Líonra d'Iar-Chomhaltaí Choiste Eorpach na Réigiún 

​Is tionscnamh nua é an Líonra seo de chuid Choiste Eorpach na Réigiún (CnaR) atá dírithe ar iar-chomhaltaí iomlána nó iar-chomhaltaí malartacha ó CnaR, rud a thugann deis dóibh obair pholaitiúil agus gníomhaíochtaí polaitiúla de chuid an Choiste a leanúint fós. Tá sé oscailte freisin do dhaoine aonair eile agus do chairde CnaR ar mian leo a dtaithí agus a gcuid eolais a chur ar fáil le gur féidir leis an gCoiste agus an Eoraip leas a bhaint astu.

Ábhar

Is é aidhm an Líonra

 • cuidiú le CnaR teagmháil a dhéanamh le comhairlí áitiúla agus réigiúnacha agus leis an milliún polaiteoir áitiúil agus réigiúnach i réigiúin uile an Aontais;
 • cuidiú le tionscnaimh pholaitiúla CnaR a chur chun cinn;
 • eolas a scaipeadh faoi bheartais an Aontais Eorpaigh atá ábhartha ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach;
 • do thaithí agus d'eolas a roinnt le cinnteoirí ar leibhéal an Aontais trí bhíthin líonraí agus gníomhaíochtaí CnaR;
 • tacú leat an Eoraip a thabhairt níos gaire do na saoránaigh.

A bhfuil á thairiscint againn​

 • cuirí chuig imeachtaí, seisiúin faisnéise théamacha ar líne agus díospóireachtaí polaitiúla ardleibhéil;
 • seisiúin faisnéise maidir leis na forbairtí is déanaí ar bheartais an Aontais Eorpaigh atá ábhartha ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach;
 • suaitheantas pearsantaithe chun rochtain a fháil ar áitreabh CnaR sa Bhruiséil nó chun áitreabh CnaR a úsáid;
 • leagan pearsantaithe de nuachtlitir Cn​aR agus aip nua ar líne do chomhaltaí;
 • tacaíocht do do thionscnaimh áitiúla agus réigiúnacha (comhphlé leis na saoránaigh, cuir i gcás).

Conas is féidir leat páirt a ghlacadh ann 

 • trí chabhrú linn tionscnaimh pholaitiúla agus tograí polaitiúla de chuid an Choiste agus faisnéis ghinearálta faoin Aontas Eorpach a chur in iúl do phobal níos leithne;
 • trí pháirt a ghlacadh in imeachtaí áitiúla maidir le gnóthaí AE a eagraítear i do réigiún nó i do chathair;
 • trí smaointe nó tionscnaimh nua a mholadh.

Doiciméid

Na hilmheáin

CoR president - Launch of the former Members' network (May 19, 2021)

 

Tuilleadh físeán

 • CoR president - Launch of the former Members' network (May 19, 2021)
  CoR president - Launch of the former Members' network (May 19, 2021)

Pointe Teagmhála

Aonad Prótacail Choiste na Réigiún – Seirbhís na gCuairteoirí agus na nIar-Chomhaltaí
Roinn:
 
Back to top