Vélemények 

Az Európai Bizottság az európai jogalkotási folyamat minél korábbi szakaszában konzultál a Régiók Európai Bizottságával (RB) a helyi és regionális önkormányzatokat közvetlenül érintő szakpolitikákról. Az RB – saját kezdeményezésű vélemények megfogalmazásával – proaktív módon is állást foglalhat egy adott kérdésben.

Egy demokratikus folyamat három szakasza: a vita, a kidolgozás és a szavazás

  • Az RB elnöke kiosztja az adott ügyiratot az illetékes szakbizottságnak. 
  • Az RB egyik tagját kinevezik előadónak. Az előadó kidolgozza, majd az illetékes szakbizottság tagjai elé terjeszti a véleményt megvitatásra, módosításra és elfogadásra.
  • A soron következő plenáris ülésen ismertetik és megvitatják a véleménytervezetet.
  • A plenáris ülésen az RB-tagok elfogadják a véleményt, amelyet ezután minden uniós intézménynek megküldenek.

Vélemények keresése

Tartalom

Az RB tevékenységének hatása az uniós jogalkotásra

Az RB politikai munkájának célja a régiók és a helyi önkormányzatok befolyásának növelése Európában.

Számos vélemény hatása csupán az azok elfogadását követő években mérhető, amikor a jogalkotási folyamat már megfelelően előrehaladott.

Ekkor hatásvizsgálati jelentések készülnek az alábbi források alapján:

  • Az Európai Bizottság jelentései az RB-vélemények Európai Bizottság általi figyelembevételéről
  • Az RB által készített hatásvizsgálati lapok, amelyek a véleményeknek az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács dokumentumaiban érezhető politikai hatását foglalják össze
  • Az RB sajtóosztálya a médiában követi nyomon a vélemények hatását
  • Az RB átlagosan 150, a véleményekhez kapcsolódó rendezvényt szervez, ami hozzájárul ahhoz, hogy az RB-vélemények és állásfoglalások nagyobb hatást fejthessenek ki az EU jogalkotási folyamatában.​

Dokumentumok

CoR Impact Report

CoR Impact Report – Executive summary

CoR Impact Report - Communication product

EC's follow-up to CoR opinions

Infographics

Megosztás :
 
Back to top