Publikācijas 

Papildinot savu locekļu veikto likumdošanas darbu, Eiropas Reģionu komiteja (RK) ik gadus sagatavo virkni digitālo publikāciju, sākot no vienkāršām skrejlapām un beidzot ar pilnkrāsu brošūrām. Šīs publikācijas ir paredzētas gan plašai sabiedrībai, gan vietējām un reģionālajām pašvaldībām. To mērķis ir palielināt informētību par būtiskām ES politikas norisēm un RK darbību.

Šīs RK brošūras tiek arī iespiestas, taču digitālā versijā tās atrodamas šajā vietnē.

Ir pieejama arī īpaša vietne, kas veltīta RK vizuālajai identitātei un logotipam.

Browse by year:​​​​​​ • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Publicēšanas datums: 24/10/2022Temats: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutors: Directorate of Communication
  Pieejamās valodas (1)
  1. français(335.44 KB-PDF)Lejupielādēt
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • European Committee of the Regions at a glance 2022

  European Committee of the Regions at a glance 2022
  Publicēšanas datums: 17/10/2022Temats: EU communication policy, Public administration
  Pieejamās valodas (23)
  1. English(1010.78 KB-PDF)Lejupielādēt
  2. français(1009.33 KB-PDF)Lejupielādēt
  3. dansk(1014.25 KB-PDF)Lejupielādēt
  4. Deutsch(1011.54 KB-PDF)Lejupielādēt
  5. español(1010.79 KB-PDF)Lejupielādēt
  6. italiano(1008.76 KB-PDF)Lejupielādēt
  7. Nederlands(1003.86 KB-PDF)Lejupielādēt
  8. português(1015.31 KB-PDF)Lejupielādēt
  9. svenska(1007.35 KB-PDF)Lejupielādēt
  10. български(990.06 KB-PDF)Lejupielādēt
  11. Čeština(971.06 KB-PDF)Lejupielādēt
  12. ελληνικά(993.82 KB-PDF)Lejupielādēt
  13. eesti(958.36 KB-PDF)Lejupielādēt
  14. suomi(963.21 KB-PDF)Lejupielādēt
  15. Gaeilge(996.97 KB-PDF)Lejupielādēt
  16. hrvatski(966.63 KB-PDF)Lejupielādēt
  17. magyar(1.03 MB-PDF)Lejupielādēt
  18. lietuvių(964.93 KB-PDF)Lejupielādēt
  19. Malti(1005.09 KB-PDF)Lejupielādēt
  20. polski(975.47 KB-PDF)Lejupielādēt
  21. română(968.13 KB-PDF)Lejupielādēt
  22. slovenčina(969.54 KB-PDF)Lejupielādēt
  23. slovenščina(1010.46 KB-PDF)Lejupielādēt
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022

  EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022
  Publicēšanas datums: 11/10/2022Temats: Ukraine, Public health, Cohesion policy reform, Climate change policy
 • ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa

  ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  Publicēšanas datums: 11/10/2022Temats: Ukraine, Climate change policy, Environment policy, Cohesion policy reform
  Pieejamās valodas (23)
  1. English(3.33 MB-PDF)Lejupielādēt
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  2. français(3.32 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Lejupielādēt
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Lejupielādēt
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. español(3.34 MB-PDF)Lejupielādēt
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  6. italiano(3.33 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  7. Nederlands(3.59 MB-PDF)Lejupielādēt
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  8. português(3.33 MB-PDF)Lejupielādēt
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  9. svenska(3.7 MB-PDF)Lejupielādēt
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  10. български(3.34 MB-PDF)Lejupielādēt
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  11. Čeština(3.6 MB-PDF)Lejupielādēt
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  12. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Lejupielādēt
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  13. eesti(3.33 MB-PDF)Lejupielādēt
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  14. suomi(3.49 MB-PDF)Lejupielādēt
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  15. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Lejupielādēt
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  16. hrvatski(3.31 MB-PDF)Lejupielādēt
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  17. magyar(3.33 MB-PDF)Lejupielādēt
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  18. lietuvių(3.32 MB-PDF)Lejupielādēt
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  19. Malti(3.71 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  20. polski(3.49 MB-PDF)Lejupielādēt
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  21. română(3.33 MB-PDF)Lejupielādēt
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  22. slovenčina(3.71 MB-PDF)Lejupielādēt
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  23. slovenščina(3.7 MB-PDF)Lejupielādēt
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Green deal handbook

