Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla 

AK:n jäsenille ja nuorille päättäjille tarkoitettu kartoitus 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on paketti, joka kattaa sellaisia toimenpiteitä kuin kasvihuonekaasupäästöjen kunnianhimoinen vähentäminen, huippututkimukseen ja innovointiin investoiminen sekä Euroopan luonnonympäristön säilyttäminen. Tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastonmuutosta kestävä yhteiskunta. Strategialla pyritään siihen, että ilmasto- ja ympäristöpolitiikat otetaan huomioon lainsäädäntötoimissa, politiikkatoimissa ja rahoitusmekanismeissa, jotta voidaan pysäyttää ilmastonmuutoksen seuraukset.
Sisältö

Verkoston tavoitteet

Napsauta tästä päästäksesi KYSELYYN !

Jos haluamme kuitenkin varmistaa kansalaisillemme kestävän, oikeudenmukaisen ja terveen Euroopan, on olennaisen tärkeää saada kaikki osallistumaan ilmastotoimiin. Vihreän kehityksen ohjelman onnistuminen riippuu pitkälti paikallis- ja alueviranomaisten valmiuksista toteuttaa toimintapolitiikkoja ja toimia edelläkävijöinä alueillaan. Vihreän kehityksen ohjelma on myös riippuvainen jäsenvaltioiden hallitusten ja EU:n toimielinten kyvystä ymmärtää Euroopan alueiden ja kuntien tarpeet ja ottaa ne asianmukaisesti huomioon lainsäädännössä, varainhoidossa ja toimintastrategioissa.

Euroopan alueiden komitea (AK) käynnistää kyselyn , sillä se katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisten on yhdistettävä voimansa ja tehtävä yhteistyötä vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanon onnistumisen varmistamiseksi . AK:n uudessa aloitteessa "vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevä työryhmä" (Green Deal Going Local) pyritään asettamaan kunnat ja alueet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimeen erityisesti pandemian jälkeisen kestävän elpymisen yhteydessä.

Kyselyn päätavoitteena on kerätä tietoa jäsenten ja nuorten päättäjien (YEP) osallistumisesta asiaan liittyviin verkostoihin ja aloitteisiin sekä tarjota tietoa ilmastotoimista ja -sitoumuksista Lopullisena tavoitteena on vahvistaa AK:n jäsenten ja nuorten päättäjien eturivin asemaa vihreän kehityksen ohjelman alalla vahvalla ja tosiasioihin perustuvalla viestinnällä. Vihreän kehityksen ohjelman profiilit antavat myös AK:lle mahdollisuuden suunnitella yksilöllisesti jäsenten osallistumista ja lisätä synergiaa muiden aloitteiden kanssa, joissa AK:n jäsenet ja nuoret päättäjät ovat mukana. Kun vihreän kehityksen ohjelman profiilit on saatu valmiiksi, ne liitetään AK:n verkkoviestintävälineisiin ja ne täydentävät jäsenten julkista profiilia.

AK haluaa parantaa jäsentensä valmiuksia tulla johtaviksi hahmoiksi ilmastotoimissa ja panna vihreän kehityksen ohjelma tehokkaasti täytäntöön omilla alueillaan hyödyntäen sitä parhaalla mahdollisella tavalla . Kyselyn vastauksilla ja siihen liittyvällä kutsulla esittää hyviä käytäntöjä tuetaan verkostojen luomista sekä jäsenten ja nuorten päättäjien välisiä synergioita ja edistetään vertaisvaihtoa käytännön toimien vauhdittamiseksi.

AK:n kysely "AK:n jäsenille ja nuorille päättäjille tarkoitettu vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvä kartoitus" löytyy tästä linkistä .​

Tuoreimpia uutisia

Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

Aiemmat tapahtumat

Jaa:
 
Back to top