Alueellisten vaikutusten arvioinnit  

Alueellisten vaikutusten arvioinneissa pyrkimyksenä on tarjota alueiden komitean (AK) esittelijöille analyysi EU:n säädösehdotusten mahdollisista alueellisista ja paikallisista vaikutuksista.

Vuonna 2013 antamansa lausunnon "Alueellisten vaikutusten arviointi" jatkoksi komitea aikoo edistää alueellisten vaikutusten arviointeja päätöksentekoa EU:ssa kehittävänä välineenä, jonka avulla toimintapoliittisten ja lainsäädäntöehdotusten mahdolliset alueelliset ja paikalliset vaikutukset otetaan huomioon. Tämä tavoite todettiin määrätietoisesti myös Uudistetussa alueellisten vaikutusten arviointia koskevassa strategiassa vuonna 2015.

AK:n harjoittamaa alueellisten vaikutusten arviointitoimintaa hallinnoi COTER-valiokunnan sihteeristö  tiiviissä yhteistyössä muiden valiokuntien sihteeristöjen kanssa.


Asiakirjat

Yhteydenotot

Jaa:
 
Back to top