Szakbizottságok 

Hat tematikus szakbizottság végzi a Régiók Európai Bizottsága jogalkotási munkáját, amely a helyi és regionális önkormányzatokat érintő területek széles körét öleli fel.

A szakbizottságokban az RB tagjai véleményeket dolgoznak ki uniós jogalkotási javaslatokról és kezdeményezésekről, és megvitatnak más olyan kérdéseket is, amelyek Európa több mint egymillió helyi politikusának munkájához kapcsolódnak.

 • civex banner

  CIVEX

  „Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek” (CIVEX) szakbizottság – alkotmányos kérdések, demokrácia, decentralizáció, szubszidiaritás, jogérvényesülés, Európa jövője, migráció, integráció, alapvető jogok, bővítés, szomszédság, fejlesztési együttműködés.

  További információk
 • COTER logo

  COTER

  A kohéziós politika mellett a COTER szakbizottság szorosan figyelemmel kíséri a többéves pénzügyi keretet és az uniós költségvetést, valamint a közlekedéspolitikát, a területfejlesztést, a határokon átnyúló együttműködést, a területrendezést és a városfejlesztési kérdéseket.

  További információk
 • ECON logo

  ECON

  A „Gazdaságpolitika” (ECON) szakbizottság koordinálja az ECON tagjainak a gazdaság- és iparpolitikával kapcsolatos kérdésekben – például a versenypolitika és az állami támogatási politika, a közbeszerzés, a kkv-politika és a vállalkozás, a gazdasági kormányzás és az európai szemeszter, a fenntartható fejlődési célok, a belső piac és a digitális egységes piac kapcsán – tett hozzászólásait. Tevékenysége emellett a gazdaság- és monetáris politikára, az adópolitikára, a nemzetközi kereskedelemre és a vámokra (beleértve a WTO-val kapcsolatos kérdéseket is), valamint a helyi/regionális pénzügyekre is kiterjed.

  További információk
 • ENVE logo

  ENVE

  A „Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy” (ENVE) szakbizottság koordinálja a Régiók Bizottsága munkáját az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó területeken. Ezek közé tartozik a környezetvédelem, a biológiai sokféleség, a körforgásos gazdaság és a szennyezőanyag-mentesség, az éghajlatváltozás, az energia- és űrpolitika. Az ENVE szakbizottság felelős továbbá a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoportért és más hálózatokért és platformokért, például a Polgármesterek Szövetségének  nemzeti követeiért, az éghajlati paktum RB-s nagyköveteiért és a szennyezőanyag-mentesség érdekelt feleinek platformjáért. Globális szinten az ENVE szakbizottság vezető szerepet játszik az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleséggel foglalkozó ENSZ-konferenciákon való RB-s részvételben.

  További információk
 • NAT logo

  NAT

  A NAT szakbizottság több mint 100 polgármestert, önkormányzati képviselőt és regionális elnököt tömörít, és a vidékfejlesztéssel, az egészségüggyel, a mezőgazdasággal, az erdészettel, a halászattal, a polgári védelemmel, a fogyasztóvédelemmel és a turizmussal kapcsolatos témák széles körével foglalkozik. A jelenlegi mandátumidőszak fő szakpolitikai témái az európai vidékfejlesztési menetrend és a közegészségügy.

  További információk
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  További információk
Megosztás :
 
Back to top