Az Európai Unió régióinak és városainak helyzete 

2023. október 9. 

banner
© stock.adobe.com

A Régiók Bizottsága 2023. október 9-én tette közzé a régiók és városok helyzetéről szóló éves uniós jelentését, amely naprakész áttekintést nyújt az európai régiók és városok előtt álló legsürgetőbb kihívásokról, valamint az uniós szakpolitikai döntések alapjául szolgáló helyi megoldásokról.

A jelentés adatokat és információkat tartalmaz arról, hogy a régiók és városok hogyan birkóznak meg az aktuális válságokkal, például az éghajlati katasztrófákkal vagy az Ukrajna elleni orosz háborúval, és bemutatja, hogy a régiók és városok hogyan járulnak hozzá társadalmaink hosszú távú átalakulásához – melyet a zöld és digitális átállás kísér –, miközben erősítik a kohéziót. 

Tartalom
 
President Vasco Alv​​es Cordeiro 
The state of regions of Europe, as the state of Europe itself, is no other than the state of its people.

Európa helyi és regionális nézőpontból

A jelentés a Régiók Európai Bizottsága által megrendelt eredeti tanulmányokra, valamint tudományos kutatásokra, más európai intézmények hozzájárulásaira és szabadon hozzáférhető dokumentumokra támaszkodva tényekkel és adatokkal szolgál a politikai döntéshozók és az érdekelt felek számára. A legfontosabb következtetéseket és ajánlásokat a Régiók Európai Bizottsága elnöke, Vasco Alves Cordeiro 2023. október 9-én tartott, az Európai Unió régióinak és városainak helyzetéről szóló éves beszédében ismertette.

Az idei jelentés az uniós régiók és városok előtt álló legsürgetőbb kihívásokra összpontosít. Ötleteket és gyakorlati megoldásokat kínál a vészhelyzetek és válságok kezelésére, köztük az éghajlati katasztrófákra, Oroszország Ukrajna elleni háborújára és az energiahiányra, de arra is, miként érhetünk el a zöld és digitális átállás révén hosszú távú változásokat, miközben erősítjük a kohéziót.

A jelentés az európai választásokra és az uniós intézmények következő hivatali idejére előre tekintve fogalmazza meg előrejelzését, és

tartalmaz egy „regionális és helyi barométert” is, amely az IPSOS-szal partnerségben megkérdezett európai választott képviselők véleményét ismerteti. 

Regionális és helyi barométer

 • Az Európai Unió 27 tagállamában több mint egymillió szubnacionális szinten megválasztott politikus tevékenykedik. Ezek a helyi politikusok igen sokféle választókörzetet képviselnek különböző kormányzati szinteken – többek között szövetségi államok, régiók, tartományok, megyék, kerületek vagy települések szintjén. Az Eurobarométer gyorsfelmérése fontos platformot biztosít az EU helyi politikusai számára ahhoz, hogy megosszák véleményüket az Európa előtt álló kihívásokkal és prioritásokkal kapcsolatban.

  A válaszokból kiderül, hogy a helyi politikusok mit tekintenének prioritásnak uniós szinten, mennyire ismerik az uniós szintű kezdeményezéseket és az uniós finanszírozási lehetőségeket, mit gondolnak Európa jövőjéről, és milyen válaszlépéseket tesznek az ukrajnai háború által előidézett vészhelyzetre. 