  Green deal handbook
  Publicēšanas datums: 15/09/2022Temats: Green Deal, Environment policy
   
 • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Publicēšanas datums: 29/06/2022Temats: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutors: Directorate of Communication
  Pieejamās valodas (1)
  1. français(341.68 KB-PDF)Lejupielādēt
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Europe closer to the people

  Europe closer to the people
  Publicēšanas datums: 29/06/2022Temats: Public health, Cohesion policy reform, Environment policy, Ukraine, Future of Europe, Green Deal
 • YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity

  YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity
  Publicēšanas datums: 04/03/2022Temats: Rural development, Agriculture
 • Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”

  Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  Publicēšanas datums: 03/03/2022Temats: Future of Europe, Cohesion policy reform, Area of freedom, security and justice, Eastern Partnership, Migration, asylum and integration of migrants, Radicalisation, Terrorism and Security, Agriculture, Judicial cooperation, Rural development, Education, Social economy, Social protection, Urban policy
  Pieejamās valodas (23)
  1. English(114.39 KB-PDF)Lejupielādēt
   The Marseille Manifesto of local and regional leaders
  2. français(123.75 KB-PDF)Lejupielādēt
   Le manifeste de Marseille des responsables politiques locaux et régionaux: «L’Europe commence dans ses propres régions, ses propres villes et ses propres villages»
  3. dansk(115.17 KB-PDF)Lejupielādēt
   Lokale og regionale lederes Marseillemanifest: "Europa begynder i regioner, byer og landsbyer"
  4. Deutsch(117.63 KB-PDF)Lejupielādēt
   Manifest von Marseille der Kommunal- und Regionalpolitiker: „Europa beginnt in den Regionen, Städten und Gemeinden“
  5. español(121.15 KB-PDF)Lejupielādēt
   El manifiesto de Marsella de los líderes regionales y locales: «Europa empieza en sus regiones, ciudades y pueblos»
  6. italiano(120.98 KB-PDF)Lejupielādēt
   Il "Manifesto di Marsiglia" dei leader locali e regionali: "L'Europa comincia nelle regioni, nelle città e nei piccoli comuni"
  7. Nederlands(114.98 KB-PDF)Lejupielādēt
   Het Manifest van Marseille van lokale en regionale leiders: “Europa begint in zijn regio’s, steden en dorpen”
  8. português(122.33 KB-PDF)Lejupielādēt
   Manifesto de Marselha dos dirigentes locais e regionais: «A Europa começa nas suas regiões, municípios e aldeias»
  9. svenska(121.35 KB-PDF)Lejupielādēt
   De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest: ”Europa börjar i regionerna, städerna och byarna”
  10. български(118.81 KB-PDF)Lejupielādēt
   Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери: „Европа започва в нейните региони, градове и села“
  11. Čeština(116.55 KB-PDF)Lejupielādēt
   Marseilleský manifest místních a regionálních představitelů „Evropa začíná v regionech, městech a obcích“
  12. ελληνικά(155.32 KB-PDF)Lejupielādēt
   Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»
  13. eesti(120.02 KB-PDF)Lejupielādēt
   Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest“
  14. suomi(113.43 KB-PDF)Lejupielādēt
   Paikallis- ja aluepäättäjien Marseillen manifesti ”Eurooppa alkaa sen alueilta, kunnista ja kylistä”
  15. Gaeilge(121.09 KB-PDF)Lejupielādēt
   Forógra Marseille ó cheannairí áitiúla agus réigiúnacha: ‘Is sna réigiúin, sna cathracha agus sna sráidbhailte a thosaíonn an Eoraip’
  16. hrvatski(120.46 KB-PDF)Lejupielādēt
   Marsejski manifest lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica: „Europa počinje u svojim regijama, gradovima i selima”
  17. magyar(123.3 KB-PDF)Lejupielādēt
   A helyi és regionális vezetők marseille-i nyilatkozata: „Európa a régióiban, városaiban és falvaiban kezdődik”
  18. lietuvių(121.34 KB-PDF)Lejupielādēt
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  19. Malti(117.13 KB-PDF)Lejupielādēt
   Il-Manifest ta’ Marsilja tal-mexxejja lokali u reġjonali: “L-Ewropa tibda fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha”
  20. polski(123.09 KB-PDF)Lejupielādēt
   Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: „Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”
  21. română(121.49 KB-PDF)Lejupielādēt
   Manifestul de la Marsilia al liderilor locali și regionali: „Europa începe în regiunile, orașele și satele sale”
  22. slovenčina(123.18 KB-PDF)Lejupielādēt
   Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov: „Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach“
  23. slovenščina(119.78 KB-PDF)Lejupielādēt
   Marsejski manifest lokalnih in regionalnih voditeljev: „Evropa se začne v regijah, mestih in vaseh“
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Eiropas Savienības reģionu un pilsētu deklarācija par solidaritāti ar Ukrainu

