Itäinen kumppanuus (CORLEAP)  

EU:n ja itäisten kumppanimaiden paikallis- ja alueviranomaisten konferenssi (CORLEAP) on AK:n vuonna 2011 perustama Euroopan unionin ja itäisten kumppanuuden piiriin kuuluvien maiden paikallis- ja alueviranomaisten poliittinen foorumi.

Se on ainoa EU:n foorumi, joka tarjoaa tilaisuuden keskustella kuntien ja alueiden panoksesta itäisen kumppanuuden kehittämisessä. 

Mitkä maat ovat mukana?

Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldovan tasavalta, Ukraina ja Valko-Venäjä.

Mikä on CORLEAPin tavoite?

CORLEAP pyrkii

 • koordinoimaan paikallis- ja alueviranomaisten edustusta itäisen kumppanuuden piirissä
 • täydentämään ja tukemaan EU:n toimielinten ja muiden osallistuvien sidosryhmien pyrkimyksiä Euroopan naapuruuspolitiikan toteuttamisessa
 • levittämään toimintamalleja, jotka lähentävät kumppanimaita EU:hun sekä edistävät sisäisiä uudistuksia ja valmiuksien parantamista paikallis- ja aluetasolla.

Miten se toimii?

CORLEAP toimii alueellisen ja paikallisen yhteistyön foorumina. Kumppanuusmaiden alue- ja paikallistason järjestöt ovat CORLEAPin yhteyspisteitä omissa maissaan. AK puolestaan on EU:n toimielinten luonnollinen yhteyspiste. Näin CORLEAP pystyy keräämään ja jakamaan itäisen kumppanuuden paikallis- ja alueulottuvuuden kannalta merkityksellistä tietoa.

Mikä on sen kokoonpano?

CORLEAPissa on 36 alue- ja paikallistason poliitikkoa: 18 AK:n jäsentä ja 18 itäisen kumppanuuden piiriin kuuluvien kuuden maan edustajaa.

Kullakin itäisellä kumppanimaalla on kolme paikkaa. EU:n paikat jakautuvat AK:n poliittisen kokoonpanon mukaan AK:ssa toimivien viiden poliittisen ryhmän kesken. Nämä ryhmät ovat Euroopan kansanpuolueen ryhmä (EPP), Euroopan sosialidemokraattisen puolueen ryhmä (PES), Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ALDE), Euroopan allianssi (EA) ja Euroopan konservatiivit ja reformistit (ECR).

CORLEAPin työvaliokunta toimii johtavana elimenä CORLEAPin vuosittaisten kokousten välillä. Työvaliokunta vastaa CORLEAPin työskentelyn koordinoinnista sekä sen toiminnan, selontekojen ja päätöslauselmien seurannasta. Siihen kuuluu kuusi jäsentä kumppanimaista ja kuusi Euroopan unionia edustavaa AK:n jäsentä.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Aiheeseen liittyvää tietoa
Linkkejä
Political reports
  Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
  Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries
  Economic cooperation and economic development at local level in the Eastern Partnership countries
  The role of bilateral cooperation between EaP and EU countries’ municipalities in facilitating sustainable municipal development in the EaP
  Energy efficiency: The role of local and regional authorities in the Eastern Partnership countries
  CORLEAP report on Developing civic participation as a way to strengthen local democracy in EAP countries
  Recommendations to the Heads of State and Government gathering in Vilnius on 28-29 November 2013 for the EaP Summit
  Activity reports