   Fő megállapítások

Dokumentumok

 • Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről (2023)

  Elérhető nyelvek (23)
  1. български(6.03 MB-PDF)Letöltés
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете 2023
  2. Čeština(5.93 MB-PDF)Letöltés
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst 2023
  3. dansk(5.88 MB-PDF)Letöltés
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand 2023
  4. Deutsch(5.98 MB-PDF)Letöltés
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte 2023
  5. ελληνικά(6.05 MB-PDF)Letöltés
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών 2023
  6. English(6.44 MB-PDF)Letöltés
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2023
  7. español(6.02 MB-PDF)Letöltés
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades 2023
  8. eesti(5.9 MB-PDF)Letöltés
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta 2023
  9. suomi(5.89 MB-PDF)Letöltés
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2023
  10. français(5.93 MB-PDF)Letöltés
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 2023
  11. Gaeilge(5.94 MB-PDF)Letöltés
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha 2023
  12. hrvatski(5.98 MB-PDF)Letöltés
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova 2023.
  13. italiano(5.93 MB-PDF)Letöltés
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città 2023
  14. lietuvių(5.92 MB-PDF)Letöltés
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m.
  15. latviešu(5.93 MB-PDF)Letöltés
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās” 2023.
  16. Malti(6.17 MB-PDF)Letöltés
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet 2023
  17. Nederlands(6 MB-PDF)Letöltés
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2023
  18. polski(5.99 MB-PDF)Letöltés
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r
  19. português(6 MB-PDF)Letöltés
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios 2023
  20. română(6.04 MB-PDF)Letöltés
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor 2023
  21. slovenčina(6.02 MB-PDF)Letöltés
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023
  22. slovenščina(5.96 MB-PDF)Letöltés
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih 2023
  23. svenska(5.93 MB-PDF)Letöltés
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2023
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2023)

  Elérhető nyelvek (23)
  1. български(1.23 MB-PDF)Letöltés
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2023 г
  2. Čeština(1.2 MB-PDF)Letöltés
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2023
  3. dansk(1.2 MB-PDF)Letöltés
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2023
  4. Deutsch(1.3 MB-PDF)Letöltés
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2023
  5. ελληνικά(1.23 MB-PDF)Letöltés
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2023
  6. English(1.3 MB-PDF)Letöltés
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2023
  7. español(1.29 MB-PDF)Letöltés
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2023
  8. eesti(1.2 MB-PDF)Letöltés
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2023
  9. suomi(1.3 MB-PDF)Letöltés
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2023
  10. français(1.3 MB-PDF)Letöltés
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2023
  11. Gaeilge(1.2 MB-PDF)Letöltés
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2023
  12. hrvatski(1.2 MB-PDF)Letöltés
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2023.
  13. italiano(1.2 MB-PDF)Letöltés
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2023
  14. lietuvių(1.2 MB-PDF)Letöltés
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m. informacijos suvestinė
  15. latviešu(1.21 MB-PDF)Letöltés
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2023. gada faktu lapa
  16. Malti(1.2 MB-PDF)Letöltés
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2023
  17. Nederlands(1.2 MB-PDF)Letöltés
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2023
  18. polski(1.31 MB-PDF)Letöltés
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2023 r
  19. português(1.3 MB-PDF)Letöltés
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2023
  20. română(1.2 MB-PDF)Letöltés
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2023
  21. slovenčina(1.31 MB-PDF)Letöltés
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2023
  22. slovenščina(1.29 MB-PDF)Letöltés
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2023
  23. svenska(1.3 MB-PDF)Letöltés
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2023
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről (2023) - Fő ajánlások

