Kohēzija – mūsu pamatvērtība 

Viena no Eiropas Reģionu komitejas galvenajām 2020.–2025. gada prioritātēm ir apliecināt, ka kohēzija nav (tikai) naudas jautājums, bet nozīmē arī vienu no Eiropas Savienības pamatvērtībām.

Komiteja ir apņēmusies rūpēties par to, lai pašas īstenotie un sadarbībā ar Kohēzijas aliansi ( #CohesionAlliance ) rīkotie pasākumi liecinātu, ka ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija tiek stiprināta un ievērota visās Eiropas Savienības politikas jomās.

Saturs

Mūsu mērķi

“Kohēzija – mūsu pamatvērtība” ir viena no galvenajām Eiropas Reģionu komitejas (RK) iniciatīvām , kas tiek īstenota kopā ar tādām kampaņām kā “Eiropas nākotne”  un Eiropas zaļais kurss .

Iniciatīvu “ #CohesionAlliance ” 2017. gadā aizsāka RK un Eiropas galvenās teritoriālās apvienības (Eiropas Reģionu asambleja ( AER ), Eiropas Pierobežas reģionu asociācija ( AEBR ), Eiropas Reģionālo likumdevēju konference ( CALRE ), Eiropas Pašvaldību un reģionu padome ( CEMR ), Eiropas Perifēro piejūras reģionu konference ( CPMR ) un EUROCITIES ). Tā ir galvenais un visspēcīgākais kanāls, kuru Komiteja izmanto, lai veiktu šādas darbības:

 • apliecinātu, ka kohēzija nav (tikai) naudas jautājums, bet nozīmē arī vienu no Eiropas Savienības pamatvērtībām;
 • iestātos par to, lai ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija tiktu stiprināta un ievērota visās Eiropas Savienības politikas jomās;
 • veicinātu reģionu un pilsētu iesaisti nacionālo atveseļošanas plānu veidošanā un īstenošanā;
 • sekmētu kohēzijas politikas līdzekļu un visu pārējo ES atveseļošanas un finanšu instrumentu integrēšanu reālajā vidē;
 • stiprinātu pilsētu un lauku sadarbību un lauku apvidu atveseļošanu.

Jaunākās ziņas

Pasākumi

Notikušie pasākumi

Atzinumi

Pieņemtie atzinumi

Izstrādes procesā esošie atzinumi

Mediatēka

EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels

 

Skatīt vairāk

 • EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
  EU is Cohesion: A participatory rooftop farm in Brussels
 • EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
  EU is Cohesion: supporting entrepreneurship in rural areas
 • EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
  EU is Cohesion: A sustainable swimming pool for all
 • EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
  EU is Cohesion: investing in education means investing in the future
 • EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
  EU's rural areas - let's listen to the voice of our rural communities!
 • EU Annual Regional and Local Barometer
  EU Annual Regional and Local Barometer
 • Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
  Commissioner Paolo Gentiloni address the Recovery and Resilience Forum
 • Join the #CohesionAlliance
  Join the #CohesionAlliance
 • Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
  Regional & local Barometer: let's take the pulse of the EU regions & cities!
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
  Cross-border cooperation - making our border regions stronger and more resilient
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Kontaktinformācija

Matteo Miglietta
Matteo.miglietta@cor.europa.eu / +32 (0) 470 89 53 82
Kopīgot:
Back to top