Työskentelymme  

Euroopan alueiden komitea (AK) osallistuu useisiin EU:n lainsäädäntöprosessin vaiheisiin. AK:n valiokunnat  laativat lausuntoja EU:n säädösehdotuksista, ja jäsenet kokoontuvat täysistuntoon äänestämään lausunnoista ja hyväksymään niitä.

AK tekee myös tiivistä yhteistyötä jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason viranomaisten kanssa, tuo näiden tahojen äänen kuuluviin ja edistää poliittista keskustelua Brysselin lisäksi myös EU:n alueilla ja kunnissa, Euroopan ulkopuolella ja verkossa.

Sisältö

Tehtävänkuvaus

Poliittinen toimintamme perustuu vakaumukseen siitä, että Euroopan, valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason yhteistyö on välttämätöntä rakennettaessa jatkuvasti tiiviimpää ja solidaarisempaa unionia Euroopan kansojen välille ja vastattaessa globalisaation haasteisiin.​​


Vuoropuhelun ja rajatylittävän yhteistyön edistäminen

AK järjestää kuulemisia saadakseen alue- ja paikallisviranomaisilta, asiantuntijoilta ja muilta sidosryhmiltä palautetta, jota voidaan hyödyntää lausunnoissa, joita AK:n jäsenet esittävät hyväksyttäväksi EU:n tasolla.

Alueidenväliset ryhmät ovat jäsenten muodostamia erityisiä intressiryhmiä, joissa keskustellaan alue- ja paikallistason kysymyksistä tai joskus eri maita koskevista kysymyksistä.

Lisäksi AK koordinoi erilaisia verkostoja, joiden kautta alueet ja kunnat voivat vaihtaa parhaita käytänteitä Euroopan tasolla ja laajemminkin. Esimerkiksi itäinen kumppanuus (CORLEAP) ja Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokous (ARLEM) ovat osoituksia AK:n toiminnasta EU:n naapuruuspolitiikan alalla. 

Rajatylittävää yhteistyötä tehdään myös

Seuranta, arviointi ja tutkimustoiminta

Lisäksi AK

  • varmistaa, että kaikki hallintotasot ovat mukana ja että EU:n lainsäädäntöä pannaan asianmukaisesti täytäntöön alue- ja paikallistasolla

  • arvioi EU:n säädösehdotusten mahdollisia paikallistason vaikutuksia

  • kannustaa hallinnon hajauttamiseen ja yhä vahvempaan kumppanuuteen tehokkaan päätöksenteon varmistamiseksi EU:ssa

  • pyrkii strategisen suunnittelunsa osana ennakoimaan tulevia haasteita ja mahdollisuuksia ja siten potentiaalisesti edistämään nykyhetken päätöksentekoa.​​​​​​​​​​​​​

Jaa:
 
Back to top