  Elérhető nyelvek (23)
  1. български(734.54 KB-PDF)Letöltés
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете 2023- Основни препоръки
  2. Čeština(732.43 KB-PDF)Letöltés
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst 2023 - Základní doporučení
  3. dansk(732.76 KB-PDF)Letöltés
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand 2023 - Vigtigste anbefalinger
  4. Deutsch(735.4 KB-PDF)Letöltés
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte 2023- Wichtigste Empfehlungen
  5. ελληνικά(736 KB-PDF)Letöltés
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών 2023 - Κύριες συστάσεις
  6. English(732.61 KB-PDF)Letöltés
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2023 - key recommendations
  7. español(732.75 KB-PDF)Letöltés
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades 2023 - Recomendaciones clave
  8. eesti(730.03 KB-PDF)Letöltés
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta 2023 - Peamised soovitused
  9. suomi(730.95 KB-PDF)Letöltés
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2023 - Keskeiset suositukset
  10. français(733.86 KB-PDF)Letöltés
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 2023 - Principales recommandations
  11. Gaeilge(731.94 KB-PDF)Letöltés
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha 2023 - Príomh-mholtaí
  12. hrvatski(731.84 KB-PDF)Letöltés
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova 2023. - Ključne preporuke
  13. italiano(732.43 KB-PDF)Letöltés
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città 2023 - Raccomandazioni principali
  14. lietuvių(732.93 KB-PDF)Letöltés
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m. - Pagrindinės rekomendacijos
  15. latviešu(732.51 KB-PDF)Letöltés
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās” 2023.- Galvenie ieteikumi
  16. Malti(733.91 KB-PDF)Letöltés
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet 2023 - Rakkomandazzjonijiet ewlenin
  17. Nederlands(732.68 KB-PDF)Letöltés
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2023 - Belangrijkste aanbevelingen
  18. polski(733.73 KB-PDF)Letöltés
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r - Główne zalecenia
  19. português(733.71 KB-PDF)Letöltés
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios 2023 - Principais recomendações
  20. română(733.49 KB-PDF)Letöltés
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor 2023 - Recomandările principale
  21. slovenčina(733.29 KB-PDF)Letöltés
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023 - Hlavné odporúčania
  22. slovenščina(731.82 KB-PDF)Letöltés
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih 2023 - Glavna priporočila
  23. svenska(732.69 KB-PDF)Letöltés
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2023 - De viktigaste rekommendationerna
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • „Az Európai Unió régióinak és városainak helyzete” című állásfoglalás és javaslatok elfogadása a következő, a 2024–2029-es időszakra szóló uniós stratégiai menetrendre tekintettel

