Publikācijas 

Papildinot savu locekļu veikto likumdošanas darbu, Eiropas Reģionu komiteja (RK) ik gadus sagatavo virkni digitālo publikāciju, sākot no vienkāršām skrejlapām un beidzot ar pilnkrāsu brošūrām. Šīs publikācijas ir paredzētas gan plašai sabiedrībai, gan vietējām un reģionālajām pašvaldībām. To mērķis ir palielināt informētību par būtiskām ES politikas norisēm un RK darbību.

Šīs RK brošūras tiek arī iespiestas, taču digitālā versijā tās atrodamas šajā vietnē.

Ir pieejama arī īpaša vietne, kas veltīta RK vizuālajai identitātei un logotipam.

Browse by year:​​​​​​ • Green deal handbook

  Green deal handbook
  Publicēšanas datums: 15/09/2022Temats: Green Deal, Environment policy
   
 • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Publicēšanas datums: 29/06/2022Temats: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutors: Directorate of Communication
  Pieejamās valodas (1)
  1. français(341.68 KB-PDF)Lejupielādēt
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Europe closer to the people

  Europe closer to the people
  Publicēšanas datums: 29/06/2022Temats: Public health, Cohesion policy reform, Environment policy, Ukraine, Future of Europe, Green Deal
 • YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity

  YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity
  Publicēšanas datums: 04/03/2022Temats: Rural development, Agriculture
 • Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”

  Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  Publicēšanas datums: 03/03/2022Temats: Future of Europe, Cohesion policy reform, Area of freedom, security and justice, Eastern Partnership, Migration, asylum and integration of migrants, Radicalisation, Terrorism and Security, Agriculture, Judicial cooperation, Rural development, Education, Social economy, Social protection, Urban policy
  Pieejamās valodas (23)
  1. English(114.39 KB-PDF)Lejupielādēt
   The Marseille Manifesto of local and regional leaders
  2. français(123.75 KB-PDF)Lejupielādēt
   Le manifeste de Marseille des responsables politiques locaux et régionaux: «L’Europe commence dans ses propres régions, ses propres villes et ses propres villages»
  3. български(118.81 KB-PDF)Lejupielādēt
   Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери: „Европа започва в нейните региони, градове и села“
  4. Čeština(116.55 KB-PDF)Lejupielādēt
   Marseilleský manifest místních a regionálních představitelů „Evropa začíná v regionech, městech a obcích“
  5. dansk(115.17 KB-PDF)Lejupielādēt
   Lokale og regionale lederes Marseillemanifest: "Europa begynder i regioner, byer og landsbyer"
  6. Deutsch(117.63 KB-PDF)Lejupielādēt
   Manifest von Marseille der Kommunal- und Regionalpolitiker: „Europa beginnt in den Regionen, Städten und Gemeinden“
  7. ελληνικά(155.32 KB-PDF)Lejupielādēt
   Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»
  8. español(121.15 KB-PDF)Lejupielādēt
   El manifiesto de Marsella de los líderes regionales y locales: «Europa empieza en sus regiones, ciudades y pueblos»
  9. eesti(120.02 KB-PDF)Lejupielādēt
   Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest“
  10. suomi(113.43 KB-PDF)Lejupielādēt
   Paikallis- ja aluepäättäjien Marseillen manifesti ”Eurooppa alkaa sen alueilta, kunnista ja kylistä”
  11. Gaeilge(121.09 KB-PDF)Lejupielādēt
   Forógra Marseille ó cheannairí áitiúla agus réigiúnacha: ‘Is sna réigiúin, sna cathracha agus sna sráidbhailte a thosaíonn an Eoraip’
  12. hrvatski(120.46 KB-PDF)Lejupielādēt
   Marsejski manifest lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica: „Europa počinje u svojim regijama, gradovima i selima”
  13. magyar(123.3 KB-PDF)Lejupielādēt
   A helyi és regionális vezetők marseille-i nyilatkozata: „Európa a régióiban, városaiban és falvaiban kezdődik”
  14. italiano(120.98 KB-PDF)Lejupielādēt
   Il "Manifesto di Marsiglia" dei leader locali e regionali: "L'Europa comincia nelle regioni, nelle città e nei piccoli comuni"
  15. lietuvių(121.34 KB-PDF)Lejupielādēt
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  16. Malti(117.13 KB-PDF)Lejupielādēt
   Il-Manifest ta’ Marsilja tal-mexxejja lokali u reġjonali: “L-Ewropa tibda fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha”
  17. Nederlands(114.98 KB-PDF)Lejupielādēt
   Het Manifest van Marseille van lokale en regionale leiders: “Europa begint in zijn regio’s, steden en dorpen”
  18. polski(123.09 KB-PDF)Lejupielādēt
   Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: „Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”
  19. português(122.33 KB-PDF)Lejupielādēt
   Manifesto de Marselha dos dirigentes locais e regionais: «A Europa começa nas suas regiões, municípios e aldeias»
  20. română(121.49 KB-PDF)Lejupielādēt
   Manifestul de la Marsilia al liderilor locali și regionali: „Europa începe în regiunile, orașele și satele sale”
  21. slovenčina(123.18 KB-PDF)Lejupielādēt
   Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov: „Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach“
  22. slovenščina(119.78 KB-PDF)Lejupielādēt
   Marsejski manifest lokalnih in regionalnih voditeljev: „Evropa se začne v regijah, mestih in vaseh“
  23. svenska(121.35 KB-PDF)Lejupielādēt
   De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest: ”Europa börjar i regionerna, städerna och byarna”
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Eiropas Savienības reģionu un pilsētu deklarācija par solidaritāti ar Ukrainu

