Täysistunnot  

Euroopan alueiden komitea (AK) pitää enintään kuusi täysistuntoa vuodessa. Täysistuntoihin kokoontuvat AK:n jäsenet (tai varajäsenet) kaikkien 27 EU-maan alueilta ja kunnista.

Täysistunnon puheenjohtajana toimii tavallisesti AK:n puheenjohtaja. Täysistuntojen päätarkoituksena on

  • lausunnoista, selvityksistä ja päätöslauselmista äänestäminen
  • AK:n poliittisen ohjelman hyväksyminen kunkin toimikauden alussa
  • puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan muiden jäsenten valitseminen
  • komitean aihekohtaisten valiokuntien asettaminen
  • ennakkoarvion hyväksyminen AK:n tuloista ja menoista
  • AK:n työjärjestyksen hyväksyminen ja tarkistaminen.

Asianomainen AK:n valiokunta nimeää yhden jäsenistään esittelijäksi laatimaan lainsäädäntöehdotusta koskevan lausunnon, josta myöhemmin äänestetään AK:n täysistunnossa. Mikäli enemmistö äänestää lausunnon puolesta, lausunto hyväksytään ja toimitetaan muille EU:n toimielimille.

AK voi myös omaehtoisesti ottaa kantaa tiettyyn aiheeseen antamalla oma-aloitteisen lausunnon.

Viimeisin täysistunto

Seuraava täysistunto