Regionális központok hálózata  

Banner

A helyi és regionális önkormányzatok felelnek az uniós politikák többségének végrehajtásáért. A RegHub olyan platform, melynek célja, hogy eredményes konzultáció segítségével bevonja a helyi és regionális szintű szereplőket, összegyűjtve az uniós politikák végrehajtásával kapcsolatos tapasztalataikat. Ezáltal az uniós intézmények rendkívül értékes észrevételekre tesznek majd szert, melyek felhasználásával hatékonyabb intézkedéseket tudnak majd kidolgozni, végeredményben pedig közelebb hozzák az EU-t a polgáraihoz.


Mi a regionális központok hálózata, más néven a #RegHub?

Mik a célkitűzéseink?

Konkrétan az alábbiakra törekszünk:

 • Nagyobb hangsúly helyezése a meglévő uniós jogszabályok javítására és azok helyi és regionális szintű végrehajtására
 • Technikai visszajelzés nyújtása az uniós jogszabályok helyi és regionális szintű végrehajtásáról
 • A helyi és regionális szereplők jobb részvételének biztosítása az uniós jogalkotási folyamat korai szakaszában
 • Az uniós jogszabályok végrehajtása és továbbfejlesztése terén az egyszerűsítés és a régiók egymástól való tanulásának előmozdítása.

WPontosan mi az a regionális központ?

A légi csomópontokhoz hasonlóan, ahonnan számos szolgáltatás üzemel és ahol átszállhatunk az utazásaink folyamán, a regionális központok olyan kapcsolattartó pontként működnek, melyek az uniós politika végrehajtásában részt vevő különböző érdekelt felekkel kapcsolatba léphetnek, bevonhatják őket, partnerségeket kezdeményezhetnek köztük és szoros kapcsolatokat tarthatnak fenn velük.

A szubnacionális közigazgatási szinten elhelyezkedő kapcsolattartó pontok közvetítőként szolgálnak majd a Régiók Európai Bizottsága (RB), valamint a helyi és regionális önkormányzatok között, és időszerű visszajelzéseket adnak az uniós jogszabályok hatékonyságáról. A várakozások szerint a központok fokozatosan információs pontokként is működni kezdenek majd az EU jobb szabályozási menetrendjével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

A szubnacionális közigazgatási szinten elhelyezkedő kapcsolattartó pontok közvetítőként szolgálnak majd a Régiók Európai Bizottsága (RB), valamint a helyi és regionális önkormányzatok között, és időszerű visszajelzéseket adnak az uniós jogszabályok hatékonyságáról. A várakozások szerint a központok fokozatosan információs pontokként is működni kezdenek majd az EU jobb szabályozási menetrendjével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Melyek ezek a központok?

A központok kiválasztása három kritériumon alapult: földrajzi egyensúly, politikai és közigazgatási elkötelezettség, valamint az uniós szakpolitikák végrehajtása terén szerzett tapasztalat. A kiváló jelentkezők megdöbbentően nagy száma miatt az RB úgy döntött, hogy megemeli a résztvevők számát, így a projektben 36 központ vesz részt a kísérleti szakasz (2019–2020) során. Hosszú távon e kísérleti projekt célja egy szélesebb körű hálózat létrehozásának előkészítése, amely 2021-től kezdené meg működését, megnyitva az utat az összes részt venni kívánó uniós régió számára, és minden olyan szakpolitikai területre kiterjesztve, ahol fontos a helyi és regionális szintű visszajelzés.

A RegHub tagjai

Új interaktív térképünk segítségével a RegHub-hálózat valamennyi régióját áttekintheti egy pillanat alatt. Itt megtalálhatja egyes regionális központjaink elérhetőségét is: A „Details and Region members” menüpontra kattintva áttekintést kaphat a részt vevő régiókat képviselő RB-tagokról.

map
 

Hogyan működik ez a gyakorlatban?

   Három lépésből álló megközelítés   

Három lépésből álló megközelítés

 1. Az RB meghívja a regionális központokat egy brüsszeli workshopra, ahol áttekinthetik a legutóbbi konzultációs és technikai végrehajtási jelentést, nyomon követhetik a hálózat intézményközi hatását, megoszthatják egymással a bevált gyakorlatokat és megvitathatják a kihívásokat, valamint foglalkozhatnak a következő konzultáció tárgyát képező szakpolitikai területével.


