Piedalieties!  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) mudina iesaistīties visu līmeņu dalībniekus : gan reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvjus, gan iedzīvotājus. Šeit varat uzzināt, kā to īstenot.


Reģionālo un vietējo pašvaldību, apvienību un NVO pārstāvji, eksperti un akadēmiķi var piedalīties tiešsaistes aptaujās , apspriešanās un pasākumos .


Par goda nosaukuma "Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” ( EER ) piešķiršanu var sacensties visi reģioni, kuriem ir politiskas pilnvaras.


Iedzīvotāji var apmeklēt gan RK, gan tās bibliotēku .


Iesaistieties!

Līdzdalības iespējas

paudiet viedokli apspriešanā

apmeklējiet plenārsesiju

dodieties uz pasākumu Briselē vai savā pilsētā/reģionā

iesniedziet pieteikumu goda nosaukuma “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” piešķiršanai

Mācieties

iestājieties RK MOOC (masveida atvērtajā interneta kursā)

apmeklējiet RK bibliotēku

apskatiet mūsu brošūras

iepazīstieties ar mūsu pētījumiem

atrodiet dokumentu

Organizējiet

plānojiet RK apmeklējumu

rīkojiet pasākumu Reģionu komitejā

Share:
Saistītā informācija