Ukrainaa käsittelevä työryhmä 

​AK:n työvaliokunta perusti Ukrainaa käsittelevän työryhmän huhtikuussa 2020 EU:n ja itäisten kumppanimaiden paikallis- ja alueviranomaisten konferenssin (CORLEAP) puitteissa jatkona entiselle vuonna 2015 perustetulle Ukraina-erityistyöryhmälle. Työryhmän tavoitteena on tarjota ukrainalaisille kumppaneille kohdennettua poliittista ja teknistä tukea, jolla autetaan heitä omaksumaan hyvä hallintotapa kaikilla tasoilla, vahvistamaan paikallista demokratiaa ja edistämään hallinnon hajauttamista koskevaa uudistusta.

Venäjän Ukrainassa käynnistämän sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi työryhmä omaksui poliittisen roolin laatiessaan AK:n vastauksen ja tukiessaan ukrainalaisia kumppaneitamme näinä äärimmäisen vaikeina aikoina.

AK osoittaa solidaarisuuttaan Ukrainaa kohtaan

Tieto- ja tukikeskus

Sisältö

Vertaisyhteistyö

Ukraina-erityistyöryhmän toiminta on vuosien mittaan edennyt yleisestä poliittisesta neuvonnasta konkreettisempiin hankkeisiin, joissa on keskitytty valmiuksien kehittämiseen julkishallinnon uudistuksen tukemiseksi. Vuonna 2018 pantiin täytäntöön U-LEAD-ohjelman tukema vertaisyhteistyöhanke. Viisi EU:sta ja Ukrainasta tulevaa kumppaniparia työskenteli paikallistason talouskehitykseen, matkailuun, energiatehokkuuteen, maaseudun kehittämiseen ja kansalaisten osallistumiseen liittyvissä hankkeissa. Brysselissä 13. helmikuuta 2019 järjestetyssä päätöstilaisuudessa sidosryhmät totesivat, että vertaisyhteistyön pilottivaiheen tavoitteet oli saavutettu.

Vertaisyhteistyön seuraava vaihe toteutettiin vuonna 2022 Euroopan unionin korruptiontorjunta-aloitteen (EUACI) ja siihen kuuluvan Integrity Cities -hankkeen tuella. Kaupungit vaihtoivat kokemuksia korruption torjunnasta ja paikallishallinnon avoimuuden lisäämisestä.

Mikä on työryhmän kokoonpano?

Työryhmää johtaa Aleksandra Dulkiewicz (EPP, PL) ja siihen kuuluu 13 AK:n jäsentä. Ryhmä kokoontuu ainakin kaksi kertaa vuodessa. Ks. työryhmän jäsenet.

Tuoreimpia uutisia

Multimedia-aineisto

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Katso lisää

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Yhteydenotot

Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä AK:n Ukrainaa käsittelevän työryhmän sihteeristöön.
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Jaa:
 
Back to top