Ģenerālsekretārs: Petr Blížkovský


Petr Blížkovský 

Eiropas Reģionu komitejas ģenerālsekretārs ir vispārēji atbildīgs par procedūru sagatavošanu un struktūrvienību — pilnsapulces, Biroja, Priekšsēdētāju konferences un paša priekšsēdētāja — pieņemto lēmumu īstenošanu. Būdams sekretariāta vadītājs, viņš pārrauga atbalstu Komitejas locekļiem, kuri pārstāv vairāk nekā miljonu vēlētu vietējā un reģionālā līmeņa politiķu visā Eiropas Savienībā.

Ģenerālsekretārs sniedz atbalstu Komitejas priekšsēdētājam arī RK interešu pārstāvībā citās ES iestādēs un struktūrās, kā arī vadot ikdienas darbu, kas saistīts ar administrāciju, pakalpojumu sniegšanu Komitejas locekļiem, rīcībpolitikām, budžetu un komunikāciju.


Curriculum vitae

Jaunākās ziņas
No results.
Runas
No results.
Mana komanda

Sazināties ar personālo biroju Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Christian Gsodam
Christian Gsodam 
Head of Cabinet 
  +32 2 282 2121
 
Anna Passera
Anna Passera 
Member of Cabinet 
  +32 2 282 2421
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters  
Member of Cabinet 
  +32 2 282 2111
 
Boglarka Asztalos
Boglarka Asztalos 
Member of Cabinet 
  +32 2 282 ​2470
 
Michael Jansen
Michael Jansen 
Senior Policy Advisor 
  +32 2 282 ​2382
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann 
Personal assistant to the Secretary General 
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare  
Team assistant 
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune  
Team assistant  
  +32 2 282 2481
 
Marcial Mendez Magan
Marcial Mendez Magan 
Team assistant 
  +32 2 282 2232
 
Runas
No results.
Aktualitātes
No results.