Líonra um Fhaireachán ar an gCoimhdeacht 

Bunaíodh an Líonra um Fhaireachán ar an gCoimhdeacht chun an malartú faisnéise idir údaráis áitiúla agus réigiúnacha agus ar leibhéal an Aontais feadh an timthrialla beartais uile i dtaca le doiciméid éagsúla agus tograí reachtacha éagsúla a éascú. A luaithe a ghlacfar na doiciméid agus tograí sin beidh tionchar díreach acu ar na húdaráis sin agus ar na beartais a bhfuil siad freagrach astu.

I measc a chuid ball áirítear Parlaimintí agus Rialtais réigiún a bhfuil cumhachtaí reachtacha acu, údaráis áitiúla agus réigiúnacha nach bhfuil cumhachtaí reachtacha acu agus comhlachais rialtais áitiúil san Aontas Eorpach. Tá sé ar oscailt freisin do thoscaireachtaí náisiúnta Choiste na Réigiún agus do sheomraí parlaimintí náisiúnta.


Ábhar

Misean

  • Údaráis áitiúla agus réigiúnacha a chumasú le bheith gníomhach i dtaca le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta
  • Tacaíocht a thabhairt do réigiúin a bhfuil cumhachtaí reachtacha acu trí REGPEX – folíonra den Líonra um Fhaireachán ar an gCoimhdeacht atá ar oscailt do pharlaimintí agus rialtais réigiún a bhfuil cumhachtaí reachtacha acu

Príomhghníomhaíochtaí:

  • Tacaíocht a thabhairt do pharlaimintí agus rialtais ó réigiúin a bhfuil cumhachtaí reachtacha acu tríd an ardán sonrach REGPEX le linn thréimhse an Chórais Luathrabhaidh
  • Feasacht a mhúscailt i dtaobh chur chun feidhme praiticiúil phrionsabal na coimhdeachta agus malartú dea-chleachtais a éascú
  • Rapóirtéirí agus comhaltaí Choiste na Réigiún a choimeád ar an eolas faoi rannchuidiú a bhaineann le coimhdeacht agus comhréireacht a thagann ó líonra ionadaitheach d'údaráis áitiúla agus réigiúnacha
  • Beartais a aithint le haghaidh reachtóireacht níos fearr, gearradh siar ar an ró-mhaorlathas agus glacadh bheartais an Aontais Eorpaigh i measc shaoránaigh an Aontais Eorpaigh a mhéadú
  • Idirphlé idirinstitiúideach maidir le coimhdeacht a éascú trí Chomhdháil dhébhliantúil um Choimhdeacht
Roinn :
 
Back to top