Newsletter 

​​Opinions on EU policies, press releases, events, publications... on Cohesion, Growth, Agricultures, Climate Change, Energy, Environment, Migration... 

​​​You can now receive a personalized Newsletter from the European Committee of the Regions.
It gathers all the information you want to get and sends it directly to your mailbox in one single e-mail.
With the CoR Newsletter, you can:

  • Select which type of information you want to get: news, regional news, events, opinions on EU policies, publications, studies, etc.
  • Define the topics of your interest: climate change, jobs, migration, single market, etc.
  • Choose the frequency of your updates: in real time, daily or weekly

Subscribe, change your subscription preferences and receive your own selection of information about CoR and its activities.

Keep up with the latest news on EU local and regional topics!

Tuairimí maidir le beartais AE, preaseisiúintí, imeachtaí, foilseacháin…a bhaineann le Comhtháthú, Fás, Talmhaíocht, Athrú Aeráide, Fuinneamh, Comhshaol, Imirce…

 

Is féidir leat leagan pearsantaithe de Nuachtlitir Choiste na Réigiún a fháil anois.

 

Bailítear inti an t-eolas uile atá uait agus seoltar í díreach chuig do bhosca poist in aon ríomhphost amháin.

I Nuachtlitir Choiste na Réigiún, is féidir leat:

  • Eolas a fháil ar níos mó ná Ballstát amháin d'aon iarraidh
  • An cineál eolais atá uait a roghnú: nuacht, nuacht réigiúnach, imeachtaí, tuairimí ar bheartais an Aontais Eorpaigh, foilseacháin, staidéir, etc.
  • Sonraigh na hábhair is spéis leat: athrú aeráide, poist, imirce, an margadh aonair, etc.
  • Roghnaigh cé chomh minic agus atá nuashonrú uait: san fhíor-am, ar bhonn laethúil nó seachtainiúil

Glac sintiús nó athraigh do shainroghanna sintiúis chun do rogha eolais féin faoi Choiste na Réigiún agus a chuid gníomhaíochtaí a fháil.

Bí ar an eolas faoin nuacht is déanaí faoi ábhair áitiúla agus réigiúnacha an Aontais!


 

CoR newsletter: further info

Subscribe to the European Week of Regions and Cities newsletter

Roinn:
 
Back to top