Kuntien ja alueiden eurooppalainen yhteenliittymä Ukrainan jälleenrakentamisen edistämiseksi 

AK ja sen kumppanit, muun muassa EU:n ja Ukrainan paikallis- ja alueviranomaisten järjestöt, käynnistivät Ukrainan jälleenrakentamisen edistämiseksi perustetun kuntien ja alueiden eurooppalaisen yhteenliittymän koordinoimaan yhteisiä toimiaan, joilla pyritään auttamaan Ukrainan elpymistä ja jälleenrakentamista.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin kehotuksesta perustetun yhteenliittymän toiminta käynnistettiin AK:n 150. täysistunnossa seitsemän päivää sen jälkeen, kun Ukraina sai EU:n ehdokasvaltion aseman.

Alliance Insight [pdf]

Sisältö

Tehtävä

Venäjän sota Ukrainaa vastaan on pakottanut miljoonat ukrainalaiset pakenemaan kodeistaan, tuhonnut satoja kaupunkeja ja kyliä ja aiheuttaa edelleen tuhoa Ukrainan eri alueilla.

Vaikka EU ja sen paikallis- ja alueviranomaiset jatkavat hätäavun antamista, on myös tärkeää yhdistää voimat Ukrainan elpymisen ja jälleenrakentamisen tukemiseksi nyt ja sodan jälkeen.

AK on yhdessä EU:n ja Ukrainan paikallis- ja alueviranomaisten kumppanijärjestöjen kanssa käynnistänyt kuntien ja alueiden eurooppalaisen yhteenliittymän Ukrainan jälleenrakentamisen edistämiseksi. Se kokoaa yhteen myös EU:n ja Ukrainan kuntia ja alueita sekä niitä edustavia kansallisia järjestöjä. Yhteenliittymä perustettiin

 • koordinoimaan yhteisiä toimia niiden Euroopan unionin kuntien ja alueiden kanssa, jotka ovat valmiita tarjoamaan käyttöön resursseja Ukrainan tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen jälleenrakentamisen tukemiseksi.
 • helpottamaan edelleen yhteenliittymän keskeisten kumppanien yhteyksiä ja yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa ja Ukrainan jälleenrakennusfoorumin puitteissa sekä EU:n ja Ukrainan paikallis- ja alueviranomaisten ja järjestöjen välillä.
 • antamaan tietoa ja palautetta EU:n toimielimille ja Ukrainan jälleenrakennusfoorumille sekä edistämään poliittista vuoropuhelua jälleenrakennustoimiin osallistuvan paikallis- ja aluetason kanssa.
 • helpottamaan asiantuntemuksen tarjoamista Ukrainan kunnille ja alueille valmiuksien kehittämisen, hyvän hallintotavan ja teknisen avun aloilla.

Periaatteet

Yhteenliittymä peräänkuuluttaa Ukrainan kestävän kehityksen mukaista jälleenrakentamista, joka perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • Annetaan horjumaton tuki Ukrainan alueelliselle koskemattomuudelle ja oikeudelle puolustaa suvereniteettiaan.
 • Edistetään Ukrainan paikallis- ja alueviranomaisten yhdentymistäEurooppaan ja pääsyä eurooppalaisiin verkostoihin.
 • Voimaannutetaan paikallista itsehallintoa ottamaan johtava rooli elpymisessä ja jälleenrakentamisessa yhdessä Ukrainan keskushallinnon, EU:n ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
 • Otetaan käyttöön yhdennettyyn suunnitteluun aluetasolla perustuva jälleenrakennusstrategia, jossa hyödynnetään systeemisiä lähestymistapoja kestävän kehityksen mukaisten, vihreiden, älykkäiden ja osallistavien alueiden kehittämiseksi ”paremman jälleenrakentamisen” periaatteen pohjalta.
 • Otetaan lähtökohdaksi Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan periaatteet (Ukrainan) valtion aluekehitysstrategian 2021–2027 mukaisesti ja sen suunniteltu uudelleentarkastelu ja kehitys huomioiden sekä Ukrainan nykyinen hajauttamiskehys.
 • Edistetään Ukrainan maaseudun kehittämistä ja nykyaikaistamista tärkeänä osana Ukrainan menestystä.
 • Painotetaan voimakkaasti hyvän paikallis- ja aluehallinnon parantamista, avoimuus, korruption torjunta, paikallisten tiedotusvälineiden vapauden suojeleminen ja sähköisen hallinnon edistäminen mukaan luettuina.
 • Edistetään paikallista ja alueellista yritystoiminnan kehittämistä ja innovointia.