  Eiropas Savienības reģionu un pilsētu deklarācija par solidaritāti ar Ukrainu
  Publicēšanas datums: 02/03/2022Temats: Ukraine, Migration, asylum and integration of migrants, External border protection, Eastern Partnership, Area of freedom, security and justice
  Pieejamās valodas (24)
  1. English(149.58 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declaration of the European Union’s Regions and Cities on Solidarity with Ukraine
  2. français(149.21 KB-PDF)Lejupielādēt
   Déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur la Solidarité avec l’Ukraine
  3. български(150.21 KB-PDF)Lejupielādēt
   Декларация на регионите и градовете на Европейския съюз относно солидарността с Украйна
  4. Čeština(147.89 KB-PDF)Lejupielādēt
   Prohlášení regionů a měst Evropské unie o solidaritě s Ukrajinou
  5. dansk(151.45 KB-PDF)Lejupielādēt
   Erklæring fra Den Europæiske Unions regioner og byer om solidaritet med Ukraine
  6. Deutsch(151.82 KB-PDF)Lejupielādēt
   Erklärung der Regionen und Städte der Europäischen Union zur Solidarität mit der Ukraine
  7. ελληνικά(155.42 KB-PDF)Lejupielādēt
   Δήλωση αλληλεγγύης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία
  8. español(148.76 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declaración de las regiones y ciudades de la Unión Europea en solidaridad con Ucrania
  9. eesti(146.19 KB-PDF)Lejupielādēt
   Euroopa Liidu piirkondade ja linnade solidaarsusdeklaratsio on Ukrainaga
  10. suomi(145.67 KB-PDF)Lejupielādēt
   Euroopan unionin alueiden ja kuntien julkilausuma solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan
  11. hrvatski(145.92 KB-PDF)Lejupielādēt
   Deklaracija regija i gradova Europske unije o solidarnosti s Ukrajinom
  12. magyar(150.43 KB-PDF)Lejupielādēt
   Az Európai Unió régióinak és városainak nyilatkozata az Ukrajnával vállalt szolidaritásról
  13. italiano(146.06 KB-PDF)Lejupielādēt
   Dichiarazione di solidarietà con l’Ucraina delle regioni e delle città dell’Unione europea
  14. lietuvių(148.48 KB-PDF)Lejupielādēt
   Europos Sąjungos regionų ir miestų deklaracija dėl solidarumo su Ukraina
  15. Malti(150.7 KB-PDF)Lejupielādēt
   Dikjarazzjoni tar-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea dwar is-solidarjetà mal-Ukrajna
  16. Nederlands(150.25 KB-PDF)Lejupielādēt
   Verklaring van de regio’s en steden van de Europese Unie over solidariteit met Oekraïne
  17. polski(150.65 KB-PDF)Lejupielādēt
   Deklaracja regionów i miast Unii Europejskiej w sprawie solidarności z Ukrainą
  18. português(149.72 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declaração das regiões e dos municípios da União Europeia de solidariedade para com a Ucrânia
  19. română(148.77 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declarația regiunilor și localităților Uniunii Europene privind solidaritatea cu Ucraina
  20. slovenčina(148.43 KB-PDF)Lejupielādēt
   Vyhlásenie regiónov a miest Európskej únie o solidarite s Ukrajinou
  21. slovenščina(144.19 KB-PDF)Lejupielādēt
   Izjava regij in mest Evropske unije o solidarnosti z Ukrajino
  22. svenska(147.57 KB-PDF)Lejupielādēt
   Förklaring från Europeiska unionens regioner och städer om solidaritet med Ukraina
  23. Russian | русский(266.31 KB-PDF)Lejupielādēt
  24. Ukranian | український(442.25 KB-PDF)Lejupielādēt
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Cohesion- our fundamental value

