Szubszidiaritás-ellenőrzési hálózat 

A szubszidiaritás-ellenőrzési hálózatnak az a célja, hogy a teljes politikai cikluson keresztül elősegítse az információcserét a helyi és regionális önkormányzatok, valamint az uniós szint között azokkal a különféle dokumentumokkal és jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban, amelyek elfogadásukat követően közvetlenül kihatnak ezekre az önkormányzatokra és a felelősségi körükbe tartozó politikákra.

Tagságát az Európai Unión belül működő, jogalkotói hatáskörökkel rendelkező regionális parlamentek és kormányzatok, jogalkotási hatáskör nélküli helyi és regionális önkormányzatok, illetve helyi önkormányzati szövetségek alkotják. A hálózathoz az RB nemzeti delegációi és a nemzeti parlamentek kamarái is csatlakozhatnak.

Tartalom

​Küldetés

  • Annak lehetővé tétele, hogy a helyi és regionális önkormányzatok aktívan nyomon kövessék a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazását.
  • A jogalkotói hatáskörökkel rendelkező régiók támogatása a REGPEX-en – a szubszidiaritás-ellenőrzési hálózat jogalkotói hatáskörökkel rendelkező regionális parlamentek és kormányzatok számára nyitott alhálózatán – keresztül.

Főbb tevékenységek

  • a jogalkotói hatáskörökkel rendelkező régiók parlamentjeinek, illetve kormányzatainak támogatása a korai előrejelző mechanizmus időszaka során a REGPEX nevű speciális platformon keresztül
  • figyelemfelhívás a szubszidiaritási elv gyakorlati alkalmazására és a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása
  • az RB előadóinak és tagjainak folyamatos tájékoztatása a helyi és regionális önkormányzatok reprezentatív hálózatától érkező, a szubszidiaritással vagy az arányossággal kapcsolatos észrevételekről
  • a jobb jogalkotásra, a bürokrácia csökkentésére és az uniós politikák polgárok általi elfogadottságának növelésére irányuló lehetséges intézkedések meghatározása
  • a szubszidiaritásról folytatott intézményközi párbeszéd elősegítése egy kétévente megrendezésre kerülő szubszidiaritási konferencia révén​
Megosztás:
 
Back to top