Regionális központok hálózata 

Az uniós jog értékelése helyi szemszögből 

​Az RB elindította a regionális központok hálózatának (RegHub) új generációját. A hálózat tagjai nyomon követik az uniós szakpolitikák helyi végrehajtását, és gondoskodnak arról, hogy ezeknek a szakpolitikáknak az uniós szintű értékelése során figyelmet kapjanak a több száz regionális és helyi érdekelt fél nézetei.

A RegHub hálózathoz jelenleg 46 tag, 10 megfigyelő és egy társult szerv tartozik. A RegHub az Európai Bizottság jövőállósági platformjában (F4F) is helyet kapott.

A központok listája

Interaktív térkép

Tartalom

Céljaink

A helyi és regionális önkormányzatok hajtják végre az uniós jogszabályok több mint 70%-át, ezért jó helyzetben vannak ahhoz, hogy megítéljék azok célszerűségét és hatékonyságát. Az európai jogszabályok és politikák csak akkor hajthatók végre jobban helyi szinten, és csak akkor érhetik el céljaikat, ha az uniós jogalkotók figyelembe veszik a regionális és helyi szempontokat.

A RegHub céljai a következők:

 • Részvétel az EU minőségi jogalkotásra irányuló törekvéseiben azzal, hogy helyi és regionális szempontokkal egészíti ki az uniós jogszabályok értékelését.
 • A helyi és regionális önkormányzatok fokozottabb bevonása az uniós jogszabályok kialakításába és végrehajtásának javításába.
 • A helyi és regionális önkormányzatok és az uniós intézmények közötti kapcsolatok erősítése a szubnacionális szempontok előmozdításával és a párbeszédre való lehetőségek teremtésével.
 • Az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos bevált gyakorlatok bemutatása és terjesztése a régiókban, a városokban és egyéb településeken.

A RegHub többféle módon igyekszik megvalósítani a céljait, például kiaknázva, hogy az Európai Bizottság jövőállósági platformjának alcsoportjaként működik. Ennek keretében célzott konzultációkat folytat, együttműködik a platform előadóival, valamint jelentéseket oszt meg a platformmal. A RegHub emellett intézményi partnerekkel és kutatóintézetekkel is szorosan együttműködik, továbbá munkaértekezleteket és szemináriumokat szervez a Régiók és Városok Európai Hete keretében.​

Módszerünk

Az Európai Bizottság jövőállósági platformjában való részvétele óta a RegHub munkája a következőket foglalja magában:

1. Hozzájárul a jövőállósági platform éves munkaprogramjához – ennek keretében kikéri a központok véleményét azokról a jogszabályszövegekről, amelyek felülvizsgálatát az Európai Bizottság tervbe vette.

2. Célzott konzultációkat folytat az érdekelt felekkel a RegHub hálózaton keresztül, és e konzultációk eredményeit a platform előadóinak rendelkezésére bocsátja.

3. A platform véleményeit népszerűsíti az uniós intézményekben.

A RegHub egyedülálló munkamódszerét képező, az érdekelt felekkel folytatott célzott konzultációk hatékony eszköznek bizonyultak az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos egyedi és részletes információk összegyűjtéséhez.

A folyamat első lépéseként a hálózat elküldi a kérdőíveket a központoknak (a helyi és regionális önkormányzatoknál működő kapcsolattartóknak), akik ezután megkeresik a konzultáció tárgyát képező uniós politikát végrehajtó konkrét érdekelt feleket.

A visszajelzések összegyűjtése után a központok összesítik az érdekelt felektől beérkezett adatokat, és a válaszukat visszaküldik az RB RegHub-titkárságának. Az RB ezen észrevételek alapján ajánlásokat fogalmaz meg.

A RegHub és a jövőállósági platform 2021-ben

2021-ben a RegHub az e-közbeszerzés és az INSPIRE-irányelv helyi és regionális szintű végrehajtásáról konzultált a tagjaival. A válaszok – feldolgozásuk után – beépültek a jövőállósági platform fenti témákban kidolgozott két véleményébe. Ezenkívül a RegHub két korábbi (a környezeti levegő minőségéről, illetve a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló) konzultációjának eredményeit is felhasználták a platform vonatkozó véleményeiben. A jövőállósági platform által 2021-ben elfogadott véleményekmind megtalálhatók a platform weboldalán.

Szintén 2021-ben a RegHub kétlépcsős konzultációt folytatott21. századi szabályok a 21. századi infrastruktúrához címmel. Az összegyűjtött adatok alapján külön RegHub-jelentés készül, amelyet a jövőállósági platform elnöke, Maroš Šefčovič európai bizottsági alelnök elé terjesztenek.