 2. A hálózat titkársága minden kiválasztott uniós szakpolitikai területre vonatkozóan elküld majd egy kérdőívet a regionális központoknak, amely tartalmazza a legfontosabb kérdéseket, amelyekre az uniós intézmények és az RB szerint a folyamat során választ kell adni. A regionális központok, miután kapcsolatba léptek az uniós szakpolitika helyi/regionális szintű végrehajtásában részt vevő kulcsfontosságú szereplőkkel és ügynökségekkel és meghallgatták őket, átfogó választ adnak a kérdőívre.

 3. A hálózat titkársága egy technikai végrehajtási jelentésben foglalja össze kérdőívek eredményeit, amelyet benyújt az RB szakpolitikai területért felelős szakbizottságának, valamint eljuttat a többi uniós intézményhez is. A jelentést az RB erre a célra létrehozott weboldalán is közzéteszik. A kísérleti szakasz során a hálózat évente mintegy három workshopot és konzultációt szervez a munkamódszerek és a visszajelzési mechanizmus tesztelésére.

Hogyan kezdődött?

 1. A szubszidiaritással, az arányossággal és a „kevesebbet hatékonyabban” megközelítéssel foglalkozó munkacsoport, melynek elnöke az Európai Bizottság első alelnöke, Frans Timmermans volt, 2018. január és július között havonta egyszer ült össze, hogy ajánlásokat tegyen arra nézve, hogy „miképpen lehetne javítani a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazását”, valamint „megnevezze azokat a szakpolitikai területeket, ahol a munka részben vagy egészben visszautalható (akár végérvényesen) a tagállamok hatáskörébe”. Az RB-től három politikust – Karl-Heinz Lambertzet (BE/PES), Michael Schneidert (DE/EPP) és François Decostert (FR/ALDE) – jelöltek ki a munkacsoport tagjává, hogy megtalálják annak módját, „miként lehetne a regionális és helyi hatóságokat eredményesebben bevonni az uniós szakpolitikai döntéshozatalba és a célok megvalósításába”.

 2. A munkacsoport jelentésének közzétételét követően az RB a szubszidiaritással foglalkozó munkacsoport ajánlásai közül megvalósított egy konkrét nyomonkövetési intézkedést: a regionális központok hálózatának (RegHub) létrehozását.

  „A Régiók Európai Bizottsága hozza létre a regionális központok új kísérleti hálózatát a szakpolitikák végrehajtása felülvizsgálatainak támogatása érdekében.”
       
 3. Az RB-n belül a RegHub a szubszidiaritás-ellenőrzési hálózat egy további platformját jelenti majd. Erősíteni fogja az RB és a szubnacionális hatóságok szerepét az uniós politikai döntéshozatal végrehajtási és értékelési szakaszában.

 4. 2018. november 14-én az RB elnöke, Karl-Heinz Lambertz találkozott az uniós régiók brüsszeli képviseleteivel, hogy ismertesse az új projektet, a regionális központok hálózatát (#RegHub), valamint megvitassa velük a kísérleti szakaszban (2019–2020) részt vevő régiók kiválasztásának folyamatát. A kísérleti szakaszra vonatkozó pályázati felhívásra 2018. október 19. és 2018. november 30. között lehetett jelentkezni. A projekt több mint 88 uniós régióból 53 jelentkezéssel büszkélkedhetett, ami azt mutatja, hogy a helyi és regionális önkormányzatok hozzá kívánnak járulni az uniós döntéshozatali folyamathoz.

A RegHub az új jövőállósági platform részévé válik

Május 11-én az Európai Bizottság úgy határozott, hogy növeli a Régiók Európai Bizottsága szerepét a REFIT program részét képező új jövőállósági platformjában, és a RegHub hálózatot annak hivatalos részévé teszi.

A jövőállósági platform egy magas szintű szakértői csoport, amely segíteni fogja az Európai Bizottságot a hatályos uniós jogszabályok egyszerűsítésében, a polgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésében, valamint annak biztosításában, hogy az uniós jogszabályok időtállóak maradjanak.

Jelentős előrelépés ez a RegHub számára, és fontos intézményi elismerését jelenti a kísérleti szakaszban elért eredményeinek.

A RegHub relevanciájának elismerése nem lett volna lehetséges az eddigi konzultációinkon részt vevő érdekelt felek elkötelezettsége nélkül. Köszönjük munkájukat! 

 
 

Kapcsolat:
Rainer Steffens
A Régiók Európai Bizottsága
Tel.: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Kapcsolódó információ
Linkek