Na coimisiúin 

Is i sé choimisiún théamacha a dhéantar obair reachtach Choiste Eorpach na Réigiún, obair ina gcuimsítear raon leathan réimsí a bhaineann leis na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha.

Sna coimisiúin sin, déanann comhaltaí CnaR tuairimí maidir le tograí agus tionscnaimh reachtacha an Aontais Eorpaigh a ullmhú agus saincheisteanna eile a phlé maidir leis an obair atá á déanamh ag an mbreis is milliún polaiteoir áitiúil atá ann ar fud na hEorpa.

 • civex banner

  CIVEX

  An Coimisiún um Shaoránacht, Rialachas, Gnóthaí Institiúideacha agus Seachtracha, CIVEX, saincheisteanna bunreachtúla, daonlathas, dílárú, coimhdeacht, ceartas, todhchaí na hEorpa, imirce, lánpháirtiú, cearta bunúsacha, méadú, comharsanacht, comhar um fhorbairt.

  Léigh a thuilleadh
 • COTER logo

  COTER

  In addition to cohesion policy, the COTER commission closely follows the Multiannual Financial Framework and EU Budget, as well as transport policy, territorial development, cross-border cooperation, spatial planning and urban matters.

  Léigh a thuilleadh
 • ECON logo

  ECON

  The Commission for Economic Policy (ECON) coordinates ECON members' input on issues related to economic and industrial policy, such as competition and State Aid policy, public procurement, SME policy and entrepreneurship, economic governance and the European Semester, Sustainable Development Goals (SDG), the internal market and the digital single market. Its activities also encompass economic and monetary policy, taxation policy, international trade and tariffs (including WTO issues) and local/regional finances.

  Léigh a thuilleadh
 • ENVE logo

  ENVE

  Tá an Coimisiún um an gComhshaol, Athrú Aeráide agus Fuinneamh (ENVE) freagrach as an gcomhordú a dhéanamh ar obair Choiste Eorpach na Réigiún i réimsí a bhaineann leis an gComhaontú Glas don Eoraip, lena n-áirítear bithéagsúlacht an chomhshaoil, an geilleagar ciorclach agus an truailliú nialasach, an t-athrú aeráide, an beartas fuinnimh agus an beartas don spás. Tá an coimisiún freagrach freisin as an Meitheal um an gComhaontú Glas ar an Leibhéal Áitiúil agus as líonraí agus ardáin eile amhail Ambasadóirí Náisiúnta Chúnant na Méaraí  , Ambasadóirí CnaR thar ceann an Chomhshocraithe Aeráide agus Ardán Gheallsealbhóirí an Truaillithe Nialasaigh. Ar an leibhéal domhanda, is ag coimisiún ENVE atá an príomhról ina ionadaí CnaR i gcomhdhálacha de chuid na Náisiún Aontaithe maidir leis an athrú aeráide agus leis an mbithéagsúlacht.

  Léigh a thuilleadh
 • NAT logo

  NAT

  The NAT commission brings together over 100 mayors, councillors and regional presidents and covers a wide range of topics related to rural development, health, agriculture, forestry, fishery, civil protection, consumer protection and tourism. The Rural Agenda for Europe and the public health are the leading policy themes in the current mandate.

  Léigh a thuilleadh
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Léigh a thuilleadh
Roinn :
 
Back to top