Eiropas pārrobežu reģionu iedzīvotāju alianse  

Eiropas pārrobežu reģionu iedzīvotāju alianse sāka darboties 2020. gadā. Šīs iniciatīvas mērķis ir uzlabot to Eiropas pilsoņu dzīvi, kuri dzīvo ES pierobežas reģionos.

Eiropas pārrobežu reģionu iedzīvotāju alianses ieinteresētās personas ir vairākas:

  • Eiropas Reģionu komiteja
  • Eiropas Pierobežas reģionu asociācija (AEBR)
  • Pārrobežu sadarbības delegācija (MOT)
  • Centrāleiropas Pārrobežu iniciatīvu dienests (CESCI)
Iekšējie pierobežas reģioni aptver 40 % no ES teritorijas, un tajos dzīvo 30 % no ES iedzīvotājiem (150 miljoni cilvēku) — viņu vidū ir gandrīz 2 miljoni robežšķērsojošu darba ņēmēju. Kopš ir izveidots vienotais tirgus un Šengenas zona, pierobežas reģionos ir radītas daudzas jaunas iespējas, un daudzviet šie reģioni vairs nav perifērija, bet gan ir kļuvuši par izaugsmes vietām.

Problēmas, kas sarežģī dzīvi pierobežas reģionos

Šķēršļu joprojām ir daudz. Pierobežas reģionu iedzīvotājiem ikdiena joprojām sagādā grūtības; tādas var rasties darba meklējumos, veselības aprūpes pieejamībā, saistībā ar ikdienas pārvietošanos vai ar administratīvo problēmu pārvarēšanu. Arī uzņēmumi saskaras ar šķēršļiem, kas kavē to izaugsmi, un vietējām un reģionālajām pašvaldībām joprojām ir grūti veidot ciešāku pārrobežu sadarbību, piemēram, pārrobežu sabiedrisko pakalpojumu jomā.

Šīs problēmas ir kļuvušas vēl redzamākas Covid-19 krīzes laikā, kad pēc desmitgadēm ilgušas brīvas pārvietošanās pēkšņi robežas tika slēgtas; tas radīja lielas grūtības pierobežas reģionu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, un tam bija milzums negatīvu saimniecisko un sociālo seku. Tādēļ ir ļoti svarīgi šos šķēršļus pārvarēt, lai varētu izmantot iespējas, ko iedzīvotājiem un uzņēmumiem dod atvērtas robežas, un veikt šajā nolūkā vajadzīgos pasākumus, kā arī panākto saglabāt pat krīzes situācijā.

Pastiprināta sadarbība

No otras puses, jānorāda, ka krīze ir rosinājusi arī dažāda veida sadarbību un atklājusi pārrobežu savstarpējo atkarību un solidaritāti, kas tagad jāorganizē un jāstiprina ar Eiropas un valstu publiskās politikas palīdzību, ievērojot visas pārrobežu reģionu īpatnības.

 Aicinājums parakstīt deklarāciju

Mēs aicinām visus ieinteresētos pierobežas reģionu iedzīvotājus, kā arī ikvienu pilsoni, kuru šis jautājums ieinteresējis, pievienoties šai aliansei un parakstīt deklarāciju, kas ir pieejama visās oficiālajās ES valodās, kā arī serbu un ukraiņu valodā. Mēs arī aicinām tādas pārrobežu struktūras kā Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (ETSG) un Eiroreģioni, kā arī vietējās un reģionālās pašvaldības, NVO un uzņēmumus pievienoties aliansei un iesaistīties mūsu pārrobežu sadarbības nākotnes veidošanas darbā.

Deklarāciju iespējams lejupielādēt jums ērtākajā valodā sadaļā “Saistītā informācija".

Balstoties uz pienesumu, kas gūts, pateicoties šai aliansei, Eiropas Reģionu komiteja ir ieplānojusi pieņemt rezolūciju par turpmāko pārrobežu sadarbību laikposmā līdz 2050. gadam, kas kalpos par oficiālu ieguldījumu konferencei par Eiropas nākotni.​