Bí páirteach linn 

Cuireann Coiste Eorpach na Réigiún roimhe an rannpháirtíocht a spreagadh ar an uile leibhéal ó leibhéal na n-údarás réigiúnach agus áitiúil go leibhéal na saoránach féin. Bí ar an eolas faoi na slite inar féidir leat a bheith rannpháirteach!

Féadfaidh údaráis réigiúnacha agus áitiúla, comhlachais, eagraíochtaí neamhrialtasacha, saineolaithe agus lucht léinn páirt a ghlacadh sna suirbhéanna ar líne , sna comhairliúcháin agus sna himeachtaí.

Féadfaidh daoine den phobal cuairt a thabhairt ar Choiste na Réigiún agus ar an leabharlann atá aige.


Ábhar

Acmhainní

Comhairliúcháin  

Is é is aidhm do na comhairliúcháin leis na geallsealbhóirí teagmháil a bhunú idir na rapóirtéirí agus ionadaithe geallsealbhóirí éagsúla amhail comhlachais d'údaráis áitiúla agus réigiúnacha agus oifigí áitiúla nó réigiúnacha. Le linn na gcomhairliúchán sin, pléann na geallsealbhóirí rannpháirteacha a dtuairimí leis an rapóirtéir, agus féadfaidh an rapóirtéir na tuairimí sin a chur san áireamh sa dréacht-tuairim.​


Book your visit

The European Committee of the Regions (CoR) organises information visits for members of the public who want to find out more about how the CoR operates and about the role of the regions in shaping the content of European Union legislation.

Is féidir cuairt ar Choiste na Réigiún a eagrú.​

Roinn :
 
Back to top