Tevékenységünk  

A „Területi hatások vizsgálata” című 2013-as véleménye óta a Régiók Európai Bizottsága (RB) a területi hatásvizsgálat eszközét alkalmazza annak elemzésére, hogy az uniós szakpolitikák és jogalkotási javaslatok milyen aszimmetrikus területi hatásokkal járhatnak.

A területi hatásvizsgálatról szóló 2023. évi megújított stratégia két célkitűzésre összpontosít:

· olyan releváns elemzések és információk biztosítása az RB előadói számára, amelynek révén javítható az RB véleményeinek területi perspektívája,

· a területi hatásvizsgálat népszerűsítése az európai intézmények körében a minőségi jogalkotás fontos elemeként.

Az RB területi hatásvizsgálatokkal kapcsolatos tevékenységeit a COTER titkársága irányítja más szakbizottságok titkárságaival szorosan együttműködve.​

Tartalom

Küldetésnyilatkozat​

​Politikai fellépésünk azon a meggyőződésen alapszik, hogy az európai, nemzeti, regionális és helyi szint közötti együttműködés elengedhetetlen, ha egyre szorosabb és szolidárisabb uniót kívánunk felépíteni Európa népei között, szembe akarunk nézni a globalizáció kihívásaival.

A párbeszéd és a határon átnyúló együttműködés előmozdítása

Az RB konzultációkat szervez, hogy megismerje és figyelembe vehesse a helyi és regionális önkormányzatok, szakértők és más érdekeltek véleményét, és ilyen formában ők is hozzájárulhassanak az RB-tagok által uniós szinten elfogadásra javasolt vélemények kidolgozásához.

régióközi csoportok olyan speciális érdekcsoportok, amelyeket tagjaink helyi/regionális szintű vagy néha több országot is érintő témák megtárgyalása céljából hoznak létre.

Az RB emellett néhány olyan hálózatot is összefog, amelyek lehetővé teszik a bevált gyakorlatok régiók és városok közötti cseréjét, akár európai szinten, akár még szélesebb körben. Egyebek mellett a keleti partnerség (CORLEAP) és az euromediterrán közgyűlés (ARLEM) is tanúbizonysága az RB uniós szomszédságpolitika terén tett erőfeszítéseinek. 

 Egyéb határon átnyúló együttműködések: 

Nyomonkövetési, értékelési és kutatási tevékenységek

Végül, de nem utolsósorban az RB

  • gondoskodik arról, hogy valamennyi kormányzati szint bekapcsolódhasson a munkába, és az uniós jogszabályokat helyi és regionális szinten megfelelően végrehajtsák,

  • felméri, milyen helyi hatásai lehetnek az uniós jogalkotási javaslatoknak,

  • a hatékony uniós politikaalkotás érdekében ösztönzi a decentralizációt és a szorosabb partneri kapcsolatokat,

  • stratégiai tervező munkáját azzal egészíti ki, hogy megpróbálja prognosztizálni, milyen kihívások és lehetőségek várhatók a jövőben, ami segítheti a döntéshozatalt.


Megosztás:
 
Back to top