Alue- ja paikallisvaltuutettujen eurooppalainen verkosto 

EU lähemmäs paikallisyhteisöjä 

Alue- ja paikallisvaltuutettujen eurooppalainen verkosto on EU:n toimielinten niille alue- ja paikallispäättäjille suuntaama aloite, joilla on poliittinen tehtävä alue- tai paikallistasolla EU:n jäsenvaltiossa.

Jos olet alue- tai paikallisvaltuutettu ja haluat saada lisätietoa siitä, mitä EU voi tehdä paikallisyhteisösi hyväksi, olla yhteydessä Euroopan alueiden komitean jäseniin sekä vaihtaa näkemyksiä ja verkostoitua muiden valtuutettujen kanssa kautta Euroopan, olet tervetullut osallistumaan #EUCouncillors-verkostoon!

Hae verkostoon täällä

Sisältö

Tavoitteemme

Verkoston tavoitteena on

 • tuoda unioni lähemmäs paikallisyhteisöjä tekemällä yhteistyötä 1,2 miljoonan alue- ja paikallisvaltuutetun kanssa koko EU:ssa
 • toimia alue- ja paikallisvaltuutettujen foorumina, missä nämä voivat tavata muita valtuutettuja ja Euroopan alueiden komitean jäseniä sekä keskustella ja verkottua heidän kanssaan
 • kannustaa alue- ja paikallisvaltuutettuja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja viestintätoimiin Euroopan parlamentin tulevia vaaleja silmällä pitäen.

Hanketta kehitetään tiiviissä yhteistyössä muiden EU:n toimielinten, erityisesti Euroopan komission (Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -verkoston) ja Euroopan parlamentin kanssa. 

Hakuohjeet

Verkostoon voivat hakea alue- ja paikallispäättäjät, jotka ovat vaaleilla valittuja alueensa, maakuntansa, kaupunkinsa, kuntansa tai kylänsä edustajia sen hallituksessa, parlamentissa tai edustajakokouksessa.

Hakijoita pyydetään

 • täyttämään #EUCouncillors-verkoston jäsenyyden hakemista varten (avoin hakumenettely) laadittu verkkolomake, joka on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä
 • esittämään todiste vaaleissa saamastaan tehtävästä, kertomaan poliittisesta sitoutumisestaan valtio- ja EU-tasolla sekä ilmoittamaan kielivalintansa ja asuinpaikkatietonsa.

Kun Euroopan alueiden komitea on hyväksynyt hakemuksen, hakijat saavat vahvistuksen jäsenyydestään ja voivat alkaa hyödyntää kaikkien #EUCouncillors-verkoston jäsenten ulottuvilla olevia tuotteita ja palveluja.

Verkoston tarjoamat hyödyt

EU-valtuutettujen verkoston jäsenenä sinulle on tarjolla

 • tietopaketteja EU:n tarjoamista konkreettisista mahdollisuuksista alueellasi
 • verkkoseminaareja, kokouksia ja verkostoitumistilaisuuksia AK:n jäsenten ja EU:n asiantuntijoiden kanssa 
 • kutsuja lippulaivatapahtumiin, poliittisiin keskusteluihin ja kokouksiin EU-, valtio- ja paikallistasolla
 • viikoittain ilmestyvä tiedote ja kuukausittain julkaistava uutiskirje
 • Facebook-ryhmä
 • koulutusta sosiaalisen median välineistä ja kanavista sekä digitaalisia mestarikursseja ja valmennusta
 • kyselytutkimuksia, joiden avulla saat ideoita ja ehdotuksia verkoston kehittämiseksi edelleen.

Alueiden komitea ei tue verkoston jäseniä taloudellisesti.

Yhteistyö AK:n kanssa

Voit osallistua aktiivisesti AK:n toimintaan 

 • ottamalla yhteyttä kuntaasi tai aluettasi edustaviin AK:n jäseniin keskustellaksesi sinulle tärkeistä asioista
 • edistämällä EU-asioista käytävää paikalliskeskustelua Euroopan parlamentin vaaleja silmällä pitäen yhdessä AK:n jäsenten ja muiden EU:n toimielinten kanssa
 • osallistumalla avoimiin kuulemisiin ja tärkeisiin tapahtumiin, kuten Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikkoon tai eurooppalaisten huippukokousten kaltaisiin AK:n tapahtumiin.

Alustat

Osallistuminen keskusteluihin eri puolilta EU:ta tulevien muiden alue- ja paikallisvaltuutettujen kanssa on helpompaa kuin koskaan, sillä EU-valtuutettuna voit olla mukana

 • Futurium-alustalla.

Futurium on monikielinen alusta, missä voit saada tietoa EU:n toimintapolitiikoista ja AK:n lainsäädäntöaloitteista, vaihtaa parhaita käytäntöjä ja verkostoitua muiden jäsenten kanssa.

EU-valtuutettujen yksityisessä ryhmässä Futurium-alustalla on mukana Euroopan komission Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa-pilottihanke, ja alusta onkin sekä keskitetty asiointipiste, jossa on saatavilla uutisia, tietoa tapahtumista ja mestarikursseista, erilaisia katsauksia ja hyödyllisiä AK:n ja Euroopan komission asiakirjoja, että Euroopan eri alueilta ja kunnista tulevien samanmielisten päättäjien kohtaamispaikka.

Liittyäksesi #EUCouncillors-yhteisöön Futurium-alustalla luo oma EU Login -tilisi täällä.

Tuoreimpia uutisia

Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

Aiemmat tapahtumat

Välineitä

Documents

Visuals

Multimedia-aineisto

Plamena Marinova, BG: Europe is safety

 


Katso lisää

 • Plamena Marinova, BG: Europe is safety
  Plamena Marinova, BG: Europe is safety
 • Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
  Patrick Connor-Scarteen, IE: Europe invests in communities
 • Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
  Jan Dirk Van der Borg, NL: Europe invests in local infrastructure
 • Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
  Emilia Wasielewska, PL: Europe is democracy
 • Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
  Savannah Van Dongen, BE: Europe supports progressive projects
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 3rd March
 • Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March
  Marseille Summit, Café Europa for EU Councillors, 4th March

Seuraa meitä

Yhteydenotot

Lisätietoja saa lähettämällä viestiä osoitteeseen:
Jaa:
 
Back to top