AK:n viestintä: Yhteyden palauttaminen EU:n ja sen kansalaisten välille 

Sisältö


Euroopan alueiden komitea (AK) pyrkii palauttamaan kansalaisten luottamuksen Euroopan unioniin. AK:n jäsenistö koostuu vaaleilla valituista alue- ja paikallisedustajista, joten se on – yhdessä muiden EU:n toimielinten kanssa – oikeutetussa asemassa kantamaan oman vastuunsa tehtävän hoitamisesta. Tätä varten AK on hyväksynyt viisivuotisen viestintästrategian vuosiksi 2015–2020. Strategiassa painotetaan, että yhteyden palauttaminen EU:n ja sen kansalaisten välille edellyttää paremmin koordinoitua, avointa, kaksisuuntaista ja osallistavaa lähestymistapaa viestintään.

AK:n jäsenillä on keskeinen tehtävä AK:n viestintästrategiassa ja EU-viestinnässä. He ovat vastuussa paikallista näkökulmaa heijastelevien tietojen ja lausuntojen tuomisesta EU:n tasolle ja toimivat samalla kansalaisille ja EU:n toimielimille suunnattujen AK:n institutionaalisten viestien tärkeimpinä voimistajina.

AK voi tuottaa lisäarvoa kohdistamalla viestintätoimia kahdelle pääkohderyhmälleen eli alue- ja paikallisviranomaisille ja EU:n toimielimille. Lisäksi AK hyödyntää (nykyisiä ja uusia) järjestelyitään muiden EU:n toimielinten kanssa esimerkiksi tekemällä yhteistyötä Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston viestintäpalvelujen kanssa.

Tarkempaa tietoa saa AK:n viestintästrategiasta 2015–2020, jota toteutetaan vuotuisten, muutamiin ensisijaisiin aihealueisiin keskittyvien viestintäsuunnitelmien avulla.

Vuoden 2016 viestintäsuunnitelmassa keskityttiin työllisyyden, kasvun ja investointien edistämiseen, EU:n talousarvion alueellisen ulottuvuuden korostamiseen ja globaalin vakauden tukemiseen alueellisen ja paikallisen yhteistyön keinoin, ja vuoden 2017 viestintäsuunnitelmassa esitetään sekä vuonna 2016 aloitettujen toimien että Euroopan unionia koskevien pohdintojen jatkamista, jotta luottamus EU:hun saadaan palautettua. Tältä pohjalta vuoden 2018 viestintäsuunnitelmassa myös kannustetaan keskusteluun EU:n tulevaisuudesta, EU:n tulevasta rahoituksesta sekä paikalliseen ja alueelliseen näyttöön perustuvasta EU:n politiikanmuotoilusta. Äskettäin julkaistussa vuoden 2019 viestintäsuunnitelmassa on tarkoitus osoittaa, että alueet ja kunnat ovat tärkeitä toimijoita yhteenkuuluvan, osallistavan ja kestävän Euroopan rakentamisessa ja että AK:lle on siksi annettava vahvempi rooli EU:n päätöksentekoprosessissa.

Mahdollisia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen communication@cor.europa.eu.

Asiakirjat

 • Executive summary of Mid-term evaluation of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

  Saatavilla olevat kielet (22)
  1. български(65.16 KB-DOCX)Nouda
  2. Čeština(67.81 KB-DOCX)Nouda
  3. dansk(64.51 KB-DOCX)Nouda
  4. Deutsch(60.02 KB-DOCX)Nouda
  5. ελληνικά(66.23 KB-DOCX)Nouda
  6. English(62.48 KB-DOCX)Nouda
  7. español(62.43 KB-DOCX)Nouda
  8. eesti(59.97 KB-DOCX)Nouda
  9. français(69.56 KB-DOCX)Nouda
  10. hrvatski(60.57 KB-DOCX)Nouda
  11. magyar(60.04 KB-DOCX)Nouda
  12. italiano(61.41 KB-DOCX)Nouda
  13. lietuvių(61.1 KB-DOCX)Nouda
  14. latviešu(58.08 KB-DOCX)Nouda
  15. Malti(60.39 KB-DOCX)Nouda
  16. Nederlands(63.8 KB-DOCX)Nouda
  17. polski(61.97 KB-DOCX)Nouda
  18. português(62.85 KB-DOCX)Nouda
  19. română(61.44 KB-DOCX)Nouda
  20. slovenčina(65.28 KB-DOCX)Nouda
  21. slovenščina(63.53 KB-DOCX)Nouda
  22. svenska(59.2 KB-DOCX)Nouda
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa?  Miksei sitä ole saatavilla?

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Jaa:
 
Back to top