News  
ExtentedCQWP
OR i Europska komisija pokreću partnerstvo za pomoć lokalnim vlastima u integraciji migranata i provedbi novog pakta o migracijama i azilu
OR i Europska komisija pokreću partnerstvo za pomoć lokalnim vlastima u integraciji migranata i provedbi novog pakta o migracijama i azilu
Press release12.12.2020 | Migration, asylum and integration of migrants;
Europska komisija i Europski odbor regija udružuju snage na razvoju novog partnerstva za povećanje potpore radu gradova i regija EU-a na integraciji. Partnerstvo su na današnjem plenarnom zasjedanju OR-a najavili predsjednik Odbora regija (OR) Apostolos Tzitzikostas i europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson. Novo partnerstvo za integraciju podupirat će gradove i regije u EU-u u trima glavnim područjima rada:  uspostavi otvorenog i redovitog dijaloga o integraciji između institucija EU-a i lokalnih i regionalnih vlasti;  izgradnji kapaciteta i promicanju razmjene iskustava za lokalne i regionalne vlasti;  poboljšanju utvrđivanja činjeničnog stanja i prikupljanja podataka o integraciji na lokalnoj razini. Partnerstvo će se temeljiti na dobro uhodanoj suradnji između Europske komisije i Europskog odbora regija u okviru inicijative „Gradovi i regije za integraciju“ koju je potonji pokrenu 2019. kako bi europskim gradonačelnicima i gradonačelnicama te regionalnim čelnicima i čelnicama ponudio političku platformu za razmjenu informacija i predstavljanje pozitivnih primjera integracije migranata i izbjeglica. Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), predsjednik Europskog odbora regija i guverner Središnje Makedonije, izjavio je: „Migracije nisu izazov za samo nekoliko država članica. To je pitanje koje se tiče cijele Europske unije. EU mora podupirati regije, gradove i otoke, kao što su Lezbos, Lampedusa i Kanarski otoci, koji su prvi koji novopridošlim migrantima i migranticama moraju pružati potporu i osigurati integraciju i druge usluge. Iako su lokalne vlasti uvele mnoge uspješne i inovativne prakse za integraciju, i dalje se suočavaju s izazovima kad je riječ o pristupu financiranju, podacima i znanju, naročito u malim gradovima i ruralnim područjima. Ovim će se partnerstvom poduprijeti njihovi napori i konkretno pokazati da je EU uz njih u svladavanju brojnih izazova s kojima se suočavaju.” 
Dodatne informacije
International Cooperation