Međuregionalne skupine  

Međuregionalne skupine, koje su se počele osnivati u veljači 2007., platforme su za razmjenu stavova i osmišljavanje novih ideja namijenjene lokalnim i regionalnim vlastima u državama članicama i izvan EU-a.

Skupine se moraju sastojati od:

 • najmanje deset punopravnih članova OR-a
 • iz najmanje četiri nacionalna izaslanstva ili
 • skupine regija koje predstavljaju prekograničnu suradnju

U tijeku je obnova međuregionalnih skupina za novo mandatno razdoblje OR-a. Međuregionalne ​skupine u prethodnom mandatnom razdoblju OR-a bile su:

Jadransko-jonska

 • Osnovana u siječnju 2013.
 • Ključne aktivnosti:
  • razmjena između članova OR-a i tijela vlasti iz osam jadransko-jonskih zemalja (iz EU-a i izvan njega) koje sudjeluju u Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR)
  • doprinositi, kao ključni akter višerazinskog upravljanja, oblikovanju, praćenju i provedbi EUSAIR-a i njegovog akcijskog plana
  • djelotvorno rješavati zajedničke izazove te jačati identitet regije i ostvariti njezin puni potencijal
  • stvarati sinergije s postojećim strategijama za Baltik i podunavsku regiju
 • Predsjednik: Paolo Di Laura Frattura (IT/PES)
 • Ova međuregionalna skupina povezana je s  makroregionalnom strategijom .Makroregionalne strategije osiguravaju okvir, koji je odobrilo Europsko vijeće, za poboljšanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u određenom zemljopisnom području (također: makroregije).

  Kontakt: 

  Tajništvo Međuregionalne skupine

  Francesco Cocco

  https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

  Alpska makroregija

 • Osnovana u lipnju 2014.
 • Misija:
  • u skladu s višerazinskim upravljanjem doprinijeti oblikovanju, praćenju i provedbi Strategije EU-a za alpsku regiju i njezinog akcijskog plana
  • poboljšati konkurentnost i osigurati povezanost alpskog područja te alpsku regiju učiniti okolišno održivom i privlačnom
  • maksimalno povećati sinergije i razmjenu dobrih praksi s postojećim makroregionalnim strategijama
 • Predsjednik: Franco Iacop (IT/PES)

 • Ova međuregionalna skupina povezana je s makroregionalnom strategijom. Markroregionalne strategije osiguravaju okvir, koji je odobrilo Europsko vijeće, za poboljšanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u određenom zemljopisnom području (također: makroregije).

  Kontakt:

  Tajništvo Međuregionalne skupine

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it

  Autonomna regija Furlanija-Julijska krajina

  Rue du Commerce 49 – 1000 Bruxelles/Brussel

  Tel.: +32 (0)2 500 88 40

  http://www.alpine-region.eu/

  Baltičke regije

 • Osnovana u veljači 2008.
 • Misija:
  • u okviru OR-a odražavati suradnju među baltičkim regijama i doprinositi razvoju tih regija u najširem smislu
  • istražiti utjecaj različitih politika EU-a, a posebno gospodarsku i okolišnu dimenziju pomorske politike
  • doprinijeti Strategiji EU-a za regiju Baltičkog mora (usvojenoj u lipnju 2009.)
 • Predsjednica: Pauliina Haijanen (FI/EPP)

 • Ova međuregionalna skupina povezana je s makroregionalnom strategijom. Markroregionalne strategije osiguravaju okvir, koji je odobrilo Europsko vijeće, za poboljšanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u određenom zemljopisnom području (također: makroregije).

  Kontakt:

  Tajništvo Međuregionalne skupine

  gđa Åsa Bjering

  Izvršna tajnica Povjerenstva za Baltik Konferencije rubnih i pomorskih regija

  Tel.: +32 470 69 62 66

  Brexit

 • Osnovana u siječnju 2018.
 • Misija:
  • omogućiti razmjenu stajališta i proučiti posljedice Brexita nakon što Ujedinjena Kraljevina napusti EU
  • razmjenjivati ideje o rješenjima za podršku lokalnim i regionalnim vlastima na koje Brexit najviše utječe i za prilagodbu relevantnih regionalnih gospodarstava
  • utvrditi zajedničke projekte koje bi nakon Brexita mogle razviti lokalne i regionalne vlasti
  • doprinijeti raspravi u Odboru u cilju dobivanja cjelovite slike o utjecaju Brexita na lokalne i regionalne vlasti
 • Predsjednik: François Decoster (FR/ALDE)
 • Kontakt:

  Tajništvo Međuregionalne skupine

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer

  Tel.: +33 (0)3 21 98 66 53

  Karpati

 • Osnovana u veljači 2016.
 • Misija:
  • istražiti mogućnost izrade makroregionalne strategije za Karpate
  • organizirati rasprave, aktivnosti i projekte s predstavnicima lokalnih tijela dviju zemalja koje nisu članice EU-a, a nalaze se na karpatskom luku (Srbija i Ukrajina), s ciljem njihovog uključivanja u buduću makroregionalnu strategiju za karpatsko područje
  • istaknuti ulogu lokalnih i regionalnih vlada u cilju podupiranja održivog razvoja
 • Predsjednik: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo Međuregionalne skupine

