banner alt text

 Staid réigiúin agus chathracha an Aontais Eorpaigh  

Is é an Baraiméadar Bliantúil Réigiúnach agus Áitiúil an teideal atá ar an óráid a thabharfaidh Uachtarán Choiste Eorpach na Réigiún uaidh nuair a phléifidh sé na dúshláin is práinní don bhliain atá romhainn.

 Baraiméadar Bliantúil Réigiúnach agus Áitiúil an Aontais  

Sa chéad eagrán seo a foilsíodh an 12 Deireadh Fómhair 2020, dírítear ar an tionchar a bhí ag paindéim COVID-19. Tá údaráis réigiúnacha agus áitiúla an Aontais Eorpaigh sa líne thosaigh agus iad ag iarraidh dul i ngleic leis an ngéarchéim sláinte agus daoine a choinneáil slán sábháilte. Tugtar le fios sa tuarascáil seo an chaoi a bhfuil ról ríthábhachtach acu freisin sa téarnamh eacnamaíoch. Cuirtear béim ar an tionchar a bhí ag an ngéarchéim ar na daoine is leochailí inár bpobail agus tugtar sonraí nua as suirbhé ar dhearcadh an phobail i leith na saincheisteanna sin. Rinneadh an suirbhé níos lú ná mí roimh fhoilsiú na tuarascála.
 

AN TUARASCÁIL  

  • SLÁINTE

    COVID-19: géarchéim sláinte réigiúnach (Béarla amháin)
    Léigh a thuilleadh
  • AN GEILLEAGAR

    Géarchéim an choróinvíris: an fáth a ndearnadh níos mó dochair do réigiúin áirithe (Béarla amháin)
    Léigh a thuilleadh

Suirbhé ar dhearcadh an phobail: Géarchéim an choróinvíris agus ról na réigiún agus na gcathracha ar an leibhéal Eorpach  

Tá an chuid is mó de phobal na hEorpa den tuairim gur ní b’fhearr a bheadh an tAontas Eorpach in ann fadhbanna a réiteach dá mbeadh tionchar níos láidre ag na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha. Is é an rialtas áitiúil agus réigiúnach an leibhéal rialtais is iontaofa ar an iomlán agus is é sin an t-aon leibhéal rialtais a bhfuil muinín ag níos mó ná leath de mhuintir na hEorpa as.  
Léigh a thuilleadh  

Twitter