Comhaltaí 

329 gcomhalta ag Coiste Eorpach na Réigiún (CnaR). Is ionadaithe iad as údaráis áitiúla agus réigiúnacha 27 mBallstát an Aontais Eorpaigh. Tagann siad le chéile i suí iomlánach sa Bhruiséil 5 go 6 huaire sa bhliain chun tosaíochtaí polaitiúla a phlé agus chun tuairimí a ghlacadh maidir le reachtaíocht AE.

Ní mór do na comhaltaí a bheith tofa go daonlathach agus/nó sainordú polaitiúil óna dtír dhúchais a bheith acu. Déanann gach rialtas náisiúnta a chuid ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla (comhaltaí agus comhaltaí malartacha) – toscaireachtaí náisiúnta – a mholadh agus bíonn ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh iad a fhormheas.

I mí Aibreáin 2019, ghlac an Biúró straitéis le go mbeadh rannpháirtíocht na gcomhaltaí i n CnaR cothrom ó thaobh inscne de .

Ní fhaigheann na comhaltaí aon luach saothair ó Choiste na Réigiún. Mar sin féin, i gcás chruinnithe an Choiste nó i gcás misin atá formheasta go cuí, aisíoctar leis na comhaltaí costas iarbhír a dticéad iompair agus tugtar liúntais dóibh chun na costais uile a tharraingíonn siad orthu féin le linn an turais agus ag ionad an chruinnithe a ghlanadh. Gheofar tuilleadh eolais anseo​.

Tá comhaltaí an Choiste roinnte de réir cleamhnacht pholaitiúil –  – agus de réir réimse spéise (coimisiúin).

Tá tuilleadh e​olais le fáil ar Thairseach na gComhaltaí, sa Chód Iompair do Chomhaltaí CnaR, i Rialacha Nós Imeachta CnaR, sa Cheartúchán ar Riail 6 agus sa Treoir.

Tugann Líonra na nIar-Chomhaltaí​ iarchomhaltaí agus iarchomhaltaí malartacha Choiste Eorpach na Réigiún le chéile, rud a thugann deis dóibh obair pholaitiúil agus gníomhaíochtaí polaitiúla de chuid an Choiste a leanúint fós. Tá sé oscailte freisin do dhaoine aonair eile agus do chairde CnaR ar mian leo a dtaithí agus a gcuid eolais a chur ar fáil le gur féidir leis an gCoiste agus an Eoraip leas a bhaint astu.

Roinn:
 
Back to top