλαβε το Προεδρείο της ΕτΠ στις 12 Φεβρουαρίου 2015, κατόπιν αιτήματος της ουκρανικής πλευράς και μετά την έναρξη μιας πολύπλοκης μεταρρύθμισης υπέρ της αποκέντρωσης στην Ουκρανία.

Έκτοτε, η ομάδα έχει συνεδριάσει τέσσερις φορές, στις Βρυξέλλες και στην Ουκρανία εναλλάξ. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, τα μέλη ανταλλάσσουν εμπειρίες ως προς τη διαδικασία αποκέντρωσης γενικότερα, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, για οριζόντια θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ουκρανία (χάραξη πολιτικών, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές, κράτος δικαίου και χρηστή διακυβέρνηση), καθώς και για την τοπική και περιφερειακή διάσταση της διαδικασίας υλοποίησης της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

Η επιχειρησιακή ομάδα, με το έργο της, τροφοδότησε τις δραστηριότητες της Ομάδας στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία, και συνδέθηκε με την Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας.

Οι επιδιώξεις της ομάδας είναι οι εξής:

  • H υποστήριξη της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας με την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών όσον αφορά την αποκέντρωση, την κατανομή των εξουσιών και την ανάθεσή τους στην περιφέρεια.
  • Η ενίσχυση του διαλόγου σε τοπικό επίπεδο, με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, κυβερνητικών ομολόγων και άλλων συναρμοδίων.
  • Η αντιστοίχιση των αναγκών των ουκρανικών τοπικών και περιφερειακών αρχών με την ειδημοσύνη των μελών της ΕτΠ.

Το έργο της ειδικής ομάδας έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών, από την παροχή γενικών συμβουλών πολιτικής σε πιο συγκεκριμένες ενέργειες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Μέσω της αντιστοίχισης που πραγματοποιήθηκε το 2017 υπό την αιγίδα του προγράμματος «U-LEAD με την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι πέντε πρώτες τοπικές εταιρικές σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας. Η εναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας ομοτίμων πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 8 Μαρτίου 2018, με τη συμμετοχή επιλεγμένων ομολόγων για πρώτη φορά. Υπό το πρόγραμμα U-LEAD οι ομόλογοι ανέλυσαν τα σχέδια δράσης της χρονιάς και κατέληξαν στα εξής θέματα συνεργασίας: τοπική οικονομική ανάπτυξη, τουρισμός, ενεργειακή απόδοση, αγροτική ανάπτυξη και συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Στην επόμενη συνεδρίαση της επιχειρησιακής ομάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 στο Κίεβο, οι συναρμόδιοι θα αναλύσουν την ενδιάμεση πρόοδο στη συνεργασία μεταξύ ομοτίμων.​

Ποια είναι η σύνθεσή της;

Της ειδικής ομάδας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και μέλη της είναι οι πρόεδροι των πέντε πολιτικών ομάδων της ΕτΠ.​

Τελευταίες ειδήσεις

Πολυμέσα

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Επικοινωνία

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Κοινοποίηση :
 
Back to top