  Elérhető nyelvek (23)
  1. български(269.61 KB-PDF)Letöltés
   Приемане на резолюцията относно състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз и предложения с оглед на следващата стратегическа програма на ЕС за периода 2024—2029 г
  2. Čeština(259.22 KB-PDF)Letöltés
   Přijetí usnesení Stav regionů a měst v Evropské unii a návrhy týkající se příští strategické agendy EU na období 2024–2029
  3. dansk(129.17 KB-PDF)Letöltés
   Vedtagelse af resolutionen om regionernes og byernes tilstand i Den Europæiske Union og forslag med henblik på EU's næste strategiske dagsorden 2024-2029
  4. Deutsch(175.58 KB-PDF)Letöltés
   Annahme der Entschließung zur Lage der Regionen und Städte in der Europäischen Union 2023 mit Vorschlägen für die nächste Strategische Agenda der EU 2024–2029
  5. ελληνικά(264.6 KB-PDF)Letöltés
   Έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προτάσεις ενόψει του επόμενου στρατηγικού θεματολογίου της ΕΕ για την περίοδο 2024-2029
  6. English(128.16 KB-PDF)Letöltés
   Adoption of the Resolution on the State of Regions and Cities in the European Union and proposals in view of the next EU Strategic Agenda 2024-2029
  7. español(129.84 KB-PDF)Letöltés
   Aprobación de la Resolución relativa al estado de las regiones y las ciudades en la Unión Europea y propuestas con vistas a la próxima Agenda Estratégica 2024-2029
  8. eesti(169.13 KB-PDF)Letöltés
   „Resolutsiooni vastuvõtmine piirkondade ja linnade olukorra kohta Euroopa Liidus ja ettepanekud seoses ELi järgmise strateegilise tegevuskavaga aastateks 2024–2029“
  9. suomi(168.8 KB-PDF)Letöltés
   Päätöslauselman hyväksyminen aiheesta ”Euroopan unionin alueiden ja kuntien tila ja ehdotuksia vuosia 2024–2029 koskevaa EU:n seuraavaa strategista ohjelmaa silmällä pitäen”
  10. français(252.98 KB-PDF)Letöltés
   Adoption de la résolution sur l’état des régions et des villes dans l’Union européenne et des propositions en vue du prochain programme stratégique 2024-2029 de l’Union
  11. Gaeilge(175.64 KB-PDF)Letöltés
   Glacadh an Rúin maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha san Aontas Eorpach agus tograí i bhfianaise an chéad Chláir Oibre Straitéisigh eile de chuid an Aontais Eorpaigh 2024-2029
  12. hrvatski(247.7 KB-PDF)Letöltés
   Usvajanje rezolucije o stanju regija i gradova u Europskoj uniji. i prijedlozi za sljedeći strateški program EU-a za razdoblje 2024. – 2029
  13. italiano(125.36 KB-PDF)Letöltés
   Adozione del Progetto di risoluzione urgente sul tema Stato delle regioni e delle città nell'Unione europea e proposte in vista della prossima agenda strategica dell'UE 2024-2029
  14. lietuvių(251.56 KB-PDF)Letöltés
   Rezoliucijos dėl Europos Sąjungos regionų ir miestų padėties priėmimas ir pasiūlymai atsižvelgiant į kitą 2024–2029 m. ES strateginę darbotvarkę
  15. latviešu(246.75 KB-PDF)Letöltés
   Rezolūcijas “Stāvoklis Eiropas Savienības reģionos un pilsētās un priekšlikumi saistībā ar nākamo stratēģisko programmu 2024.–2029. gadam” pieņemšana
  16. Malti(273.36 KB-PDF)Letöltés
   Abbozz tar-Riżoluzzjoni dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet fl-Unjoni Ewropea u proposti fiddawl tal-Aġenda Strateġika tal-UE 2024-2029 li jmiss
  17. Nederlands(250.75 KB-PDF)Letöltés
   Goedkeuring van de dringende ontwerpresolutie over de Staat van de regio’s en steden in de Europese Unie en voorstellen voor de strategische agenda 2024-2029 van de EU
  18. polski(261.95 KB-PDF)Letöltés
   Przyjęcie rezolucji w sprawie stanu regionów i miast w Unii Europejskiej oraz propozycji w związku z kolejnym programem strategicznym UE na lata 2024–2029
  19. português(174.57 KB-PDF)Letöltés
   Adoção da Resolução – Estado das regiões e dos municípios da União Europeia em 2023 e propostas tendo em vista a próxima Agenda Estratégica da UE para 2024-2029
  20. română(247.94 KB-PDF)Letöltés
   Adoptarea proiectului de rezoluție de urgență privind starea regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană și propuneri în perspectiva următoarei Agende strategice 2024-2029
  21. slovenčina(276.46 KB-PDF)Letöltés
   Prijatie uznesenia o stave regiónov a miest v Európskej únii a návrhy v súvislosti s budúcim strategickým programom EÚ na roky 2024 – 2029
  22. slovenščina(240.4 KB-PDF)Letöltés
   Sprejetje resolucije o stanju v regijah in mestih v Evropski uniji ter o predlogih za naslednjo strateško agendo za obdobje 2024–2029
  23. svenska(169.18 KB-PDF)Letöltés
   Antagande av resolutionen om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner och förslag inför EU:s nästa strategiska agenda 2024–2029
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.

Multimédia

Debate on the state of the regions and cities

 

További videók

 • Debate on the state of the regions and cities
  Debate on the state of the regions and cities
 • Regions & Cities acting together for change
  Regions & Cities acting together for change
 • Press conference by Commissioner Elisa FERREIRA and European Committee of the Regions President Vasco ALVES CORDEIRO
  Press conference by Commissioner Elisa FERREIRA and European Committee of the Regions President Vasco ALVES CORDEIRO

Liveblog

Korábbi évek barométerei

Megosztás :
 
Back to top