Ομάδα εργασίας «Ουκρανία» 

Η ομάδα εργασίας ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, φέρνοντας σε επαφή μέλη της ΕτΠ, εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και εκπροσώπους των δήμων, των περιφερειών και των τοπικών αρχών της Ουκρανίας. Με την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας, η ομάδα εργασίας συμβάλλει στο έργο της επιτροπής CIVEX και στο συμβουλευτικό έργο της ΕτΠ.

Η ομάδα εργασίας «Ουκρανία» συστάθηκε στις 6 Απριλίου 2020, με βάση το έργο της ειδικής ομάδας για την Ουκρανία, η οποία συγκροτήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2015.

Περιεχόμενα

Αποστολή

Η ομάδα εργασίας παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ουκρανία, με επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας, στη μεταρρύθμιση της αποκέντρωσης, στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων μελλοντικής προσχώρησης στην ΕΕ και στην ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ. Μπορεί επίσης να συμβουλεύει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές της Ουκρανίας στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής, να ανακάμψουν και να προβούν σε μεταρρυθμίσεις.

Σύνθεση

Η κ.Aleksandra Dulkiewicz (EPP/PL, δήμαρχος of Gdańsk) προεδρεύει της ομάδας εργασίας που αποτελείται από 13 μέλη της ΕτΠ, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν από 13 άλλα τακτικά/αναπληρωματικά μέλη.Δείτε τα μέλη της ομάδας εργασίας.

Συνεδριάσεις

Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, μία στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ημέρα διεύρυνσης» και μία στην Ουκρανία.

Έγγραφα

Τελευταίες ειδήσεις

Εκδηλώσεις

Προσεχείς εκδηλώσεις

Προηγούμενες εκδηλώσεις

Πολυμέσα

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
  • Lviv mayor calls for every Ukrainian region and city to have an EU partner - OR version
    Lviv mayor calls for every Ukrainian region and city to have an EU partner - OR version
  • Lviv mayor calls for every Ukrainian region and city to have an EU partner - EN version
    Lviv mayor calls for every Ukrainian region and city to have an EU partner - EN version

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της ομάδας εργασίας «Ουκρανία» της ΕτΠ στη διεύθυνση:
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Κοινοποίηση :
 
Back to top