Entiset komitean puheenjohtajat 

Täysistunto valitsee kahden ja puolen vuoden välein AK:n puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja edustaa komiteaa ja ohjaa sen työtä. Jos puheenjohtaja on poissa tai estynyt, hänen sijaisenaan toimii ensimmäinen varapuheenjohtaja tai joku muu varapuheenjohtajista.

 1. portrait of Apostolos Tzitzikostas

  Apostolos Tzitzikostas

  Kreikka
   
  2020 - 2022Kreikka, EPP (Euroopan kansanpuolue)

  Helmikuu 2020: Apostolos Tzitzikostas (EPP), Keski-Makedonian (Kreikka) aluejohtaja, valitaan komitean puheenjohtajaksi. Puheessaan komitean 329 jäsenelle hän määrittää toimikautensa kolme päälinjaa: ”Ensinnäkin Euroopan unionin tulee olla ihmisten ja heidän kotiseutujensa – kylien, kuntien ja alueiden – palvelija. Meidän on edistettävä alueellista yhteenkuuluvuutta, innovointia ja yrittäjyyttä, mutta myös löydettävä solidaarisuuteen perustuvia uskottavia ratkaisuja muuttoliikkeen hallintaan. Toiseksi alueiden ja kuntien on pyrittävä ymmärtämään parhaillaan tapahtuvia murroksia – vihreää ja digitaalista vallankumousta sekä väestörakenteen mullistusta – ja vastaamaan niihin. Kolmanneksi meidän on vahvistettava eurooppalaista demokratiaa ja vietävä alueet ja kunnat sen ytimeen, jotta unioni tulisi lähemmäs ihmisiä.”

  Lue lisää
 2. portrait of Karl-Heinz Lambertz

  Karl-Heinz Lambertz

  Belgia
   
  2017 - 2019Belgia, PES (Euroopan sosialidemokraattinen puolue)

  Heinäkuu 2017: Belgian senaatissa saksankielistä yhteisöä edustava Karl-Heinz Lambertz (PES, BE) valitaan komitean puheenjohtajaksi. Karl-Heinz Lambertz on ollut AK:n jäsen vuodesta 2001, ja hän toimi AK:n PES-ryhmän puheenjohtajana vuosina 2011–2015. Hän on ollut vuodesta 2000 lähtien Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain kongressin jäsen.

 3. portrait of Markku Markkula

  Markku Markkula

  Suomi
   
  2015 - 2017Suomi, EPP (Euroopan kansanpuolue)

  Helmikuu 2015: Markku Markkula, Uudenmaan liiton maakuntahallituksen jäsen ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja, valitaan komitean puheenjohtajaksi. Hän toimi kansanedustajana vuosina 1995–2003. Eduskunnassa hän oli jäsenenä kahdessa pysyvässä erikoisvaliokunnassa: sivistysvaliokunnassa ja tulevaisuusvaliokunnassa. Kansanedustajana hän hoiti myös kansainvälisiä tehtäviä: hän oli EPTA-verkoston (European Parliamentary Technology Assessment Network) johtokunnan puheenjohtaja.

 4. portrait of Michel Lebrun

  Michel Lebrun

  Belgia
   
  2014 - 2015Belgia, EPP (Euroopan kansanpuolue)

  Kesäkuu 2014: Michel Lebrun, Viroinvalin (Belgia) kunnanvaltuutettu, valitaan komitean puheenjohtajaksi. Lebrun valmistui filosofian ja kirjallisuuden maisteriksi Leuvenin katolisesta yliopistosta vuonna 1970. Hänen poliittinen uransa käynnistyi vuonna 1977, jolloin hänet valittiin Viroinvalin kunnanhallituksen jäseneksi. Vuosina 1992–1999 hän oli korkea-asteen koulutuksesta, tutkimuksesta ja kansainvälisistä suhteista vastaava ministeri Belgian ranskankielisessä yhteisössä, minkä jälkeen hän siirtyi suunnittelusta, perusrakenteista, liikenteestä ja televiestinnästä vastaavan ministerin tehtävään Vallonian aluehallitukseen.

 5. portrait of Ramón Luis Valcárcel Siso

  Ramón Luis Valcárcel Siso

  Espanja
   
  2012 - 2014Espanja, EPP (Euroopan kansanpuolue)

  Heinäkuu 2012: Ramón Luis Valcárcel Siso, Murcian (Espanja) aluevaltuuston puheenjohtaja, valitaan komitean puheenjohtajaksi. Suoritettuaan filosofian maisterin tutkinnon Murcian yliopistossa hän työskenteli taidehistorian opettajana ja teki samalla Murcian alueen taidetta ja historiaa koskevaa tutkimustyötä. Täysistunnossa pitämässään puheessa hän määrittää toimikautensa painopistealoiksi meneillään olevat neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–2020, rakennerahastojen uuden vaiheen ja Euroopan alueellisen yhteistyön politiikan.

 6. portrait of Mercedes Bresso

  Mercedes Bresso

  Italia
   
  2010 - 2012Italia, PES (Euroopan sosialidemokraattinen puolue)

  Helmikuu 2010: Mercedes Bresso, Piemonten (Italia) aluevaltuuston jäsen, valitaan alueiden komitean puheenjohtajaksi 10. helmikuuta 2010 ja asetetaan tehtäväänsä 9. kesäkuuta 2010. ”Paikallis- ja alueyhteisöt voivat toimia Euroopan unionin mittapuuna kaikilla asianomaisilla aloilla. Ne ovat kriisiaikoina etulinjassa, ja ne ovat aina olleet todellisia taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen innovoinnin ahjoja.” Mercedes Bresso on tähän mennessä ainoa nainen, joka on valittu AK:n puheenjohtajaksi.

