Euroopan rajatylittävä kansalaisallianssi 

Euroopan rajatylittävä kansalaisallianssi perustettiin vuonna 2020. Aloitteen tarkoituksena on parantaa EU:n raja-alueilla asuvien unionin kansalaisten elämää.

Euroopan rajatylittävällä kansalaisallianssilla on lukuisia sidosryhmiä:​

 • Euroopan alueiden komitea
 • Euroopan raja-alueiden liitto (AEBR)
 • MOT-järjestö (Mission Opérationnelle Transfrontalière)
 • Keski-Euroopan rajatylittävien aloitteiden tukipalvelu (CESCI)

Sisältö

​EU:n raja-alueet

Sisäiset raja-alueet kattavat 40 prosenttia EU:n alueesta, ja siellä asuu 30 prosenttia EU:n väestöstä (150 miljoonaa ihmistä) ja lähes kaksi miljoonaa rajatyöntekijää. Sisämarkkinoiden ja Schengen-alueen perustamisen jälkeen raja-alueille on luotu monia uusia mahdollisuuksia, ja useissa tapauksissa ne ovat lakanneet olemasta syrjäseutuja ja muuttuneet kasvualueiksi.

Raja-alueilla asumiseen liittyvät haasteet

Jäljellä on kuitenkin vielä monia esteitä. Raja-alueilla asuvilla ihmisillä on edelleen paljon vaikeuksia arkielämässään, oli sitten kyse työpaikan löytämisestä, terveydenhuollon saatavuudesta, päivittäisistä työmatkoista tai hallinnollisten ongelmien ratkaisemisesta. Myös yritykset kohtaavat esteitä, jotka haittaavat niiden kasvua, ja paikallis- ja alueviranomaisilla on edelleen haasteita rajatylittävän yhteistyön syventämisessä, esimerkiksi rajatylittävien palvelujen luomisessa.

Nämä haasteet tulivat entistäkin ilmeisemmiksi covid-19-kriisin aikana, kun vuosikymmeniä kestäneen vapaan liikkuvuuden jälkeen rajat suljettiin yhtäkkiä, mikä aiheutti raja-alueiden ihmisille ja yrityksille suuria vaikeuksia ja johti valtaviin taloudellisiin ja sosiaalisiin haittavaikutuksiin. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää poistaa nämä esteet, jotta voidaan hyödyntää avoimien rajojen kansalaisille ja yrityksille tarjoamia mahdollisuuksia, ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin avoimuuden ylläpitämiseksi myös kriisitilanteessa.

Yhteistyön lisääminen

Toisaalta on huomattava, että kriisi myös edisti monenlaisia yhteistyömuotoja ja toi esiin rajatylittäviä riippuvuussuhteita ja solidaarisuutta, joita on nyt organisoitava ja vahvistettava unionin ja kansallisen tason politiikalla ottaen raja-alueiden erityispiirteet kattavasti huomioon.

​Julkilausuma ja päätöslauselma rajatylittävästä yhteistyöstä

​Oikealta puolelta voi lukea Euroopan rajatylittävän kansalaisallianssin julkilausuman Raja-alueet tulevaisuuden Euroopan ytimessä, jonka pohjalta AK:n täysistunnossa 1. heinäkuuta 2021 hyväksyttiin päätöslauselma Visio Euroopasta: rajatylittävän yhteistyön tulevaisuus.

Päätöslauselma on tulosta lukuisista keskusteluista, sidosryhmien kuulemisista ja julkisista kuulemisista, joita järjestettiin heinäkuusta 2020 heinäkuuhun 2021, ja siinä hahmotellaan allianssin ja AK:n konkreettisia ehdotuksia Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia varten.

