Διάσκεψη των Προέδρων 

Η Διάσκεψη των Προέδρων (ΔτΠ) αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο και τους προέδρους όλων των πολιτικών ομάδων. Η Διάσκεψη των Προέδρων προετοιμάζει τις εργασίες και διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής συναίνεσης όσον αφορά τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν από τα άλλα όργανα που την απαρτίζουν (την Ολομέλεια, το Προεδρείο και τις επιτροπές).

Η Διάσκεψη των Προέδρων συνεδριάζει πριν από κάθε συνεδρίαση του Προεδρείου, συνήθως την ίδια ημέρα. Έκτακτες συνεδριάσεις διοργανώνονται επίσης στις Βρυξέλλες ή στο εξωτερικό, ιδίως δύο φορές το χρόνο στη χώρα της ΕΕ που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Περιεχόμενα

Ποια είναι η σύνθεσή της;

Η Διάσκεψη των Προέδρων (ΔτΠ) αποτελείται από:

  • τον Πρόεδρο
  • τον Α’ Αντιπρόεδρο
  • τους προέδρους των πολιτικών ομάδων

Οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος της ομάδας τους.

Ποια είναι τα καθήκοντα της Διάσκεψης των Προέδρων;

Η Διάσκεψη των Προέδρων (ΔτΠ) συνεδριάζει για να εξετάσει οποιοδήποτε θέμα που της υποβάλλει ο Πρόεδρος με σκοπό να προετοιμαστεί και να διευκολυνθεί η αναζήτηση πολιτικής συναίνεσης σχετικά με τις αποφάσεις των άλλων οργάνων της Επιτροπής των Περιφερειών. Στην ανακοίνωσή του προς το Προεδρείο, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Ποια είναι η διάρκεια της πολιτικής θητείας της Διάσκεψης των Προέδρων;

Όπως και η θητεία του Προέδρου και του Προεδρείου, η θητεία της Διάσκεψης των Προέδρων διαρκεί δυόμισι έτη.

Έγγραφα

Κοινοποίηση:
 
Back to top