A RegHub és a jövőállósági platform 2022-ben

Ami a 2022. évi munkaprogramot illeti, a jövőállósági platform Mark Speich (DE/EPP) és Anne Karjalainen (FI/PES) RB-tagokat nevezte ki előadónak az elhasználódott járművekről szóló irányelv (M. Speich), illetve a kormányzati interoperabilitási stratégia (A. Karjalainen) tárgyában készülő véleményekhez. A RegHub 2022-ben mindkét témáról célzott konzultációt fog folytatni. A platform vonatkozó véleményeinek elfogadására várhatóan 2022 negyedik negyedévében kerül sor.​

Friss hírek

Multimédia

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

További videók

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Elérhető nyelvek (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Letöltés
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Letöltés
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Letöltés
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Letöltés
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Letöltés
  6. English(111.55 KB-DOCX)Letöltés
  7. español(119.83 KB-DOCX)Letöltés
  8. eesti(112.95 KB-DOCX)Letöltés
  9. suomi(112.56 KB-DOCX)Letöltés
  10. français(107.89 KB-DOCX)Letöltés
  11. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Letöltés
  12. italiano(117.08 KB-DOCX)Letöltés
  13. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Letöltés
  14. latviešu(111.37 KB-DOCX)Letöltés
  15. Malti(112.25 KB-DOCX)Letöltés
  16. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Letöltés
  17. polski(112 KB-DOCX)Letöltés
  18. português(112.27 KB-DOCX)Letöltés
  19. română(111.47 KB-DOCX)Letöltés
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Letöltés
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Letöltés
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Letöltés
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában

  Elérhető nyelvek (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Letöltés
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Letöltés
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Letöltés
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Letöltés
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Letöltés
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)Letöltés
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)Letöltés
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. eesti(117.21 KB-DOCX)Letöltés
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  9. suomi(111.65 KB-DOCX)Letöltés
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  10. français(117.96 KB-DOCX)Letöltés
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  11. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Letöltés
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  12. italiano(117.21 KB-DOCX)Letöltés
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  13. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Letöltés
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  14. latviešu(117.44 KB-DOCX)Letöltés
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  15. Malti(117.78 KB-DOCX)Letöltés
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  16. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Letöltés
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Letöltés
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Letöltés
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Letöltés
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Letöltés
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Letöltés
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Letöltés
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról

  Elérhető nyelvek (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Letöltés
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Letöltés
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Letöltés
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Letöltés
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Letöltés
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)Letöltés
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)Letöltés
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. eesti(111.02 KB-DOCX)Letöltés
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  9. suomi(113.35 KB-DOCX)Letöltés
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  10. français(113.94 KB-DOCX)Letöltés
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  11. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Letöltés
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  12. italiano(117.44 KB-DOCX)Letöltés
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  13. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Letöltés
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  14. latviešu(111.11 KB-DOCX)Letöltés
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  15. Malti(117.43 KB-DOCX)Letöltés
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  16. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Letöltés
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Letöltés
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Letöltés
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Letöltés
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Letöltés
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Letöltés
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Letöltés
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról

  Elérhető nyelvek (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Letöltés
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Letöltés
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Letöltés
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Letöltés
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Letöltés
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)Letöltés
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)Letöltés
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. eesti(139.71 KB-DOCX)Letöltés
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  9. suomi(137.87 KB-DOCX)Letöltés
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  10. français(143.05 KB-DOCX)Letöltés
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  11. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Letöltés
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  12. italiano(138.76 KB-DOCX)Letöltés
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  13. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Letöltés
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  14. latviešu(142.13 KB-DOCX)Letöltés
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  15. Malti(139.63 KB-DOCX)Letöltés
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  16. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Letöltés
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Letöltés
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Letöltés
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Letöltés
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Letöltés
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Letöltés
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Letöltés
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról

  Elérhető nyelvek (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Letöltés
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Letöltés
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Letöltés
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Letöltés
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Letöltés
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)Letöltés
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)Letöltés
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. eesti(139.84 KB-DOCX)Letöltés
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  9. suomi(143.46 KB-DOCX)Letöltés
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  10. français(138.28 KB-DOCX)Letöltés
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  11. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Letöltés
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  12. italiano(144.94 KB-DOCX)Letöltés
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  13. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Letöltés
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  14. latviešu(141.69 KB-DOCX)Letöltés
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  15. Malti(143.97 KB-DOCX)Letöltés
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  16. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Letöltés
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Letöltés
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Letöltés
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Letöltés
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Letöltés
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Letöltés
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Letöltés
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
 • Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása

  Elérhető nyelvek (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Letöltés
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Letöltés
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Letöltés
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Letöltés
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Letöltés
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)Letöltés
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)Letöltés
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. eesti(174.02 KB-DOCX)Letöltés
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  9. suomi(174.21 KB-DOCX)Letöltés
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  10. français(177.6 KB-DOCX)Letöltés
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  11. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Letöltés
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  12. italiano(172.3 KB-DOCX)Letöltés
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  13. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Letöltés
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  14. latviešu(172.59 KB-DOCX)Letöltés
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  15. Malti(175.11 KB-DOCX)Letöltés
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  16. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Letöltés
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Letöltés
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Letöltés
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Letöltés
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Letöltés
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Letöltés
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Letöltés
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.

További információk:

Kapcsolat

Ha további kérdése lenne, a RegHub titkársága készséggel áll rendelkezésére
Megosztás :
 
Back to top