​​

Asiakirjat

 • Declaration

  Saatavilla olevat kielet (24)
  1. български(303.59 KB-PDF)Nouda
  2. hrvatski(297.36 KB-PDF)Nouda
  3. Čeština(307.59 KB-PDF)Nouda
  4. dansk(19.96 KB-PDF)Nouda
  5. Nederlands(111.67 KB-PDF)Nouda
  6. English(18.68 KB-PDF)Nouda
  7. eesti(100.88 KB-PDF)Nouda
  8. français(301.52 KB-PDF)Nouda
  9. Deutsch(110.58 KB-PDF)Nouda
  10. ελληνικά(288.63 KB-PDF)Nouda
  11. magyar(299.6 KB-PDF)Nouda
  12. italiano(20.42 KB-PDF)Nouda
  13. latviešu(298.18 KB-PDF)Nouda
  14. lietuvių(299.88 KB-PDF)Nouda
  15. Malti(310.03 KB-PDF)Nouda
  16. polski(308.73 KB-PDF)Nouda
  17. português(20.59 KB-PDF)Nouda
  18. română(297.83 KB-PDF)Nouda
  19. SR(293.64 KB-PDF)Nouda
  20. slovenčina(310.85 KB-PDF)Nouda
  21. slovenščina(288.3 KB-PDF)Nouda
  22. español(19.42 KB-PDF)Nouda
  23. svenska(19.13 KB-PDF)Nouda
  24. Ukranian | український(304.46 KB-PDF)Nouda
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa?  Miksei sitä ole saatavilla?
 • Päätöslauselma aiheesta "Visio Euroopasta: rajatylittävän yhteistyön tulevaisuus"

  Saatavilla olevat kielet (22)
  1. български(106.03 KB-DOCX)Nouda
   Резолюция относно визия за Европа: бъдещето на трансграничното сътрудничество
  2. hrvatski(116.8 KB-DOCX)Nouda
   Rezolucija Vizija za Europu: Budućnost prekogranične suradnje
  3. Čeština(127.85 KB-DOCX)Nouda
   Usnensení - Vize pro Evropu: Budoucnost přeshraniční spolupráce
  4. dansk(127.34 KB-DOCX)Nouda
   Resolution om en vision for Europa: fremtiden for det grænseoverskridende samarbejde
  5. Nederlands(123.63 KB-DOCX)Nouda
   Resolutie over een visie voor Europa: de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking
  6. English(131.55 KB-DOCX)Nouda
   Resolution on a vision for Europe: future of Cross-Border Cooperation
  7. eesti(118.51 KB-DOCX)Nouda
   Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik
  8. français(95.28 KB-DOCX)Nouda
   Résolution sur le thème Une vision pour lEurope: lavenir de la coopération transfrontalière
  9. Deutsch(122.03 KB-DOCX)Nouda
   Eine Vision für Europa: Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
  10. ελληνικά(133.48 KB-DOCX)Nouda
   Ψήφισμα με θέμα: Όραμα για την Ευρώπη: το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας
  11. magyar(125.53 KB-DOCX)Nouda
   Állásfoglalás: Európa jövőképe: A határon átnyúló együttműködés jövője
  12. italiano(123.66 KB-DOCX)Nouda
   Risoluzione - Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera
  13. latviešu(122.08 KB-DOCX)Nouda
   Rezolūcija Eiropas redzējums: pārrobežu sadarbības nākotne
  14. lietuvių(125.45 KB-DOCX)Nouda
   Rezoliucija dėl Europos vizijos. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ateitis
  15. Malti(128.19 KB-DOCX)Nouda
   Riżoluzzjoni dwar viżjoni għall-Ewropa: il-futur tal-kooperazzjoni transfruntiera
  16. polski(125.98 KB-DOCX)Nouda
   REZOLUCJA - Wizja dla Europy: przyszłość współpracy transgranicznej
  17. português(121.13 KB-DOCX)Nouda
   Resolução Uma visão para a Europa: futuro da cooperação transfronteiriça
  18. română(124 KB-DOCX)Nouda
   Rezoluție pe tema O viziune pentru Europa: viitorul cooperării transfrontaliere
  19. slovenčina(119.64 KB-DOCX)Nouda
   Uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce
  20. slovenščina(114.23 KB-DOCX)Nouda
   Resolucija - Vizija za Evropo: prihodnost čezmejnega sodelovanja
  21. español(123.22 KB-DOCX)Nouda
   Resolución sobre Una visión para Europa: el futuro de la cooperación transfronteriza
  22. svenska(119.13 KB-DOCX)Nouda
   Resolution - En vision för Europa: framtiden för det gränsöverskridande samarbetet
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa?  Miksei sitä ole saatavilla?
Jaa:
 
Back to top