Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Komission ja kuntien ja alueiden laajakaistafoorumi pyrkii kaventamaan digitaalista kuilua  

Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea (AK) avasivat torstaina 12. lokakuuta yhteisen foorumin, jonka tavoitteena on edistää suurinopeuksisen laajakaistan käyttöönottoa kaikilla Euroopan alueilla. Laajakaistafoorumin ensimmäisessä kokouksessa olivat läsnä digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava Euroopan komission jäsen Mariya Gabriel, AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz sekä paikallis- ja aluetason poliitikkoja EU:n jäsenvaltioista.

Varsinkin maaseutu-, syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla markkinavetoinen kehitys on usein riittämätöntä huippunopeiden yhteyksien tuomiseksi kaikkien ulottuville. Laajakaistafoorumi tukee pyrkimyksiä poistaa maantieteellisestä sijainnista tai markkinoiden toimimattomuudesta johtuva digitaalinen kuilu. AK:n suomalaisjäsenistä foorumissa on mukana Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen (PES).

"Suomessa riittävän pitkäaikaisen rahoituksen saaminen infrastruktuurin rakentamiseen on haastavaa, sillä kuituverkon elinkaari on 50 vuotta. Tämän vuoksi operaattorit ovat haluttomia investoimaan haja-asutusalueilla riittävään runkoverkkoon. Komission asettamat tavoitteet laajakaistan ulottuvuudelle voidaan saavuttaa ainoastaan, jos operaattorit pystyvät ja suostuvat hyödyntämään yhteiskäyttöistä, kilpailulle avointa kuituverkkoinfrastruktuuria harvaanasutuilla alueilla", Karjalainen totesi.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan Euroopan komission jäsenen Mariya Gabrielin mukaan ”kattavat laajakaistayhteydet ovat mahdollisia vain, jos kansalaiset ruohonjuuritasolla otetaan täysipainoisesti mukaan toimintaan. Meidän on tehtävä yhteistyötä alueiden kanssa ymmärtääksemme, millaisia ovat niiden todelliset investointitarpeet. Meidän on ymmärrettävä, mitä vaikeuksia ne kohtaavat ja millä tavoin komissio voi auttaa ratkaisemaan ne. Laajakaistafoorumin kautta päätöksentekijät saavat käyttöönsä arvokkaita kokemuksia ja tietoon perustuvia näkökohtia paikallisista olosuhteista. Tällä tavoin Euroopan alueet ja kunnat sitoutuvat mukaan yhteyksien kehittämiseen.”

AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi, että ”suurinopeuksinen laajakaistayhteys on EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kulmakivi ja globaalin kilpailukyvyn edellytys esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin alalla. Tällä foorumilla on tarkoitus parantaa yhteistyötä Euroopan komission, paikallis- ja alueviranomaisten, asiantuntijoiden ja eri sidosryhmien välillä, jotta voidaan kartoittaa laajakaistan käyttöönottoon liittyvien investointien esteet ja kehittää rahoitusmahdollisuuksia EU:n ohjelmien ja innovatiivisten julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta.”

Laajakaistafoorumin avulla luodaan säännöllinen poliittinen vuoropuhelu Euroopan komission ja alue- ja paikallishallinnon edustajien välille. Osallistujat, joista 12 on AK:n jäseniä, kokoontuvat kahdesti vuodessa käsitelläkseen erilaisia laajakaistan käyttöönottoon liittyviä aiheita, joita ovat muun muassa hallinnolliset ja teknologiset valinnat, rahoituslähteet ja sääntelykehys. Avauskokouksessa erityisen huomion kohteena oli WiFi4EU-aloite, jonka tavoitteena on tarjota ilmainen langaton yhteys julkisilla paikoilla kaikkialla Euroopassa.

Yhteyshenkilö:
Lauri Ouvinen
P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

 

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Kunnat ja alueet kehottavat vauhdittamaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmatyötä
Kunnat ja alueet kehottavat vauhdittamaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmatyötä
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-COTER-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
29.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022