News  
ExtentedCQWP
Alueet ja kunnat valmiita kehittämään digitaalisia alustoja yhdessä sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen kanssa 750 miljardin euron elpymissuunnitelman kohdennetun täytäntöönpanon tehostamiseksi
Alueet ja kunnat valmiita kehittämään digitaalisia alustoja yhdessä sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen kanssa 750 miljardin euron elpymissuunnitelman kohdennetun täytäntöönpanon tehostamiseksi
Press release02.07.2020 | Economic and Monetary Union (EMU);Entrepreneurship;Financial markets;Industrial policy;Internal market;Investment policy;Europe 2020 Strategy;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Trade (incl. TTIP);Taxation;Sub-national finance;State aid and competition;SME policy;Services of general economic interest;
AK:n jäsenet korostivat sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Thierry Bretonin kanssa käydyssä keskustelussa AK:n perustaman sähköisen tietojenvaihtofoorumin suurta menestystä. Foorumi tarjoaa paikallis- ja aluehallinnoille mahdollisuuden jakaa parhaita käytänteitään reagoinnista covid-19-pandemiaan. AK:n jäsenet ehdottivat tämän onnistuneen esimerkin pohjalta komissaari Bretonille yhteisiä toimia digitalisaation ja digitaalisten alustojen innovatiivisen käytön edistämiseksi, jotta voidaan tukea Euroopan komission työtä liikenteen, matkailun sekä sosiaali- ja koulutuspalvelujen kaltaisilla strategisilla aloilla. EU:n alueiden ja kuntien kokous kehotti myös tukemaan vahvemmin matkailualan elvyttämistä ja korosti erityisesti alueellisten lentoasemien ja niille liikennöivien lentoyhtiöiden keskeistä merkitystä. Alue- ja paikallispäättäjät painottivat, että pandemia on edistänyt digitaalisten ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa mutta samaan aikaan tuonut esiin edelleen olemassa olevan valtavan digitaalisen kuilun. 
Aiheeseen liittyvää tietoa