  Predstavništvo Potkarpatskog vojvodstva u Bruxellesu

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles, Belgija

  Tel.: +32 2 738 02 23

  bruksela@podkarpackie.pl

  Prekogranična suradnja

 • Osnovana u srpnju 2015.
 • Misija:
  • utjecati na zakonodavstvo EU-a analiziranjem mišljenja OR-a i osiguravanjem da se uzimaju u obzir prekogranična rješenja
  • pridonositi raspravi o budućnosti kohezijske politike
  • utvrditi prekogranična pitanja kojima se potrebno baviti na razini EU-a
  • iznositi prijedloge za događanja Platforme za EGTS-ove, Europske skupštine pograničnih područja (EABR), Europskog tjedna regija i gradova
 • Predsjednik: Pavel Branda (CZ/ECR)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo Međuregionalne skupine

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu  

  Izaslanstvo Praga u EU-u

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruxelles

  Tel.: +32 2 230 15 84

  Budućnost automobilske industrije

 • Osnovana 2009.
 • Misija:
  • braniti interese područja sa značajnom automobilskom industrijom i pronalaziti zajednička rješenja za izazove s kojima se suočavaju
  • poticati veze među industrijskim udruženjima u različitim regijama članicama skupine
 • Predsjednik: Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo Međuregionalne skupine

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Zdravlje

 • Osnovana u studenom 2010.
 • Misija:
  • olakšati konstruktivni dijalog s Europskom komisijom i Europskim parlamentom i time ojačati rad lokalnih i regionalnih zdravstvenih mreža na razini službenika (tj. EUREGHA, ENRICH)
  • raspravljati, među ostalim, o upotrebi strukturnih fondova, radnoj snazi u zdravstvu, mobilnosti pacijenata, prehrani i pretilosti te o pokazateljima nejednakosti u području zdravlja
 • Predsjednica: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo mreže EUREGHA

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bruxelles

  secretariat@euregha.net

  Otočne regije

  • Skupina osnovana u travnju 2015., privremeno ukinuta u svibnju 2017. i ponovno aktivirana u prosincu 2018.
  • Zadaće:
  • rješavanje zajedničkih pitanja u cilju suradnje i utvrđivanja razvojnih strategija u području turizma i kulture, kao i u industrijskom, poljoprivrednom, zdravstvenom, energetskom i obrazovnom sektoru;
  • doprinos provedbi zaključaka Europskog odbora regija i Europskog parlamenta u vezi s otocima;
  • proaktivno djelovanje i suradnja u području migracija, koje više nego ikada pogađaju otočne regije u kojima ljudi koji bježe od rata i siromaštva traže nadu i šansu za preživljavanje.
 • Predsjednik: Gaetano Armao (IT/EPP)
 • Kontakt:
  Tajništvo Međuregionalne skupine
  Leonardo di Giovanna

  Tel.: +32 026392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  Slabije razvijene regije

 • Osnovana u ožujku 2015.
 • Misija:
  • surađivati na pripremi dokumenata o stajalištu te izmjena i izvješća o pitanjima od posebne važnosti
  • pratiti gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu kohezijsku politiku EU-a
  • surađivati na razvijanju europskih projekata i poticati privlačenje novih ulaganja u te regije
 • Predsjednik: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo Međuregionalne skupine

  Michal Szczepura

  Ured Podlaskog vojvodstva u Bruxellesu

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  Tel.: +32 2 738 02 22

  Faks: +32 2 735 33 20

  info@podlaskie.eu

  Sjeverni tok 2

 • Osnovana u prosincu 2017.
 • Misija:
  • razmatrati utjecaj cjevovoda na okoliš
  • predstavljati regionalni razvoj iz perspektive lokalnih poduzetnika i zajednica
  • osigurati da se uzima u obzir regionalna dimenzija energetske sigurnosti
  • usredotočiti se posebno na europsku politiku susjedstva i druge vanjske odnose
 • Predsjednik: Olgierd Geblewicz (PL/EPP)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo Međuregionalne skupine

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

  Regionalni ured Zapadnopomeranskog vojvodstva u Bruxellesu

  Rue Montoyer 31

  1000 Bruxelles

  Tel.: +32 24149604 

  Regije sa zakonodavnim ovlastima

 • Osnovana u lipnju 2007.
 • Misija:
  • poduzimati inicijative na područjima politika kao što je bolja regulativa i upravljanje
  • zalagati se za prava podnacionalne razine u ostvarivanju supsidijarnosti
  • stavljati na raspolaganje članovima OR-a stručnost i iskustvo regija sa zakonodavnim ovlastima
  • usredotočiti se na višerazinsko upravljanje u Europi i na provedbu načela supsidijarnosti i proporcionalnosti
  • razmjenjivati najbolje prakse o mehanizmima za praćenje supsidijarnosti
 • Predsjednik: Jean-François Istasse (BE/PES)
 •  

  Kontakt:

  Tajništvo Međuregionalne skupine

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 

   

  Saar-Lor-Lux

 • Osnovana u lipnju 2007.
 • Misija:
  • koordinirati pitanja i stajališta članova OR-a iz tih regija u vezi s politikama EU-a kako bi se zajedno posvetili njihovom rješavanju u relevantnim tijelima OR-a
  • razraditi vlastite inicijative za politike EU-a u vezi s pitanjima specifičnima za tu regiju i zauzimati se za njihovu provedbu
 • Predsjednik: Karl-Heinz Lambertz (BE/PES)
 • Kontakt:

  Tajništvo Međuregionalne skupine