Hozzáférés a dokumentumokhoz  

​​​​​​​​​​​Az Amszterdami Szerződés új, 255. cikke értelmében a polgároknak joguk van arra, hogy szabadon hozzáférhessenek az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság dokumentumaihoz. A három intézmény elfogadta az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendeletet, majd ezt követően egy közös nyilatkozatban arra kérték a többi uniós ügynökséget és szervet, hogy ők is fogadjanak el hasonló szabályozást.

A kérés nyomán az RB-ben olyan új megközelítést honosítottunk meg a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdésében, amellyel teljesen átláthatóvá tettük a nálunk folyó munkát. Ez az átláthatóság egyértelműen megkönnyíti a nyilvánosság részvételét az uniós döntéshozatali folyamatban, és segítségével megerősíthetjük a demokrácia és az alapjogok elvét, ahogy azt az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke és az EU Alapjogi Chartája meghatározta.

A polgároknak a dokumentumokhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó jogát a (2009-es) Lisszaboni Szerződés hivatalosan is kiterjesztette valamennyi uniós intézményre, szervre, hivatalra és ügynökségre. Erről immár az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 15. cikkének (3) bekezdése rendelkezik. 

Tartalom

​18/2020 sz. határozat a Régiók Bizottsága dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről

A Régiók Bizottsága dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 18/2020. sz. határozat kifejezetten átveszi az 1049/2001/EK rendeletben rögzített elveket és korlátozásokat, illetve meghatározza az RB dokumentumaihoz történő hozzáférés kérelmezésére vonatkozó eljárást.

A 18/2020. sz. határozat mellékletében felsorolt RB-s dokumentumok elektronikus dokumentum-nyilvántartáson keresztül közvetlenül hozzáférhetőek a nyilvánosság számára. Ez a nyilvántartás más dokumentumokat is tartalmazhat.

A polgárok kérelmezhetik a hozzáférést bármely más dokumentumhoz is, az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott korlátozásokkal.

A kérelmet kielégítő pontossággal kell megfogalmazni, és annak tartalmaznia kell különösen a kért dokumentum vagy dokumentumok azonosítását lehetővé tevő információkat, valamint a kérelmező nevét és elérhetőségét. A kérelmező azonban – bizonyos, személyes adatokhoz való hozzáféréssel is járó kérelmektől eltekintve – nem köteles megindokolni a kérelmet. Az RB a kérelem beérkezését a nyilvántartás napján visszaigazolja, és a nyilvántartásba vételt követő 15 munkanapon belül megválaszolja (ez a határidő kivételes esetekben 15 munkanappal meghosszabbítható).

Amennyiben az RB a kért dokumentumhoz való hozzáférést részben vagy teljes egészében elutasítja, akkor köteles tájékoztatni a kérelmezőt ennek okairól. A kérelmezőnek ekkor joga van 15 munkanapon belül megerősítő kérelmet benyújtani. Ezt követően az RB-nek ismét 15 munkanapon belül kell válaszolnia (amely határidő további 15 munkanappal meghosszabbítható).

Amennyiben az RB a megerősítő kérelmet követően is elutasítja a dokumentumhoz való teljes körű hozzáférést, a kérelmezőnek lehetősége van bírósági eljárást kezdeményezni az RB-vel szemben, és/vagy panaszt tenni az európai ombudsmannál.

Ha nem találja a keresett dokumentumot az elektronikus dokumentum-nyilvántartásban, akkor az alábbi linken kérelmezheti a hozzáférést.

​Hozzáférés kérése egy dokumentumhoz

Amennyiben hozzáférést szeretne kérni egy dokumentumhoz, kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot és a „Tárgy” mezőben válassza ki a „Hozzáférés a dokumentumokhoz” opciót.

Kapcsolat

Ha kérdései vannak, vagy ha segítségre van szüksége a keresésben, az átláthatósággal és a dokumentumokhoz való hozzáféréssel foglalkozó osztály szívesen áll rendelkezésére.

Forduljon hozzánk bizalommal e-mailben​ vagy postai úton:

​​Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel​


Megosztás:
 
Back to top