Näiden periaatteiden toteuttaminen on mahdollista vain, jos paikallis- ja aluetasosta tulee Ukrainan jälleenrakennustoimien kulmakivi.

Toimet

Yhteenliittymä peräänkuuluttaa

 • helppoa osallistamismekanismia, jonka avulla EU:n ja Euroopan kunnat, alueet ja järjestöt voisivat auttaa ukrainalaisia kumppaneitaan jälleenrakennustoimissa.
 • vertais- ja ystävyystoimintaohjelmia, joilla vahvistetaan valmiuksien kehittämistä ja helpotetaan taitotiedon vaihtoa tasavertaiselta pohjalta.
 • riittäviä resursseja klusterikumppanuustoiminnan edistämiseksi EU:n ja Ukrainan välillä.
 • osallistavaa lähestymistapaa, joka kokoaa yhteen kaupungit, kunnat, kylät, yhteisöt ja alueet ja jossa säilytetään johdonmukaisuus Ukrainan kestävän aluekehityksen hyväksi (Ukrainassa ja EU:ssa) tähän mennessä jo käyttöön otettujen toimien kanssa.
 • vahvaa sitoutumista paikallisen/alueellisen itsehallinnon, hyvän hallintotavan ja paikallisdemokratian edistämiseen.
 • tehokasta monitasoisen hallinnon järjestelmää, joka perustuu kaikilla hallinnon tasoilla toteutettavia julkisia investointeja koskeviin OECD:n periaatteisiin.

Yhteenliittymä kehottaa kumppaneita, kuten EIP:tä, EBRD:tä, OECD:tä ja Euroopan neuvoston kehityspankkia, etsimään ratkaisuja, joilla helpotetaan entistä tiiviimpää yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa Ukrainan vauraan ja kestävän kehityksen mukaisen tulevaisuuden rakentamisen edistämiseksi ja vahvistetaan paikallisdemokratiaa ja EU:n yhteisiä arvoja.

Yhteenliittymä kehottaa tekemään tiivistä yhteistyötä neuvoston tulevien puheenjohtajavaltioiden kanssa, jotta varmistetaan paikallisten ja alueellisten toimien johdonmukainen koordinointi EU:n jäsenvaltioiden kanssa.

Liittyminen

Yhteenliittymä on avoin yhteistyölle, ja se kehottaa paikallis- ja alueviranomaisia ja niiden järjestöjä eri puolilta Eurooppaa osallistumaan toimiin Ukrainan jälleenrakentamisen tukemiseksi. Jos haluatte liittyä yhteenliittymään, ottakaa yhteyttä osoitteeseen SupportUkraine@cor.europa.eu.​

​​​

 • Recommendations-Ukraine

  Saatavilla olevat kielet (3)
  1. Deutsch(111.54 KB-PDF)Nouda
   Empfehlungen an die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine 2024 im Hinblick auf einen dezentralen Erholungs- und Wiederaufbauprozess der Ukraine
  2. français(142.78 KB-PDF)Nouda
   Recommandations à la conférence 2024 sur le redressement de l’Ukraine en vue d’un redressement et d’une reconstruction décentralisés du pays
  3. Ukranian | український(148.95 KB-PDF)Nouda
   Рекомендації до Міжнародної конференції з питань відновлення України 2024 щодо децентралізованого відновлення та відбудови України
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa?  Miksei sitä ole saatavilla?

Tuoreimpia uutisia

Multimedia-aineisto

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Katso lisää

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Yhteydenotot

Jaa :
 
Back to top