 7. portrait of Luc Van den Brande

  Luc Van den Brande

  Belgia
   
  2008 - 2010Belgia, EPP (Euroopan kansanpuolue)

  Helmikuu 2008: Luc Van den Brande, Belgian senaatin jäsen ja AK:n jäsen (EPP, BE) sen perustamisesta lähtien, valitaan komitean puheenjohtajaksi. Puheessaan täysistunnolle hän toteaa seuraavaa: ”Meidän täytyy hylätä pyramidirakenne, hierarkkinen tarkastelutapa, jossa Euroopan unioni asetetaan jäsenvaltioiden ylle, jäsenvaltiot alueiden yläpuolelle ja alueet kaupunkeja ja kuntia ylemmäs.”

 8. portrait of Michel Delebarre

  Michel Delebarre

  Ranska
   
  2006 - 2008Ranska, PES (Euroopan sosialidemokraattinen puolue)

  Helmikuu 2006: Michel Delebarre, Dunkerquen (Nord-Pas de Calais) kaupunginjohtaja ja Ranskan parlamentin jäsen, valitaan alueiden komitean puheenjohtajaksi. Hän ilmaisee haluavansa tehdä alueiden komiteasta aidosti poliittisen eurooppalaisen edustuselimen, joka kykenee vaikuttamaan panoksellaan Euroopan unionia koskevan keskustelun käynnistämiseen uudelleen. Delebarre toteaa pitävänsä Lissabonin strategiaa yhtenä AK:n strategisista painopisteistä.

 9. portrait of Peter Straub

  Peter Straub

  Saksa
   
  2004 - 2006Saksa, EPP (Euroopan kansanpuolue)

  Helmikuu 2004: Peter Straub, Saksan Baden-Württembergin osavaltion maapäivien puhemies, valitaan AK:n puheenjohtajaksi. Hänen keskeisiä tavoitteitaan ovat toimielinten välisten suhteiden lujittaminen ja komitean työn tunnetuksi tekeminen uusissa jäsenvaltioissa.

 10. portrait of Albert Bore

  Albert Bore

  United Kingdom
   
  2002 - 2004United Kingdom, PES (Euroopan sosialidemokraattinen puolue)

  Helmikuu 2002: Albert Bore, Birminghamin (Yhdistynyt kuningaskunta) kaupunginvaltuuston johtaja, valitaan alueiden komitean puheenjohtajaksi. Hän määrittää toimikaudelleen kaksi keskeistä tavoitetta: varmistaa, että aluepolitiikka säilyy EU:n ohjelman dynaamisena ydinkysymyksenä, ja puuttua ”demokratiavajeeseen”, jonka syynä on laajoille kansalaispiireille syntynyt käsitys, että heidät on jätetty EU:n päätöksentekoprosessin ulkopuolelle.

 11. portrait of Jos Chabert

  Jos Chabert

  Belgia
   
  2000 - 2002Belgia, EPP (Euroopan kansanpuolue)

  Helmikuu 2000: Jos Chabert, Brysselin pääkaupunkialueen hallituksen infrastruktuuri- ja liikenneministeri, valitaan AK:n puheenjohtajaksi. Hän kehottaa komiteaa tiivistämään yhteyksiään Euroopan parlamenttiin ja ministerineuvostoon ja kehottaa keskittymään enemmän poliittisiin lausuntoihin ja vähentämään teknisiä lausuntoja. Hän yksilöi viisi poliittista painopistettä: työllisyys, kaupunkipolitiikka, Euroopan kansalaisuus, ympäristö ja unionin laajentuminen.

 12. portrait of Manfred Dammeyer

  Manfred Dammeyer

  Saksa
   
  1998 - 2000Saksa, PES (Euroopan sosialidemokraattinen puolue)

  Helmikuu 1998: Manfred Dammeyer, Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltion liittovaltio- ja Eurooppa-asioiden ministeri, valitaan AK:n puheenjohtajaksi. Hän vaatii alueiden, osavaltioiden, maakuntien ja läänien suurempaa autonomiaa rakennerahastojen hallinnoinnissa sekä kilpailuhenkisempää EU:n maatalouspolitiikkaa. Täysistunto vahvistaa työvaliokunnan ehdotuksen AK:n valiokuntien lukumäärän, kokoonpanon ja toimivaltuuksien muuttamisesta, jotta ne pystyvät tehokkaammin hoitamaan Amsterdamin sopimuksessa komitealle uskotut uudet vastuualueet.

 13. portrait of Pasqual Maragall I Mira

  Pasqual Maragall I Mira

  Espanja
   
  1996 - 1998Espanja, PES (Euroopan sosialidemokraattinen puolue)

  Maaliskuu 1996: Pasqual Maragall i Mira, Barcelonan (Espanja) kaupunginjohtaja valitaan AK:n puheenjohtajaksi. Hän lupaa keskittyä läpinäkyvän, avoimen ja legitiimin sisäisen organisaation rakentamiseen ja pyrkimyksiin hankkia AK:lle toimielinasema.

 14. portrait of Jacques Blanc

  Jacques Blanc

  Ranska
   
  1994 - 1996Ranska, EPP (Euroopan kansanpuolue)

  Maaliskuu 1994: Jacques Blanc, Languedoc-Roussillonin (Ranska) aluevaltuuston puheenjohtaja, valitaan komitean ensimmäiseksi puheenjohtajaksi ja Pasqual Maragall i Mira (PES, ES) komitean ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Jaa:
 
Back to top