  Eiropas Savienības reģionu un pilsētu deklarācija par solidaritāti ar Ukrainu
  Publicēšanas datums: 02/03/2022Temats: Ukraine, Migration, asylum and integration of migrants, External border protection, Eastern Partnership, Area of freedom, security and justice
  Pieejamās valodas (24)
  1. English(149.58 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declaration of the European Union’s Regions and Cities on Solidarity with Ukraine
  2. français(149.21 KB-PDF)Lejupielādēt
   Déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur la Solidarité avec l’Ukraine
  3. dansk(151.45 KB-PDF)Lejupielādēt
   Erklæring fra Den Europæiske Unions regioner og byer om solidaritet med Ukraine
  4. Deutsch(151.82 KB-PDF)Lejupielādēt
   Erklärung der Regionen und Städte der Europäischen Union zur Solidarität mit der Ukraine
  5. español(148.76 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declaración de las regiones y ciudades de la Unión Europea en solidaridad con Ucrania
  6. italiano(146.06 KB-PDF)Lejupielādēt
   Dichiarazione di solidarietà con l’Ucraina delle regioni e delle città dell’Unione europea
  7. Nederlands(150.25 KB-PDF)Lejupielādēt
   Verklaring van de regio’s en steden van de Europese Unie over solidariteit met Oekraïne
  8. português(149.72 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declaração das regiões e dos municípios da União Europeia de solidariedade para com a Ucrânia
  9. svenska(147.57 KB-PDF)Lejupielādēt
   Förklaring från Europeiska unionens regioner och städer om solidaritet med Ukraina
  10. български(150.21 KB-PDF)Lejupielādēt
   Декларация на регионите и градовете на Европейския съюз относно солидарността с Украйна
  11. Čeština(147.89 KB-PDF)Lejupielādēt
   Prohlášení regionů a měst Evropské unie o solidaritě s Ukrajinou
  12. ελληνικά(155.42 KB-PDF)Lejupielādēt
   Δήλωση αλληλεγγύης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία
  13. eesti(146.19 KB-PDF)Lejupielādēt
   Euroopa Liidu piirkondade ja linnade solidaarsusdeklaratsio on Ukrainaga
  14. suomi(145.67 KB-PDF)Lejupielādēt
   Euroopan unionin alueiden ja kuntien julkilausuma solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan
  15. hrvatski(145.92 KB-PDF)Lejupielādēt
   Deklaracija regija i gradova Europske unije o solidarnosti s Ukrajinom
  16. magyar(150.43 KB-PDF)Lejupielādēt
   Az Európai Unió régióinak és városainak nyilatkozata az Ukrajnával vállalt szolidaritásról
  17. lietuvių(148.48 KB-PDF)Lejupielādēt
   Europos Sąjungos regionų ir miestų deklaracija dėl solidarumo su Ukraina
  18. Malti(150.7 KB-PDF)Lejupielādēt
   Dikjarazzjoni tar-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea dwar is-solidarjetà mal-Ukrajna
  19. polski(150.65 KB-PDF)Lejupielādēt
   Deklaracja regionów i miast Unii Europejskiej w sprawie solidarności z Ukrainą
  20. română(148.77 KB-PDF)Lejupielādēt
   Declarația regiunilor și localităților Uniunii Europene privind solidaritatea cu Ucraina
  21. slovenčina(148.43 KB-PDF)Lejupielādēt
   Vyhlásenie regiónov a miest Európskej únie o solidarite s Ukrajinou
  22. slovenščina(144.19 KB-PDF)Lejupielādēt
   Izjava regij in mest Evropske unije o solidarnosti z Ukrajino
  23. Russian | русский(266.31 KB-PDF)Lejupielādēt
  24. Ukranian | український(442.25 KB-PDF)Lejupielādēt
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Cohesion- our fundamental value

