Hálózatok  

​​​Az RB-s hálózatok lehetővé teszik, hogy a régiók és városok részt vegyenek az európai uniós vitákban, és megosszák egymással az egyedi uniós szakpolitikákhoz kapcsolódó tapasztalataikat és bevált gyakorlataikat.
Tartalom

Szubszidiaritás-ellenőrzési hálózat

A szubszidiaritás-ellenőrzési hálózatnak az a célja, hogy a teljes politikai cikluson keresztül elősegítse az információcserét a helyi és regionális önkormányzatok, valamint az uniós szint között azokkal a különféle dokumentumokkal és jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban, amelyek elfogadásukat követően közvetlenül kihatnak ezekre az önkormányzatokra és a felelősségi körükbe tartozó politikákra.

Tagságát az Európai Unión belül működő, jogalkotói hatáskörökkel rendelkező regionális parlamentek és kormányzatok, jogalkotási hatáskör nélküli helyi és regionális önkormányzatok, illetve helyi önkormányzati szövetségek alkotják. A hálózathoz az RB nemzeti delegációi és a nemzeti parlamentek kamarái is csatlakozhatnak.

​Küldetés

 • Annak lehetővé tétele, hogy a helyi és regionális önkormányzatok aktívan nyomon kövessék a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazását.
 • A jogalkotói hatáskörökkel rendelkező régiók támogatása a REGPEX-en – a szubszidiaritás-ellenőrzési hálózat jogalkotói hatáskörökkel rendelkező regionális parlamentek és kormányzatok számára nyitott alhálózatán – keresztül.

Főbb tevékenységek

 • a jogalkotói hatáskörökkel rendelkező régiók parlamentjeinek, illetve kormányzatainak támogatása a korai előrejelző mechanizmus időszaka során a REGPEX nevű speciális platformon keresztül
 • figyelemfelhívás a szubszidiaritási elv gyakorlati alkalmazására és a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása
 • az RB előadóinak és tagjainak folyamatos tájékoztatása a helyi és regionális önkormányzatok reprezentatív hálózatától érkező, a szubszidiaritással vagy az arányossággal kapcsolatos észrevételekről
 • a jobb jogalkotásra, a bürokrácia csökkentésére és az uniós politikák polgárok általi elfogadottságának növelésére irányuló lehetséges intézkedések meghatározása
 • a szubszidiaritásról folytatott intézményközi párbeszéd elősegítése egy kétévente megrendezésre kerülő szubszidiaritási konferencia révén

További információk 

Határon átnyúló európai platform 

A határon átnyúló európai platform összefogja a határon átnyúló együttműködésben részt vevő feleket, a határ menti városoktól és régióktól kezdve az ETT-ken át az eurorégiókig.

Küldetés

A platform olyan új megközelítéseket és szakpolitikai megoldásokat szorgalmaz a határon átnyúló régiók számára, amelyek hozzájárulnak társadalmi és gazdasági növekedésükhöz, miközben egy közös európai jövőt is építenek.

​Főbb tevékenységek 

 • Éves találkozókat szervez a határon átnyúló szereplőkkel, hogy tanácsokkal segítse az RB határon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos munkáját
 • Más uniós intézményeket is bevon a határon átnyúló közösségek szempontjából kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekbe. 

További információk ​​​

Európai területi együttműködési csoportosulás

​Az európai területi együttműködési csoportosulás egy egységes jogi entitás létrehozásával könnyíti meg a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régióközi együttműködést.

​Küldetés

A különböző tagállamok regionális és helyi önkormányzatainak képessé tétele a hatékonyabb együttműködésre, például annak lehetővé tételével, hogy közvetlenül pályázzanak európai alapokra, illetve kezeljék azokat, és együttműködésüket jobban strukturálják.

Főbb tevékenységek

 • Az EGTC-k hivatalos nyilvántartását az RB vezeti.
 • Tanácsot ad az ETT-t létrehozni kívánó helyi és regionális önkormányzatoknak, valamint a már létező ETT-knek.​

További információk ​​​

Regionális központok hálózata az uniós politikák végrehajtásának felülvizsgálatára (RegHub) – kísérleti projekt

A hálózat célja az, hogy visszajelzést nyújtson az uniós jogszabályok helyi és regionális szintű végrehajtásáról. Az RB koordinálja. A tesztfázis 20 régióval kezdődik. A régiók regionális központokat állítanak fel, ahol összegyűjtik az uniós politikák végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalataikat.

​Küldetés

A hálózat célja az, hogy visszajelzést nyújtson az uniós jogszabályok helyi és regionális szintű végrehajtásáról. Az RB koordinálja. A tesztfázis 20 régióval kezdődik. A régiók regionális központokat állítanak fel, ahol összegyűjtik az uniós politikák végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalataikat.

Főbb tevékenységek

 • aktuális, szisztematikus és következetes visszajelzés nyújtása az uniós jogszabályok helyi és regionális szintű végrehajtásáról
 • a helyi és regionális szereplők jobb részvételének biztosítása az uniós jogalkotási folyamat korai szakaszában, közvetlen, regionális szintű kapcsolatfelvételi pont biztosításával
 • olyan információs központ létrehozása a régiókban, amely az EU-nak a minőségi jogalkotás terén tett folyamatos erőfeszítéseiről tájékoztat (nyilvános meghallgatásokra, végrehajtási tervekre, weboldalakra stb. vonatkozó információk)
 • a meglévő uniós jogszabályok javításának, illetve jobb helyi és regionális szintű alkalmazásának előtérbe helyezése partnerségek és a többszintű kormányzás előmozdítása által
 • állandó mechanizmus biztosítása az uniós jogszabályok alkalmazása és továbbfejlesztése kapcsán az egyszerűsítésnek és a régiók egymástól való tanulásának az elősegítésére​

További információk 

Városok és régiók az integrációért

A Városok és régiók az integrációért elnevezésű kezdeményezés politikai platformot biztosít az európai polgármesterek és regionális szintű vezetők számára ahhoz, hogy bemutassák a migránsok és menekültek integrációjának pozitív példáit, megosszák egymással az ezzel kapcsolatos információkat és népszerűsítsék a sokszínűséget, amely értéktöbbletet jelent a befogadó városok kialakítása és a társadalmi kohézió biztosítása terén.

​Küldetés

 • a migránsok és menekültek helyi integrációjának támogatása,
 • nagyobb beleszólás biztosítása a kisebb települések, a közepes méretű városok és régiók számára, valamint a kisebb települések, városok és régiók közötti együttműködés ösztönzése,
 • a szolidaritással kapcsolatos erőteljesebb narratíva kialakításának és az ezen a téren zajló dezinformáció elleni fellépésnek a támogatása.

Főbb tevékenységek

 • politikai kerekasztalok és magas szintű konferenciák szervezése,
 • az uniós integrációs politikákra vonatkozó javaslatok kidolgozása és népszerűsítése,
 • pozitív tapasztalatok és bevált gyakorlatok gyűjtése (interaktív térkép),
 • a bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítése,
 • az integrációval kapcsolatos tájékoztatás és az ilyen információk terjesztése (finanszírozási lehetőségek, rendezvények, bevált gyakorlatok stb.).

További információk 

Multimédia

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

További videók

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Megosztás :
 
Back to top