  Cohesion- our fundamental value
  Publicēšanas datums: 28/02/2022Temats: Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy
 • Citizens, local politicians and the future of Europe

  Citizens, local politicians and the future of Europe
  Publicēšanas datums: 24/02/2022Temats: Future of Europe, Citizenship, Demographic change
  Pieejamās valodas (2)
  1. français(2.77 MB-PDF)Lejupielādēt
   Les citoyens, les élus locaux et l’avenir de l’Europe
  2. Deutsch(3.07 MB-PDF)Lejupielādēt
   Bürgerinnen und Bürger, Kommunal- und Regionalpolitiker:innen und die Zukunft Europas
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos ziņojums

  Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos ziņojums
  Publicēšanas datums: 03/02/2022Temats: Future of Europe, Citizenship
  Pieejamās valodas (22)
  1. English(1.18 MB-PDF)Lejupielādēt
   Report of the High Level Group on European Democracy
  2. français(1.31 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapport du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne
  3. български(1.38 MB-PDF)Lejupielādēt
   Доклад на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация
  4. Čeština(1.34 MB-PDF)Lejupielādēt
   Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii
  5. dansk(1.26 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapport fra gruppen på højt plan om europæisk demokrati
  6. Deutsch(1.29 MB-PDF)Lejupielādēt
   Bericht der Hochrangigen Gruppe „Europäische Demokratie“
  7. ελληνικά(1.38 MB-PDF)Lejupielādēt
   Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
  8. español(1.27 MB-PDF)Lejupielādēt
   Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Democracia Europea
  9. eesti(1.13 MB-PDF)Lejupielādēt
   Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma
  10. suomi(1.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän raportti
  11. hrvatski(1.27 MB-PDF)Lejupielādēt
   Izvješće Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju
  12. magyar(1.31 MB-PDF)Lejupielādēt
   Az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése
  13. italiano(1.26 MB-PDF)Lejupielādēt
   Relazione del gruppo ad alto livello sulla democrazia europea
  14. lietuvių(1.28 MB-PDF)Lejupielādēt
   Aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pranešima
  15. Malti(1.36 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea
  16. Nederlands(1.28 MB-PDF)Lejupielādēt
   Verslag van de Groep op hoog niveau inzake Europese democratie
  17. polski(1.31 MB-PDF)Lejupielādēt
   Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej
  18. português(1.26 MB-PDF)Lejupielādēt
   Relatório do Grupo de Alto Nível para a Democracia Europeia
  19. română(1.29 MB-PDF)Lejupielādēt
   Raportul Grupului la nivel înalt pentru democraţia europeană
  20. slovenčina(1.3 MB-PDF)Lejupielādēt
   Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu
  21. slovenščina(1.26 MB-PDF)Lejupielādēt
   Poročilo skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo
  22. svenska(1.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapport från högnivågruppen för europeisk demokrati
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary
  Publicēšanas datums: 27/01/2022Temats: Future of Europe, Green Deal, Cohesion policy reform
Kopīgot :
 
Back to top