Plenáris ülések  

A Régiók Európai Bizottsága (RB) minden évben legfeljebb 6 plenáris ülést tart. A plenáris üléseken az EU mind a 27 országának régióit és városait képviselő RB-tagok (vagy póttagok) ülnek össze.

A plenáris üléseket általában az RB elnöke vezeti. Az ülések főbb céljai a következők:

  • vélemények, jelentések és állásfoglalások elfogadása,
  • minden hivatali időszak kezdetén az RB politikai programjának elfogadása,
  • az elnök, az első alelnök és az Elnökség többi tagjának megválasztása,
  • szakbizottságok felállítása az intézményen belül,
  • az RB kiadási és bevételi előirányzatai tervezetének elfogadása,
  • az RB eljárási szabályzatának felülvizsgálata és elfogadása.

Az RB illetékes szakbizottsága egyik tagját előadónak jelöli ki, akinek az a feladata, hogy a jogalkotási javaslatról véleményt dolgozzon ki, amelyet ezután az RB egyik plenáris ülésén szavazásra bocsátanak. Ha a véleményt a szavazáson a többség támogatja, azt elfogadják, és továbbítják a többi uniós intézménynek.

Az RB – saját kezdeményezésű vélemények megfogalmazásával – proaktív módon is állást foglalhat egy adott kérdésben.

A legutóbbi plenáris ülés

Következő plenáris ülés