Atbalsts reģioniem un pilsētām cīņā pret koronavīrusu  

Covid-19 uzliesmojums turpina izvērsties visā pasaulē. Visu līmeņu valdības un jo īpaši vietējās un reģionālās pašvaldības tiek aicinātas sniegt neatliekamās palīdzības pakalpojumus, informāciju par to, kā ierobežot slimības izplatību, koordinēt centienus un pēc iespējas mazināt ietekmi uz ekonomiku.

Reģionālā un vietējā līmeņa vadītāji ir priekšējās pozīcijās cīņā pret pandēmiju. Lai viņus atbalstītu, ir steidzami jānodrošina labāka koordinācija starp visiem pārvaldības līmeņiem; pamataprīkojuma labāka pieejamība; ātri un viegli izmantojams finansiāls atbalsts neatliekamo vajadzību apmierināšanai un pragmatiski risinājumi, kas dod iespēju pielāgoties vietējām un reģionālajām vajadzībām.

Rīcības plāns

Šajos ārkārtējos apstākļos Reģionu komiteja, darbodamās kā kontaktpunkts un atsauces punkts starp Eiropas Savienību un tās vietējām un reģionālajām pašvaldībām, ir apstiprinājusi plānu tā mērķis ir palīdzēt reģioniem un pilsētām visā Eiropā un tos informēt, iesaistīt un pārstāvēt . Plānā paredzēti šādi pasākumi:

1. veicināt ES atbalstu vietējo un reģionālo pašvaldību pasākumiem veselības aprūpes jomā, aicinot izveidot ES mehānismu ārkārtas situācijām veselības jomā;

2. izveidot apmaiņas platformu, lai atvieglotu sadarbību starp pilsētām un reģioniem visā Eiropā un veicinātu to savstarpēju atbalstu;

3. izmantojot RK mehānismus, sniegt konkrētas atsauksmes no vietējā un reģionālā skatpunkta par to, kā risināt veselības, sociālās un ekonomiskās problēmas, ko izraisījusi pandēmija, kā īstenot ārkārtas pasākumus un mazināt šo problēmu ietekmi uz iedzīvotājiem un viņu vietējām kopienām;

4. regulāri sniegt vietējām un reģionālajām pašvaldībām praktisku informāciju par ES pasākumiem krīzes pārvarēšanai;

5. veicināt analīzi par to, kā ES pasākumi pandēmijas apkarošanai darbojas reālajos apstākļos; apkopot pieredzi, lai uzlabotu ES politiku, pamatojoties uz vietējā un reģionālā līmeņa pieredzi (politikas atbilstības pārbaude).

Plašāka informācija par rīcības plānu atrodama šeit .

#EuropeansAgainstCovid19​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Saistītā informācija
Saites
@EU_CoR