  Cohesion- our fundamental value
  Publicēšanas datums: 28/02/2022Temats: Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy
 • Citizens, local politicians and the future of Europe

  Citizens, local politicians and the future of Europe
  Publicēšanas datums: 24/02/2022Temats: Future of Europe, Citizenship, Demographic change
  Pieejamās valodas (2)
  1. français(2.77 MB-PDF)Lejupielādēt
   Les citoyens, les élus locaux et l’avenir de l’Europe
  2. Deutsch(3.07 MB-PDF)Lejupielādēt
   Bürgerinnen und Bürger, Kommunal- und Regionalpolitiker:innen und die Zukunft Europas
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos ziņojums

  Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos ziņojums
  Publicēšanas datums: 03/02/2022Temats: Future of Europe, Citizenship
  Pieejamās valodas (22)
  1. English(1.18 MB-PDF)Lejupielādēt
   Report of the High Level Group on European Democracy
  2. français(1.31 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapport du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne
  3. dansk(1.26 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapport fra gruppen på højt plan om europæisk demokrati
  4. Deutsch(1.29 MB-PDF)Lejupielādēt
   Bericht der Hochrangigen Gruppe „Europäische Demokratie“
  5. español(1.27 MB-PDF)Lejupielādēt
   Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Democracia Europea
  6. italiano(1.26 MB-PDF)Lejupielādēt
   Relazione del gruppo ad alto livello sulla democrazia europea
  7. Nederlands(1.28 MB-PDF)Lejupielādēt
   Verslag van de Groep op hoog niveau inzake Europese democratie
  8. português(1.26 MB-PDF)Lejupielādēt
   Relatório do Grupo de Alto Nível para a Democracia Europeia
  9. svenska(1.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapport från högnivågruppen för europeisk demokrati
  10. български(1.38 MB-PDF)Lejupielādēt
   Доклад на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация
  11. Čeština(1.34 MB-PDF)Lejupielādēt
   Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii
  12. ελληνικά(1.38 MB-PDF)Lejupielādēt
   Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
  13. eesti(1.13 MB-PDF)Lejupielādēt
   Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma
  14. suomi(1.25 MB-PDF)Lejupielādēt
   Eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän raportti
  15. hrvatski(1.27 MB-PDF)Lejupielādēt
   Izvješće Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju
  16. magyar(1.31 MB-PDF)Lejupielādēt
   Az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése
  17. lietuvių(1.28 MB-PDF)Lejupielādēt
   Aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pranešima
  18. Malti(1.36 MB-PDF)Lejupielādēt
   Rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea
  19. polski(1.31 MB-PDF)Lejupielādēt
   Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej
  20. română(1.29 MB-PDF)Lejupielādēt
   Raportul Grupului la nivel înalt pentru democraţia europeană
  21. slovenčina(1.3 MB-PDF)Lejupielādēt
   Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu
  22. slovenščina(1.26 MB-PDF)Lejupielādēt
   Poročilo skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary
  Publicēšanas datums: 27/01/2022Temats: Future of Europe, Green Deal, Cohesion policy reform
Kopīgot:
 
Back to top