Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan nuorison teemavuodella 2022 on oltava vahva paikallinen ja sosiaalinen ulottuvuus  

Euroopan alueet ja kunnat ovat tyytyväisiä ehdotukseen nimetä vuosi 2022 Euroopan nuorison teemavuodeksi. Euroopan alueiden komitean täysistunnossa 2. joulukuuta hyväksytyssä päätöslauselmassa korostetaan paikallis- ja alueviranomaisten keskeistä roolia edistettäessä nuorten osallistumista paikallisdemokratiaan ja kehotetaan ottamaan nuorisonäkökulma huomioon EU:n kaikilla politiikanaloilla. Kun otetaan huomioon covid-19-kriisin vaikutukset nuoriin ja näiden koulutukseen, työllisyyteen, tuloihin ja mielenterveyteen, komitea kehottaa vahvistamaan pyrkimyksiä puuttua nuorisotyöttömyyteen ja epävarmoihin työoloihin sekä asumiseen liittyviin ongelmiin.

Komitea korostaa myös päätöslauselmassaan , että paikallis- ja alueviranomaisilla olisi oltava mahdollisuus saada rahoitusta hankkeille, joilla pyritään tukemaan paikallisia nuorisoaloitteita vuoden 2022 aikana ja sen jälkeen. Lisäksi määrärahoihin, jotka Euroopan komissio osoittaa Euroopan nuorison teemavuodelle 2022, tulisi sisältyä merkittävä sitoumus muista EU:n ohjelmista kuin Erasmus+-ohjelmasta ja Euroopan solidaarisuusjoukoista vaarantamatta nykyisten hankkeiden toteuttamista.

""Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa meille mahdollisuuden työskennellä yhdessä nuoren sukupolven kanssa, koska heissä on Euroopan tulevaisuus", painotti Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja, Azorien aluevaltuuston jäsen Vasco Alves Cordeiro. "Jotta Euroopan nuorten teemavuoden vaikutukset ulottuisivat pitkälle tulevaisuuteen, nuorisonäkökulma on otettava huomioon kaikilla politiikanaloilla ja kaikissa toimissa eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, ja nuoret on otettava paremmin mukaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla".

"Nuorison teemavuosi 2022 on erittäin kannatettava aloite", totesi AK:n "sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri" –valiokunnan (SEDEC) puheenjohtaja, Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anne Karjalainen (sd/PES). "Jotta tämä nuorten teemavuosi onnistuisi, se edellyttää kaikkien Euroopan kuntien ja kaupunkien sitoutumista siihen. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi nuorten taloudelliseen ja henkiseen hyvinvointiin. Siksi meidän tulee keskittyä nuorille merkityksellisiin teemoihin teemavuoden aikana. Tarvitaan myös rahoitusta, joka on helposti kaikkien hallintotasojen saatavilla."

"Euroopan nuorisofoorumi on erityisen tyytyväinen päätöslauselman painotukseen, jonka mukaan Euroopan nuorison teemavuosi on otettava huomioon kaikkialla Euroopan unionissa rajoittamatta teemavuotta ja sen rahoitusta vain kahteen EU:n nuoriso-ohjelmaan", Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja Silja Markkula kiitteli. "Kaikkia elämänaloja edustavia nuoria on kuultava työllisyydestä, palkattoman harjoittelun kieltämisestä, ilmastokriisistä ja muista erilaisista aiheista. Odotamme kiinnostuneina tiiviin yhteistyön jatkamista Euroopan alueiden komitean kanssa erityisesti varmistaaksemme, että teemavuoden aikana tuodaan esiin vahva paikallinen näkökulma ja että sitä vaalitaan."

Keskustelun kuluessa AK:n nuorten päättäjien ohjelman jäsenet esittivät myös suosituksensa Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia ja Euroopan nuorison teemavuotta silmällä pitäen. Näihin sisältyy ehdotuksia, joilla pyritään torjumaan nuorisotyöttömyyttä ja parantamaan nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan. Nuorten päättäjien ohjelmaan kuuluu alle 40-vuotiaita, vaaleilla valittuja paikallis- ja aluetason poliitikkoja.

Yhteydenotot

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-YOUTH.ASPX

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan nuorisofoorumi yhdistävät voimansa nuorten osallistumisen lisäämiseksi
Euroopan alueiden komitea ja Euroopan nuorisofoorumi yhdistävät voimansa nuorten osallistumisen lisäämiseksi
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-YOUTH.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEFENDING-EU-VALUES-AND-DEMOCRACY-LOCAL-REGIONAL-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-YOUTH.ASPX

Defending EU values and democracy starts at the local and regional level
Defending EU values and democracy starts at the local and regional level
27.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-YOUTH.ASPX

SEDEC members meeting in Brno elect Tanya Hristova as new chair
SEDEC members meeting in Brno elect Tanya Hristova as new chair
04.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-YOUTH.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022