Alueiden tuloksekasta toimintaa  

 
Alueet ja kaupungit kehityksen puolesta -kampanja (#Regions4Dev) on osa panosta, jonka Euroopan alueiden komitea antaa kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen ja YK:n vahvistamien kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen. Kampanjan avulla nostetaan esille YK:n 15-vuotiseen toimintasuunnitelmaan ”Ihmisten, planeetan ja hyvinvoinnin puolesta” sitoutuneiden kuntien ja alueiden työtä. Kampanjassa korostetaan sitä, että alhaalta ylöspäin suuntautuvasta toiminnasta on suurta hyötyä pyrittäessä vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin. Sen avulla halutaan myös edistää EU:n ja maailman tason toimintapolitiikkojen muuttamista siten, että paikallisyhteisöillä, kunnilla ja alueilla olisi enemmän vaikutusvaltaa niiden etsiessä sopivia paikallisia tapoja reagoida kansainvälisiin paineisiin.

#Regions4Dev-kampanjassa keskitytään kestävän kehityksen YK-tavoitteen nro 11 – tehdään kaupungeista ja alueista osallistavia, turvallisia, selviytymis- ja palautumiskykyisiä ja kestäviä – mukaisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Kestävyys: toiminta kestävän kehityksen edistämiseksi mutta myös nimenomaan ympäristömyönteisemmän, kiertoon perustuvan talouden kehittämiseksi
  • Selviytymis- ja palautumiskyky: kuntien ja alueiden toiminta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi
  • Turvallisuus: EU:n kuntien ja alueiden toiminta EU:n naapuruston vakauden edistämiseksi ja kaupunkidiplomatian kehittämiseksi
  • Osallistavat yhteiskunnat: toiminta, jonka avulla kunnista ja alueista tehdään naisia, lapsia, ikäihmisiä, vammaisia ihmisiä ja uusia tulokkaita osallistavia.


Miksi #Regions4Dev?

Maailmanlaajuiset haasteet vaativat paikallista toimimista – alueilla, kaupungeissa ja paikallisyhteisöissä. Jos paikallis- ja alueviranomaiset eivät tartu ohjaksiin, maailma ei saavuta tavoitetta, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen tulee pitää alle 1,5 celsiusasteessa. Kuntien ja alueiden on pakko toimia, koska ne joutuvat ensimmäisinä tekemisiin ympäri maailmaa tapahtuvien yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten kanssa siellä, missä ihmiset asuvat, tekevät työtä ja kehittävät itseään. Lukuisat paikallis- ja alueyhteisöt ovat ryhtyneet itse toimiin ja pyrkivät löytämään kestäväpohjaisia ratkaisuja, joiden avulla muutoksista selvitään ruohonjuuritasolla. Lisäksi ne liittoutuvat kansainvälisesti ja solmivat kumppanuuksia muiden maiden paikallis- ja alueyhteisöjen kanssa.

Euroopan unioni on tunnustanut kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman myötä tarpeen ajatella maailmanlaajuisesti ja toimia paikallisesti.

Monilla toiminta-aloilla alueiden ja kuntien potentiaalia toimia muutoksen veturina ja vakauttavina voimina ei kuitenkaan ole vielä tunnustettu maiden hallitusten tasolla ja kansainvälisesti. Kunnista ja alueista on tullut kansainvälisiä toimijoita. #Regions4Dev auttaa havainnollistamaan roolia, joka niillä jo on.

Auta muutoksia alkuun