Alueellisten vaikutusten arvioinnit  

Vuonna 2013 annetusta alueellisten vaikutusten arviointia käsitelleestä lausunnostaan lähtien Euroopan alueiden komitea (AK) on hyödyntänyt alueellisten vaikutusten arviointia analysoidessaan EU:n politiikan ja lainsäädäntöehdotusten mahdollisia epäsymmetrisiä alueellisia vaikutuksia.

Uudistetussa alueellisten vaikutusten arviointia koskevassa vuoden 2023 strategiassa keskitytään kahteen tavoitteeseen:

· Tarjotaan AK:n esittelijöille asiaankuuluvia analyysejä ja tietoja, joita voidaan hyödyntää AK:n lausuntojen alueellisen ulottuvuuden parantamiseksi.

· Edistetään alueellisten vaikutusten arviointia EU:n toimielimien parissa paremman sääntelyn tärkeänä osatekijänä.

 COTER-valiokunnan sihteeristö hallinnoi AK:n harjoittamaa alueellisten vaikutusten arviointitoimintaa tiiviissä yhteistyössä muiden valiokuntien sihteeristöjen kanssa.​

Asiakirjat

Yhteydenotot

Jaa :
 
Back to top